YL vil arbejde imod tvang i den lægelige videreuddannelse

Hejsa,

Der har netop været afstemning på YL repræsentantsskabsmøde i forlængelse af debatten om 4års-reglen her på mødet.

Følgende har repræsentantskabet vedtaget

“YL vil arbejde imod tvang i den lægelige videreuddannelse”
Afgjort ved 60 for 12 imod.

Derved bortfald et andet opstillet indlæg

“YL vil arbejde imod tvang i den lægelige videreuddannelse og herunder afskaffelse af 4-årsreglen”

Med den begryndelse i første stillede forslag ligger implicit 4års reglen, men herunder også tvang i turnusordningen.

Mere følger!


Foto af: NIKOLAJ BOLSING BAK

Hmmm. Man skal nødig kunne blive stillet til ansvar for noget bagefter…? Det er en perfekt måde at sige noget, uden rent faktisk at sige noget. Tager jeg helt fejl?

Mvh. Christian

Prøv lige at finde nogen der er FOR tvang?

  • jeg må le *

Ja, det er fandeme for tyndt og vattet. Ikke just noget, der genopretter tilliden til YL hos os medicinstuderende. Men, det er vel desværre hvad man kunne forventer, selvom man måske havde håbet på, at der var blevet rykket lidt i forbindelse med bestyrelsestumult og repræsentantskabsvalg.

  • Mikkel

[quote=“MG”:2t9map3e]Prøv lige at finde nogen der er FOR tvang?

  • jeg må le *[/quote]

Ja, det er en holdning man kan have! Og vi savnede dig til repmødet - eller det vil sige vi savnede din opstilling til repræsentantskabet…

Jeg kan oplyse at jeg er en af de 12 der stemte Nej, idet jeg hellere vil have ordlyden i den sidste: “YL vil arbejde imod tvang i den lægelige videreuddannelse og herunder afskaffelse af 4-årsreglen”, jeg mener der er en større signalværdi i den linje og at den er mere restriktiv end den vedtagede…

Men man må jo bøje sig for det demokratiske flertal. I repræsentantskabet er der fri mulighed for at dyrke demokratiet. Man kan frit kommme på taler stolen, frit oponiere for sin holdning og man kan frit afgive sin stemme. Men flertallet bestemmer trods alt.

Det er da rigtigt, at flertallet bestemmer, men det er bestemt ikke ensbetydende med, at man ikke kan kritisere flertallets beslutning - specielt ikke, når man er så tordende uenig som tilfældet er for mange af os… og IMO kræves det ikke, at man har været stillet op til valg før end man kan give sin mening til kende.

  • Mikkel

[quote=“mgybel”:hqnav804]
og IMO kræves det ikke, at man har været stillet op til valg før end man kan give sin mening til kende.

  • Mikkel[/quote]
    Nej, det er rigtigt og den var nok også lidt indforstået. MG ved nok hvad jeg mener :wink:

-> Frold ja jeg ved hvad du mener :slight_smile: Det er så dejligt let at stå udenfor og kritisere…

Nu er nyheden på DagensMedicins hjemmeside - jeg har valgt at kommentere den:

http://www.dagensmedicin.dk/nyheder/200 … rbejde-mod

Tak, Frold og jer andre, der er gået ind i YL, og taler min og andre kommende kollegers sag nu, før vi selv kan!

At YL vil arbejde mod tvang må da siges at være en solid sejr i forhold til den tidligere holdning - man er vendt; det er nu uacceptabelt at tvinge folk til at arbejde med noget de ikke vil.
Nu må man se hvordan den ide flyder fra repræsentantskab til bestyrelse - med kommentaren på DM kan man sige, at der fra i hvertfald dele af repræsentantskabet er gjort opmærksom på, at man ønsker at bestyrelsen skal forstå, at det at arbejde mod tvang ses som en vigtig del af bestyrelsens mandat.
Jeg læste formandens beretning på læger.dk, og der må man også give hende, at hun bestemt har mange gode tanker om lægelig videreuddannelse, som jeg egentlig tror mange af os, også os der er rigtig sure over 4-års-fejlen, bør være hende oprigtigt taknemmelig for. Samtidig er det også mit indtryk, at bestyrelsen brænder mest for den del af videreuddannelsen, der ligger tættere på at være færdig som speciallæge end færdig med turnus. Hvilket jo er naturligt, når det er der hovedparten af bestyrelsen er.
Her er det så at repræsentantskabets nyvedtagne passus er vigtig - og det er vigtigt, at bestyrelsen får den med ind i deres arbejde som et fokusområde, ved siden af det andet de gerne vil. Og prioriterer den passende højt. Formanden skriver i sin beretning, at bestyrelsen “…agerer på baggrund af diskussioner i repræsentantskabet.” Så jeg mener erklæringen er et stort skridt frem i YL’s arbejde.
Hvis der ikke lige ser ud til at ske noget umiddelbart, måske fordi bestyrelsen overser det i mængden af andre opgaver, de brænder for, må man så håbe at der er nogen, der husker dem på det på passende måde på passende tidspunkt. Og, ved I hvad, det tror jeg sgu nu på at der vil være. Tak igen! Både til bestyrelse og repræsentantskab for den samlede indsats på videreuddannelsesområdet og til dem, der specifikt taler sagen for os, der først bliver færdige til sommer og fremover.

Fx. kunne man jo (hvis der nu skulle være nogen fra bestyrelsen, der læste med) lade et af de emnebaserede teams, der beskrives i formandsberetningen, have det som område at arbejde mod tvang i uddannelsen, fx. team videreuddannelse, hvis øvrige beskrivelse, jeg har pastet ind herunder. Det ville da være oplagt!

Bedste hilsener,

Niels

• Team OAU
• Team Arbejdstidstilrettelæggelse
• Team Videreuddannelse – med Simon og Thomas som tovholdere. Her arbejdes der bl.a. med de nye bekendtgørelser og på at sikre, at hele den aftalte uddannelsespakke opfyldes, der arbejdes med en ny ansættelsesprocedure, kvalitetssikring af inspektorordningen og karriererådgivning.
• Team Efteruddannelse
• Team TR
• Team Arbejdsmiljø
• Team HB

Er det bare mig der misforstår artiklen i dagensmedicin?

Og artiklens overskrift er: Yngre Læger vil arbejde mod tvang i lægeuddannelsen.

Fra YLs næstformands kommentar får jeg den opfattelse at YL vil hverken aktivt arbejde mod 4-års-reglen (som jeg opfatter som tvang i lægeuddannelsen), ej heller vil de komme med alternative forslag til den nye minister. Men hvis ministeren selv vil afskaffe reglen (usandsynligt), så vil de ikke stå i vejen for det, selvom Danmark mangler speciallæger.

Det eneste de reelt vil arbejde imod er vel eksempelvis Birthe Skaarups (DF) forslag om at medicinstuderende skal tvinges i at arbejde i Danmark i 7 år efter endt uddannelse. Og det håber jeg sandeligt ikke er blevet først besluttet på dette repræsentantskabsmøde, men altid har været en del af YLs politik.

Måske er det bare mig der er pessimistisk, dunno. Men en stor tak til frold og andre der har gået ind i sagen, selvom de ikke rammes af 4-års-reglen!

Jeg læser det desværre lidt lige som dig Mohammad :frowning: trist…! Lad os håbe, at vi tager fejl.

  • Mikkel

PS! iøvrigt også enig i at vi skylder de få som arbejder imod fire-årsreglen stor tak!!!