3 semester

Hey,

skal starte på 3 semester her den første på ku - har hørt at det skulle være ret hårdt, så jeg vil gerne være “med fra starten” og komme bedst (lettest!) muligt igennem semesteret. Jeg synes bare at der er en million bøger at vælge imellem, og synes at folk allerede er i gang med at købe dem, men er det ikke ok med at vente til at man er kommet igang med semesteret, så man også lige får en introduktion fra underviserne… ?
Har brug for nogle god råd, til hvordan jeg skal gribe tingene ad og hvad jeg skal fokusere på. Fx brugte jeg meget tid på at sidde og læse i genetikbøgerne på 2 semester, selvom det slet ikke var nødvendigt (og ikke den store hjælp til eksamen)… !

Lars

Ligeledes brugte jeg også meget tid på at finde ud af hvad “pensum/læseliste” var i the cell - er det mere ligeletil på 3 semester???

Nu ved jeg godt at jeg snart spammer forummet, men er det nødvendigt/brugbart at tage noter til forelæsningerne? gjorde ikke ret meget brug af det på det første år, men der var forelæsningerne også af meget variende kvalitet og det kunne ikke altid betale sig at møde kl. 8 til en forelæsning… kan man sige det samme her?

Da jeg var på 3. var der helt specifikke officielle læselister, så det var ganske nemt at finde frem til hvad man skal læse… Det er vist blevet endnu nemmere nu, da der også bliver lavet besvarelser på alle spørgsmålene man kan komme op i til eksamen… Så på den måde er det meget nemmere at finde frem til hva d man skal arbejde med…
Jeg vil mene det er meget godt, at have bøgerne forholdsvist hurtigt, dvs. inden for de første par dage, daman forholdsvis hurtigt arbejder sig gennem emnerne…
Jeg brugte selv: Bojsen møller i bevægeapparat, Hoved-hals af tranum, Bjakams neuroanatomi, langmanns til embryologi, regionær anatomi til dissektion og Netters atlas… Har været ganske tilfreds med disse bøger…
Jeg har aldrig taget noter, da jeg ikke kan bruge dem til noget som helst…

1 Synes om

Undskyld jeg forstyrrer tråden lidt. :wink: Men nu hvor I kommende 3. semester-studerende læser med, vil jeg lige spørge, om der er nogle bøger I særligt vil anbefale til 2. semester?

køb den “lille cell” - ingen grund til at få rygskader med den originale “the cell”:smiley: og køb ross, histologi. få evt også fat i blaustein til biofysik, men jeg brugte den ikke fordi pensum i biofysik er så begrænset - og lad vær med at købe nogen bøger i genetik - lån dem dem blot og regn en masse opgaver dertil istedet:)

Lars Larsen er tilsyneladende et klogt menneske :smiley: han har ret… Hold dig væk fra det store røde bæst (The cell) og ja folk siger den ikke er pensumdækkende, men jo hvis du ikke skal have 12 er den perfekt…

Tak I to, det lyder fint. :slight_smile:

Jeg er lige blevet færdig med 3. semester på KU og husker selv, hvordan jeg sad med præcis de samme spørgsmål og frustrationer inden semesterstart.

Nedenstående indlæg er udelukkende ment som et forsøg på i ”korte” træk at afmystificere 3. semester og give et bud på, hvordan semestret kan gribes an. Selvfølgelig opfattes semestret ikke ens af alle 250 studerende på en årgang. Indlægget skildrer min tilgang til 3. semester. Jeg er sikker på der findes 249 andre måder, hvorpå tingene kan angribes.

Jeg bevæger mig bevidst lidt ud over blot en besvarelse af dine spørgsmål med det formål for øje, at indlægget skal kunne læses af andre 3. semesterstuderende, der ligesom jeg søgte efter ældre medicinstuderendes erfaringer og beroligende ord.

Til at starte med vil jeg anbefale alle, der begynder på 3. semester at slå koldt vand i blodet – og lad være med at panikke. (Panik er forbeholdt de studerende, der åbner deres bøger for første gang en måned før eksamen!!)

