Aalborg vil uddanne læger

Hørte på vej til arbejde i morges, at Aalborg igen har søgt om tilladelse til at oprette en lægevidenskabelig uddannelse - med den begrundelse at det vil skaffe flere læger til landsdelen.

Jeg mener det er et super initiativ, som der i høj grad burde kigges nærmere på!

På google fandt jeg en kort artikel om emnet, læs:
http://www.bornholm.nu/?News=Danmark&nId=8237

En artikel med et mere kritisk syn på emnet kan læses her:
http://www.dr.dk/Regioner/Nord/Nyheder/ … 125801.htm

Vh,
Sarup.

På et eller andet plan synes jeg egentlig, at AAU teer sig som et lille barn som ikke får dets vilje - de bliver sgu ved indtil de får lov til at uddanne læger. Jeg vil dog ikke påstå, at der ikke kan være hold i tanken om at nyudklækkede læger fra Aaalborg vil vælge at blive boende og arbejde i regionen. Problemet er blot, som Michael Dall påpeger, at det ikke er læger vi mangler, men derimod speciallæger - og det tager altså lige 15+ år at uddanne sådan en fra dag 1 af. Der er uden tvivl nogen af dem som nok skal finde på at slå sig ned i det nordjyske - man kan jo ikke have uendelige antal kirurger rendende på samme hospital. Med endnu en lægeuddannelse i DK risikerer vi efter min mening blot et overmættet marked…

Det ville samtidigt blive mere eller mindre katastrofalt for AU, der benytter sygehusene i Region Nord til klinik. Problemet er ikke at skaffe uddannelsespladser nok, men derimod at finde muligheder i klinikken til de studerende. Skulle Aalborg for lov at skabe deres egen lægeuddannelse vil det betyde store problemer for de studerende både i Århus og Aalborg. Samtidigt ville det være at lefle for en skræmt befolkning at hævde, at det ville kurere lægemanglen, der netop er en speciallægemangel. For slet ikke at nævne problemerne ved at skaffe turnus-pladser til endnu en flok kandidater.

Aalborg vil gerne være så meget, men selv lederne af AAU må da kunne indse, at det er rablende vanvid. Det er utroligt hvad folk vil gøre og sige for at få mere prestige til deres by.

Jeg er bestemt ikke ubetinget modstander af en AAU-baseret lægeuddannelse, først og fremmest fordi den så kunne tage presset lidt af uddannelserne i de øvrige byer - som det er nu, er optaget alt for stort i Kbh., så der kunne man måske ease lidt på speederen, hvis der kom endnu en lægeuddannelse. Herudover er det alt andet lige lettere at tage klinik og turnus i eksempelvis Hjørring, hvis man har base i Aalborg end hvis man hører hjemme i Kbh., Odense eller Aarhus.

  • Mikkel

Ja det kunne sikkert tage presset af i Kbh men måske du lige skulle overveje hvad der så sker med stud. med. udannelsen i Jylland, selvom du er KU’er?, eventuelt læse Sanbergs post igen?

Der er jo speciallægemangel, men er en del af problemet ikke også, at stillinger på sygehuse omkring hovedstaden er mere søgte end stillinger i fx Nordjylland. Man kunne da godt forestille sig, at det måske ville hjælpe på problemet, hvis man uddannede flere læger i Jylland, men måske kunne man bare øge optaget på AU i stedet for at starte en ny lægeuddannelse i Aalborg. Man kunne da godt forestille sig, at en person, der har ægtefælle og barn i Jylland måske i højere grad kunne finde på at søge en stilling i Jylland end en person, der har ægtefælle og barn i København.

AU kører allerede på mere end fuld optag både mht. til klinik og afsættelse af turnus der efterhånden er blevet et problem, jf. hele Ålborgsagen for ikke mindre end et halvt år siden. Desuden uddannes der i forvejen alt for mange nye læger både i forhold til den mængde speciallæger der er til at videreuddanne og i forhold til at udannne nye læger til arbejdsløshed.

At oprette en lægeuddannelse på AAU vil være komplet idiotisk, længere er den sådan set ikke. Men set fra et fagligt synspunkt er 4-års reglen jo også ren idioti og det har jo ikke forhindret den fra at blive indført så hvorfor ikke starte et studie op i ålborg for at øge problematikken med kliniksteder og turnusstillinger yderligere?, og samtidig potensere de uheldige effekter ved 4-års reglen ikke at forglemme.