Semestret indledes med 2 til 3 ugers anatomiopvarmning, hvor tempoet og læsemængde er relativt lille. Her er det vigtigt at finde frem til egne rytmer og arbejdsmetoder, afprøve forskellige strategier mht. til læsning: Hvad virker bedst for mig? Hvordan får jeg det jeg læser til at sidde fast? Får jeg noget ud af skrive noter osv.
Det er svært 100% at sige, hvad der virker bedst for dig, når stoffet skal læres. Nogle skal læse tingene et par gange, nogle behøver bare at høre det til en forelæsning, andre igen skal ned og rode lidt i karrene på våd studiesal. Jeg fik meget ud af at tegne det, jeg læste og gennemgå det ved at sige det højt for mig selv. Desuden var jeg virkelig glad for, og brugte både atlas og anatomikort meget.

Mht. bøger kan jeg anbefale at finde boglisten for 3. semester på Akademisk Boghandels hjemmeside og herefter systematisk gennemgå listens anbefalede bøger her på studmed’s bogfora, hvor ældre medicinere uddeler ris og ros til de forskellige bøger. Hvis man følger det bogvalg, Stenalt beskriver i sit indlæg længere oppe i tråden, går man heller ikke galt i byen.
Det er vigtigt at få fat i Bevægeapparatets anatomi af Bojsen-Møller fra starten. De to første ugers læsning kommer udelukkende til at foregå i denne. Der findes engelske/amerikanske alternativer til Bojsen-Møller, men dem har jeg ikke erfaring med. Desuden er det vigtigt at få fat i et anatomisk atlas så hurtigt som muligt. Jeg kan anbefale Gilroys Atlas of Anatomy - Latin Nomenclature.

Mht. Pensum/læselister, ligger der udmærkede og overskuelige lister i de forskellige mapper på absalon. Vær opmærksom på, at der ligger separate læselister til forelæsningerne i anatomi og neurofysiologi samt en læseliste til holdundervisningen i anatomi og en række cases til holdundervisningen i neurofys. Snus lidt rundt på absalon så giver tingene sig selv.

Mht. noter, vil jeg sige, at det er spild af tid at tage noter til de fleste anatomiforelæsninger, som for det meste bare er en stor omgang namedropping. Tag i stedet atlasset med og skriv forelæserens guldkorn på de relevante sider.
Fordi det ofte kan være uoverskueligt at finde frem til kernestoffet på egen hånd, er det imidlertid en god ide at tage noter til embryologi -og neurofysiologiforelæsningerne.
Jeg er af den opfattelse, at langt de fleste forelæsere og undervisere, kunne deres stof og formåede at fremlægge det forståeligt og interessant. Selvfølgelig er ikke alle forelæsere lige spændende at høre på og nogle gange tænkte jeg da også ”hvad laver jeg her ?” - så dropper man pågældendes næste forelæsning og sørger for at læse stoffet godt igennem selv.

Som skrevet i indledningen er det vigtigt ikke at gå i panik over 3. semester. Allerede fra 1. semester udsættes man for 3. semester-skræmmekampagner fra ældre medicinstuderende. Lad dem ikke gå dig på!
Ingen tvivl om at 3. semester er krævende. Man skal indstille sig på en ny form for indlæring, når f.eks. musklernes latinske navne og nervernes forløb skal huskes. Der er i langt de fleste tilfælde ikke noget forståelsesmæssigt at hænge den nye viden op på, og det er ofte det, der gør processen langsommelig og frustrerende. – men bare rolig, hvis du er tålmodig og flittig skal det nok komme ind.

Mange lægger ud med et hæsblæsende tempo i starten af semestret og er forståeligt nok næsten brændt ud, når eksamenslæsningen skydes i gang.
Bevar roen i starten og undgå at lægge for hårdt ud. Bare sørg for at følge med, læs til forelæsningerne og SAU-undervisningen. Nyd livet, fest igennem og lad være med at låse dig inde på læsesalen fra første dag. En ældre mediciner fortalte mig, at jeg skulle sørge for at bruge starten af semestret til at ”samle honning til krukken” – altså samle energi og spare på motivation til semestrets mere trælse måneder – det råd kan jeg kun give videre.

Det vil blive sagt igen og igen: sørg for at finde en læsegruppe (hvis du ikke allerede har en)! En gruppe på 2 personer er ideelt, 3 går lige, 4 er for mange.
I begyndelsen er det rigeligt at mødes med læsegruppen et par timer om ugen for at snakke om og terpe de læste sider. Senere bliver I nødt til at mødes oftere og i længere tid med særligt henblik på at gennemgå eksamensspørgsmål og dispositioner.
Halvvejs inde i semestret (gerne lidt før), skal I hive eksamensspørgsmålene frem. Skriv til hvert af de i undervisningen allerede gennemgåede emner en disposition, der kan bruges ved en mundtlig fremlæggelse af spørgsmålet. Det giver klart mest at skrive dispositionerne selv, men hvis tiden pludselig bliver knap eller man føler, at man er kørt sur, kan det anbefales at låne dispositioner af ældre studerende. Kig også på de retningslinjer og dispositioner, der er blevet lagt ud på absalon af kursusledelsen.
Det er utrolig vigtigt at få sagt dispositionerne og stoffet højt og fremlægge spørgsmålene for hinanden – jo flere gange des bedre.

En anden vigtig ting er spot. Start tidligt med at spotte evt. i forbindelse med jeres læsegruppeaftaler og lad spotten følge de emner, I gennemgår (altså spot armens muskler, når I gennemgår armens muskler). Desuden er det guld værd at deltage i de to prøvespot, selvom resultatet måske kan være nedslående :slight_smile:

Det mindre sjove på semestret er eksamensperioden,- (men hvornår har det nogensinde været sjovt at læse til eksamen? :wink: ). Det er den periode de fleste ældre medicinstuderende tænker tilbage på, når de spreder rygter om 3. semester. De fortrænger tydeligvis resten af semestrets måneder, der som tidligere nævnt er ganske tilforladelige.
I Eksamensperioden vil man for alvor blive bekendt med ordet selvdisciplin. Hvis I i læsegruppen er godt med mht. til dispositioner og spørgsmål, vil det helt sikkert mildne periodens stressudsving en del. Et godt råd er at prøve ikke at lade sig rive med af de andre studerendes til tider vanvittige ambitionsniveauer og arbejdsmetoder. Læs og hold pauser og stop læsningen, når hjernen er fyldt. Hold fri, når du har planlagt at holde fri. Lad dig ikke påvirke af dem der sidder 14 timer på læsesalen eller spotter til kl. 3 om natten - mindre kan helt sikkert gøre det. Det er de studerende der sætter niveauet på 3. semester - og de sætter det alt for højt. Vi gejler hinanden op og forventer helt ubegrundet, at eksaminatorerne til eksaminerne vil afkræve os det mest umulige samt udspørge os i helt urimelige detaljeringsgrader, hvilket absolut ikke er tilfældet. Når jeg kigger tilbage, kan jeg se på det hele, at jeg godt kunne være kommet igennem 3. semester uden at køre mig selv i så højt et gear, som var tilfældet, - men det er jo nemt at sige bagefter.

Her til sidst vil jeg gerne slå fast, at 3. semester er et super fedt semester. Stoffet bliver gjort ”håndgribeligt” bl.a. i form af dissektionskurset og undervisningen i klinisk anatomi. Desuden er de tre neurofysiologiøvelser meget givtige og overkommelige.
På 3. semester får man virkelig en fornemmelse af, at man er ”læge”-studerende :doc: . Pludselig kan man forstå hvad der er årsagen til tante Odas kalveknæ, hendes ryglidelse eller hvorfor hun har mistet det temporale synsfelt på begge øjne. Det er en vild følelse, når navnene og begreberne pludselig sidder fast, og man uden at tænke over det, med latinske betegnelser, diskuterer knæleddets intraarticulære strukturer eller hjernestammens opbygning.

Glæd dig og lykke til.

Tak! stor hjælp, det var lige det jeg søgte. Jeg var bange for at alle mødte op på mandag og allerede havde læst halvdelen af pensum:P men det leder mig imidlertid til et spørgsmål som jeg søger et helt præcist svar på og som jeg er ret bekymret omkring (og du siger også at der netop er en bestemt bog man skal have fat på fra starten af): der er mange der allerede nu har eller er ved at købe bøger, jeg vil gerne vente til tirsdag/onsdag, for lige at høre mig omkring med hvilke bøger man skal købe, samt lige være helt sikker på om 1. årseksamerne er bestået så for at se om jeg overhovedet kan fortsætte!! (det betyder så at jeg ikke møder velforberedt de første par dage - håber det går???)

Det er nemt nok for mig at sige, at du ikke skal være bekymret. Hvis du har det bedst med at vente lidt og se tiden og bøgerne an, så er det det du gør – det har jeg fuld forståelse for. Så vidt jeg husker, har I en kursusintroduktion den første dag, hvor mange spørgsmål vil blive belyst. Desuden har I SAU-timer samme dag, - her får I også mulighed for at stille spørgsmål til underviseren mht. bogkøb. Du kommer ikke bagud, fordi du ikke får læst til de første dages timer og forelæsninger…, men sørg alligevel for at få fat i de første bøger, inden første uge er omme. Hvis du virkelig har det skidt med ikke at få læst de første par dage, så slå et smut forbi biblioteket og kig lidt på sagerne. Du vil komme igennem stoffet mange gange, både når du læser selv, via forelæsninger og holdundervisning samt ved gennemgang i læsegruppen – det spiller derfor ingen rolle, at du kommer uforberedt de første par dage.

Puha, det var da rart at få at vide, så jeg jeg langt mindre stresset nu! :slight_smile:

Vigtigst af alt.
Se på listen over mundtlige eksamensspørgsmål helt fra starten, og brug dem som støtte.
For ellers ender du ligesom jeg gjorde med 2 uger til eksamen med vild panikangst fordi du ikke synes du kan snakke i 15 minutter om nogle af emnerne.
Der er jo voldsomt mange A+B spørgsmål (hvis de ikke har ændret på det) så det er bare med at komme i gang.

Der er så vidt jeg ved 107 A og B-spørgsmål. Som ovenstående begavede menneske skriver - se på de spørgsmål fra dag 1!

det vil jeg egentlig også gerne, men synes det er svært at skulle sidde og udarbejde dispositioner til de enkelte, når man ikke engang har tid til at læse! Jeg synes ikke rigtig at det “sætter sig fast” hvis man læser det en eller 2 gange - jeg vil gerne læse det flere gange og arbejde mere med det, prøver at tegne det, og laver lidt noter (hvilket tager mega lang tid) også er jeg konstant bagud, fordi jeg så ikke når at læse på det næste!!! Hvad pokker gør folk? Det er pænt frusrende når jeg møder op til sau, og prøver at forstå hvad der foregår, mens de mange bare sidder og remser alle navne på diverse muskler og nerver!!! ARGH!
(ps er der nogen der ved om man kan downlaode gratis (brugbare) anatomi plakater på nettet?)

Ja, det er svært. Og jeg gjorde det heller ikke selv. Men det er langt den sikreste metode. Man skal huske at slå koldt vand i blodet og læse i sit eget tempo, også selvom det føles som om, de andre er langt foran. 3. semester er ikke en sprint, men et marathon (så husk at gemme en god portion energi til læseferien).
Det sjove er også, at jeg tror ALLE føler, at ALLE er langt foran - det kan jo i selvsagt ikke passe. Tag en snak med dine studiekammerater og find ud af, at du faktisk ikke er så bagud som du tror.

Jeg har netop selv afsluttet tredje og kan kun tilslutte mig det det der er blevet skrevet indtil videre. ISÆR det med ikke at panikke, det er det som får de fleste ned med nakken - ikke eksamen! Der er ikke blevet skrevet så meget om allerede udarbejdede noter herinde, så vil da lige benytte mig af lejligheden til at komme med et par gode fif. Det er selvfølgelig MEGET forskelligt hvad man får ud af allerede skrevede noter, men for mig var de guld vær. Især mht. til at spare tid og ikke sidde og tegne små fine tegninger af det hele (hvad skal man så bruge atlas til, som jo ER til eksamen). Her er min egen lille overlevelsesguide:

  1. jeg benyttede mig selv af disse 3. semester noter:

a) http://ffll.dk/Documents/Notatir/Yvirlitssidir/3_sem.htm
Denne side er simpelthen genial, og alt for overset har jeg indtrykket af! Brugte den f.eks. til ledbeskrivelse, hvor den er meget fin. Især embryologi og noget af biokemien var fremragende her og neuroanatomi var også smukt beskrevet (læs dog bjarkam før du giver dig i kast med det, og accepter at noterne er lavet efter morten møllers bog, som det ikke kan anbefales at læse = overkill). Desuden dækker noterne en hel del af b-spørgsmålene.
Dog er der et par fejl hist og her, men dem finder man meget let, hvis blot man har læst bogen. Skal dog siges at de er lavet efter FADL bøgerne, så er ikke helt efter finn-bojsen, dog kan de sagtens bruges alligevel. De er jo for pokker den samme anatomi :wink: Til alt i hoved og hals var de også rigtig fine, og skrevet efter tranums bog.

b) til at supplere disse noter, findes et grupperum der hedder dragstedshelte som er oprettet af en underviser på 3. semester. Mange af disse noter er faktisk taget fra ovennævnte hjemmeside, men nogle gange er der suppleret til dem og andre gange er de lavet selv. Brugte dem især til muskler. Men de er ikke ligeså vigtige…

c) man kan vist ikke undgå Henrik Linds noter når man går på 3. sem Anatomi 3.semter og hvis du ikke allerede har hørt om ham, VIL du komme til det! Hans grupperum hedder: Disse noter er især brugbare til det frygtede a-spørgsmål der hedder: “øjets mikroskopiske anatomi”. Var selv oppe i dette til eksamen og scorede top top, blot ved at have læst disse noter. Selvfølgelig er det fint lige at læse Geneser (og kigge billeder!) hurtigt igennem og skrive lidt til noterne, men det skal KUN gøres for egen indlærings skyld - er absolut ikke nødvendigt med mere end de noter. Brugte også hans noter til pharynx, larynx, øjets mak., øret mik og mak. Desuden er de rigtig gode til noget af neuroanatomien (især ledningsbaner og basalganglier).

  1. Nu kan det jo godt lyde som om at man slet ikke skal bruge bøger, men dette er ikke tilfældet! Min måde at bruge disse noter på var:
    a) Print dem ud som omhandler det du skal til at læse om.
    b) Når du læser i lærebogen, så skriv selv ekstra ting til i noterne og tegn evt lidt (dog benyttede jeg mig kun af dette i svære forståelsesting som embryo., ellers er det en timekiller), så du gør noterne personlige. Især er det en RIGTIG god ide at skrive sidehenvisninger til det atlas du bruger i noterne, for der ER jo atlas med til eksamen!! :lol: Så brug for guds skyld enten Netter (god til muskler og står i det hele taget rigtig mange gutties om kroppens anatomi.) eller Sobotta (god til især neuroanatom og øjet mik.!!). Det er indtil videre KUN disse to som er at finde til eksamen. Invester kun i den ene (jeg vil anbefale netter, men kig evt. i sobotta på biblio ved de omtalte emner, der er den guld værd.
    c) brug noterne ved gennemgang i læsegruppe og til eksamenslæsning.

  2. jeg printede i øvrigt listen ud over a og b spørgsmålene ud meget tidligt. Lavede en mappe hvor noterne så blev puttet ind under de a og b spørgsmål de nu passede til.

Hmm, det blev en længere smøre, men håber det kan bruges. Jeg kom i hvert fald igennem trejde uden stress. Synes af metaforet med honningkrukken var meget smukt.

Mvh Mikkel

… forresten vil jeg gerne lige advare mod en notesamling lavet af Kristian Aasbjerg Andersen. Det er jo virkelig fedt, at der er folk som ham der lægger sine noter ud til fri afbenyttelse, men efter min mening er disse desværre uoverskuelige og derfor ubrugelige.
… og, print også tranums gennemgang af udvalgte eksamensspørgsmål ud tidligst muligt. Det kan spare dig for en masse grå hår i hovedet når du ved, hvad du skal fokusere på i visse af a og b spørgsmålene (for desværre er der stadig langt fra lavet gennemgang af alle spørgsmålene).

okay… så din pointe er vel lidt, at man istedet for at skulle sidde og læse det i bøgerne 2-3 gange, blot skal læse det en gang også læse noter bagefter? (mit største problem er nemlig; manglende tid!!)

Ja, det er min pointe… Læs det i bogen én gang og skriv/tegn til i noterne samtidig… Desuden var jeg ikke specielt vild med at gå til forelæsninger, kun i svære forståelsesting som embryologi, neuroanatomi og neurofysiologi. Resten droppede jeg for at få mere læsetid. SAU timerne er mere end nok til kroppens anatomi. Igen skal det siges, at det er en smags sag. Men hvis du efter forelæsningerne tænker, hvad kan jeg egentlig nu, som jeg ikke kunne før og svarer: “Intet!”, så har du det nok ligesom som mig. Især hvis du ikke engang har haft tid til at læse det.