Tak, jeg kan godt læse indenad - til gengæld kan jeg ikke udtale mig om forhold jeg ikke kender til i.e. AU, derfor nævner jeg ikke dem, men der er åbenbart, som du også gentager, problemer med at finde plads til folk fra Aarhus - så et mindre indtag i Aarhus og Kbh og en ny lægeuddannelse i Aalborg kunne muligvis løse den del af problemet. Jeg tror fortsat på, at problemet med at få folk til Aalborg i klinik og til Nordjylland i turnus ville være ikke eksisterende, hvis der var en lægeuddannelse i Aalborg. Men, naturligvis er der også ulemper.

Iøvrigt er det lidt min holdning, at der er mangel på klinikplads fordi afdelingerne ikke gider det, og ikke fordi der er for få afdelinger…

  • Mikkel

Jeg er faktisk - for en gangs skyld - enig med Mikkel. AU, SDU og KU kører på grænsen af kapaciteten - det kan vi vel ikke være uenige om? Hvis man fastholdt det samlede optag på lægestudiet i hele landet, ville der vel ikke være noget problem…? Så ville optaget mindskes på AU, SDU og KU, og der ville dermed blive bedre plads til de studerende, der optages der, og AAU vil få studerende, der selv har søgt det og som måske bliver… Men vi er enige i, markedet ikke kan bære, man ikke justerer optaget, men bare laver endnu en lægeskole.
Hvad blev det egentlig til i Aalborg-sagen? Man droppede den ikke, vel? Den overgik bare til frivillig basis fra AU? Hvis det er tilfældet, kører 2. del jo allerede deroppe… Så skal man bare have lavet en 1. del til dem.

Nu er jeg ikke fra AU, så jeg er måske ikke så meget inde i Ålborg sagen som andre, men gik konflikten ikke på, at man ville tvangsplacere flere studerende i Ålborg end nødvendigt, selvom der var klinikpladser nok til, at nogle af dem ville kunne være i klinik tættere på Århus?

Den gik, som jeg husker det, ud på, man ville tage 20-25% hvert semester og sende dem hele semesteret til Aalborg, både til klinisk undervisning og i klinik. Hvis der ikke var nok, der meldte sig frivilligt, ville man tvinge de resterende. Og sådan ville man gøre hvert semester, således at selvom man havde været der et semester, kunne man risikere, man kom hjem, fik et semester på AU og så skulle afsted til Aalborg i endnu et semester.
Det med tvangen fik man da gjort op med. Men droppede de så ideen om Aalborg, siden Aalborg nu synger for en lægeuddannelse igen? Eller blev ordningen bare gjort ren frivillig? Mit indtryk var, ordningen fortsatte på frivillig basis, således at Aalborg i praksis har en 2. del (den kliniske del) af et medicinstudium deroppe, på trods af der så ikke kommer så mange, som man havde håbet på, med det første angreb på de studerende.
Min pointe var så, at hvis man allerede havde en lille 2. del med de frivillige fra AU og kapaciteten til at tvinge 20-25% af en årgang fra AU derop, så kunne man jo også godt aftage fra SDU og KU, der også er pressede pladsmæssigt. Alt hvad Aalborg mangler er således en 1. del, som man ikke skulle forvente mange problemer med at etablere, da de efter det seneste nej til en lægeuddannelse istedet lavede en “medicin med industriel specialisering”.

Ålborg ordningen er stadigt Århus Universitet. Derfor bliver der ikke taget flere studerende ind og der bliver ikke taget klinikpladser fra de studerende i Århus, for vi er stadigt studerende i Århus selvom undervisningen foregår i Ålborg.

Ordningen kører derudaf, vi er 23 der starter på 9. semester her d. 25/8 (11 for resten af studiet - 13 har meldt sig til fra 8. semester og resten af studiet) mener jeg. Og det er på frivillig basis. Ordningen forbliver frivillig indtil de nye der optages fra næste år fra studiestart får at vide om de skal til Ålborg eller ej fra 8. semester.

Problemet for AAU (Aalborg Universitet) er at de intet har med denne ordning at gøre. De ønsker deres eget medicinstudie der er uafhængigt af Århus Universitet. De fik afslag sidste gang fordi det netop er utroligt svært at oprette 1. del af studiet heroppe idet alt undervisning er fakultets- og forskningsbaseret. Det er en meget vanskelig opgave at oprette de forskellige fakulteter her i Ålborg - bare for medicinstudiet. Desuden vil det være meget svært for dem at oprette f.eks. præparatsal og dissektionssal, finde laboratorie plads m.v. Grunden til at 2. del kunne oprettes så let af Århus Universitet er at alt undervisningen er klinisk baseret og således kun et spørgsmål om at stille hospitalsafdelinger og undervisere til rådighed. Da Ålborg sygehus i forvejen er en del af Århus Universitetshospital er det ikke et problem.

Så det helt store problem er, at en evt. oprettelse af studiet i Ålborg, UNDER Aalborg Universitet, vil betyde en betydelig forringelse af undervisningen i de fakultets- og forskningsbaserede fag - dvs. anatomi, biokemi, fysiologi, farmakologi og andre af de helt store fag.

De kunne netop oprette Medicin med insdustrielt øjemed fordi de ikke bliver undervist på samme niveau og med samme forskningsmæssige øjemed som vi gør. Den nye uddannelse henvender sig lidt mere til ingenørtyper - de kommer ALDRIG ud som “læger”. De har derfor ikke det samme behov for tæt tilknytning til de medicinske fakulteter som vi har.

Nå, men jeg glæder mig i hvert fald til at starte på den nye ordningen - det bliver kanon undervisning på små hold - og mulighed for at få et fantstisk netværk på syeghuset allerede inden vi er færdige på studiet… :slight_smile:

rygterne vil vide, at de der lægeteknologer har fået af vide, at de med lidt vider uddannelse kan komme til at arbejde som læger. Dette skulle i så fald være 1-1½ års “turnus lignende”. Fagforeningen tror ikke på det, og i givet fald vil det være at stikke dem en plade. Men det er jo op til de studerende om de tror på det, hvis rygterne taler sandt.

Tror ikke det nødvendigvis løser lægemanglen i nordjylland, især ikke da Aalborg uni af en eller anden ukendt årsag lover dem der tager resten af studiet i Aalborg, en turnus plads på Aalborgsygehus. Thisted er stadigvæk langt væk uanset om man bor i Aalborg eller Århus. :slight_smile: Det er igen op til de studerende om de tror på den historie btw.
(tror også undervisningen bliver god i Aalborg)

Det har vidst været debateret i en anden tråd - og det skulle ikke have noget på sig.

Det har vidst været debateret i en anden tråd - og det skulle ikke have noget på sig.[/quote]

Det må jeg så afvise - min kammerat som læser industriel medicin på AAU har netop fået at vide, at de ville kunne få mulighed for at læse til læge med en sådan viderebygning på uddannelsen. Det afviste jeg selvfølgelig, da studieordningen på industriel medicin er meget forskellig fra den på lægevidenskab. Synes nok AAU kører den på det yderste… :shock:

Jeg har selv kontaktet studievejledere på AAU’s medicin med industriel spec. og de gjorde det 100 % klart for mig at med det nuværende system kunne de snart-uddannede ingenører IKKE blive læger med mindre at folketinget lige pludselig vil give dem lov til at lave en kandidat i medicin, for egentlig skulle bachelordelen ligne den på medicinuddannelser de andre steder i landet og de skulle derfor primært mangle kandidatdelen…

Jeg er selv kommet ind på medicin på AU og overvejer stærkt at overgive mig som frivillig og tage de sidste semestre i Aalborg!

Måske vil nogen sige at byen gør meget for at reklamere for sig selv, men den har rent faktisk noget at ha’ det i…

BILLIGE lejligheder, billig byture i Jomfru Ane Gade, knap så mange ghettoer som i andre byer og sidst men ikke mindst - meget venlige nordjyder! Desuden har Aalborg Sygehus fornylig fået deres eget medicinerhus og jeg ser også meget frem til færre antal studerende på holdene…

Det skal vi nok komme til at høre mere om…

hej alle,
nu er det lidt langt tid siden i har skrevet om AAU… Men nu står jeg og bliver færdig med alle nødvendige fag og (næsten sikker) den nødvendig snit til sommer. Jeg bor i Aalborg og ville søge ind i Aarhus, men vil aldrig få muligheden for at flytte til Aarhus :frowning: . Så hvis der er nogen der ved om der er sket noget nyt, må de gerne skrive det… :smiley:

har du fået udgangs- eller adgangsforbud? :mrgreen: