Almen praksis løn

Kan det passe at man tjener dobbelt så meget for dobbelt så lidt arbejde som almen end som kirurg på sygehus? Det er sådan det ser ud på papir og så er jeg da parat til at droppe drømmen og sell out (ikke at der er noget galt med almen praksis, jeg interesserer mig bare ikke for det som jeg gør andre specialer). Man har vel også et familieliv…

Jeg ved ikke hvor du har de data fra?

De læger der tjener absolut bedst er medlemmer af FAPS -altså privat praktiserende speciallæger: Ørenæse-hals, dermatologi, radiologi etc…

En sygehus ansat overlæge og en privat praksisejer kan du ikke sammenligne. Overlægen har ingen ansættelse eller driftmæssigt ansvar. Han møder ind i sit ambulatorium, men alle remider etc er indkøbt, sekretæren er ansat etc. Skal hun på barsel - sikre ledelsen/HR-afd at det glider smooth. Han skal heller ikke betale lønsumsafgift.

Du kan således ikke sammenligne omsætning og løn.

Lønnen som fuldtids arbejdende speciallæge i almen medicin med egen praksis og vagtforpligtigelse i lægevagten er ca 1-1.1mio pr år. Husk at arbejdstiden i almen praksis er 8-16 5 dage om ugen altså 40t (og ikke 37,5t som er de typiske normtimer for en sygehuslæge). Dertil skal lægges ca gennemsnitlig 6-8t lægevagtarbejde ugentlig - mener jeg at jeg så det opgjort til tidligere. Så den reelle arbejdstid er jo noget over 37,5t / uge. Der skal laves regnskab, bogføring, lageropfyldning etc…

Så kort sagt. En almen mediciner tjener ikke dobbelt så meget som en sygehusansat overlæge. Men som samlet stand tjener en almen mediciner nok lidt mere end overlægen: men som illustreret er der også andet ansvar og arbejdslængde etc.

Ved du hvad lønnen er, hvis man blot er ansat i en praksis (og ikke ejer den). Og er det i alle regioner, man har vagtforpligtigelse i lægevagten?

1 Synes om

De færreste læger er blot ansat i en praksis. Det er næppe derfor man vælger almen medicin, for at være ansat. Så er det fordi man har en driftherre i sig. Gerne vil virksomhedstanken. Du kan som udgangspunkt ikke bare være ansat i en praksis. Der er dog visse muligheder - f.eks. i en regions klinik - eller som en såkaldt §20 læge.

Er du vikar i en almen praksis - så må du ikke være der samtidig med den du er vikar for. Så er du der i stedet for den læge du vikarierer for. Lønnen som vikar er selvfølgelig aftale baseret, men også overenskomstbestemt - hvor dagstaksten er betinget af praksis omsætning.

Ikke i Region Hovedstaden - da lægevagten er hjemtaget af Regionen selv. Derved opsagde man samarbejde med de praktiserende læger. Og derfor har Region Hovedstaden de udfordringer de har - men det er en lang og anden historie.

2 Synes om

Tak for dine altid belysende svar, Frold!

Jeg har dog hørt med FAPS fagene at det er nærmest umuligt at få ydernummer da der er gået en del nepotisme i det. Kan du nikke genkendende til det? Kan huske du skrev et sted at du snusede lidt til dermatologien nemlig så tænkte du måske havde lidt indsigt.

En anden ting, forskning i almen praksis…Er der nogen karrieremæssig gulerod ved det? På hospitalerne kan man jo forhandle en bedre løn som PhD + få andre arbejdsområder men i almen praksis er man jo egen herre?

Jeg ved ikke om der er nepotisme i det. Men det er regionen der bestemmer antal ydrenumre. Har du et ydernummer på hånden, så må du sælge det. Salgsprisen er dog bestemt af omsætningen, så der er et loft på prisen.

Hvilken gulerod tænker du på? Er det lønnen der er guleroden eller fagligheden? Lønnen i almen praksis er overenskomstbestemt - i hvert fald for de konsultationer og ydelser du laver med sygesikringen. De er ligeglade med om du er phd eller hvad. Så nej, du får ikke en højere ydelse pr kons - hvis du er phd.

Phd tager man fordi man vil og ønsker forskning. Den er så i dag mange gange devalueret til at blive en karrierer fremmer - men det er jo ikke phd’ens grundtanke. Det er en forskningsuddannelse.

Phd hjælper dig givet til en HU-stilling i almen medicin. Men det er ingen nødvendighed.

Jeg er lidt skuffet over at høre at forskning ingen rolle har i almen medicin hvis ikke man gider bruge sin fritid på at forske. Jeg er glad for at forske, og jeg er faktisk også dygtig til det, men ærlig talt er det altså ikke noget jeg ville gøre gratis (som så mange andre ting når man har gjort dem i lang nok tid).

En PhD for mig skulle være en del af mit fremtidige arbejde og eftersom det er 3 år af mit liv ville jeg også forvente noget for noget.

Men tilbage til pointen, som i bund og grund er løn. Kan jeg forvente en løn på 100k ca. efter endt HU i almen medicin (ikke omsætning, men løn)? Jeg ved det betyder noget hvor jeg bor og det skulle eftersigende være nemmere i provinsen så lad os antage at jeg er parat til at flytte for løn.

For så tænker jeg, for at få samme løn skal jeg være overlæge på et hospital og det indebærer også mange år af lange vagter, der ville nok gå 10 år mindst fra jeg startede på HU til jeg blev overlæge, måske langt flere år. Indtil da har jeg jo kun en løn på ca. 50.000 med overarbejde. Derfra har jeg tallet “dobbelt så meget arbejde for dobbelt så lidt løn”.

Du skal jo anskue det på en helt anden måde.

Når du er i praksis så driver du din virksomhed. Er du ikke i din praksis, så taber den omsætning. Har du fravær fra din praksis - så kan du opretholde aktiviteten ved at ansætte en vikar - alternativt må du indgå i en samarbejdspraksis eller et kompagniskab eller anden måde sikre at dine patienter også passes når du ikke er tilgængelig. Du har tegnet en overenskomst med sygesikringen - dels om forventet ventidtid til kons, svartider på e-kons etc. Samt en tilgængelighed: 8-16. Hvordan du løser denne opgave er der mange udgaver af.

Lad os sige du ønsker at forske 2 dage om ugen og være i praksis i 3 dage om ugen, så får du jo reelt kun en indtægt fra praksis de 3 dage om ugen. Lønnen for de 2 forskningsdag skal du så hente på anden måde. Det betyder at de fleste APere med interesse for forskning er ansat i KAP-regi (kvalitet i almen praksis) - hvor der er en for hver region. Eks_: https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Sundhed/Tvaersektorielt-samarbejde/Sider/KAP-H.aspx

Der lønnes du typisk efter konsulenttakst - mig bekendt - til et fast ugentlig timeantal. Stillinger opslåes.

Regelret forskning er primært forankeret til de lokale almen medicinske huse eks ved KU https://almenpraksis.ku.dk/ - det er også en ansættelse. Så der lønnes du. Men om lønnen er svarende til hvad du kunne få ved at være i den egen praksis - det ved jeg ikke.

Men der er masser af forskningsumligheder i almen praksis - og er der noget praktiserende læger er gode til, så er det ikke at arbejde gratis :wink:

1 Synes om

Jamen jeg vil egentlig forvente mere i løn i den tid jeg forsker, end den tid jeg er i min praksis, for jeg kan jo bare tage en HU uden en PhD og være i min praksis…PhD’en er jo ekstra arbejde i den grad plus de kompetencer som kræves for at forske, som overhovedet ikke alle læger kan magte.

Forstår du min pointe? I min optik ser det stadig ud som forskning er spild af tid, for der er åbenbart ikke nogen som gider belønne det enorme arbejde + kompetencer det kræver.

Nu sidder jeg ikke med overenskomstforhandlinger. Men kvaliteten af en phd tror jeg du løfter lidt vel højt.

Kender du nogle der har dumpet en phd? Kvaliteten af phd’er er en anden snak…

Hvorfor skulle du have mere i løn for at løse samme opgave blot grundet en phd. Den logik kan jeg ikke følge,

Herr Jensen henvender sig med tiltagende åndenød ved trappegang, hævede underben og det kreptere lidt på det begge lungefelter. Hvad gør en med en phd i dermatologi bedre til at løse den opgave?

Phd er en uddannelse i at forske. Intet andet, Du er ikke en bedre kliniker med en phd.

pfffff…

Hvad angår løn: som det kan ses på dette faktaark fra PLO 2018 (https://www.laeger.dk/sites/default/files/plo_faktaark_2018.pdf), så har almen medicinere en noget lavere løn end speciallæger generelt. Ca. 1,1 mio. for almen medicinere og ca. 1,6 mio. i gennemsnit for alle speciallæger. Speciallæger i intern medicin har en rigtig høj løn på over 2,3 mio. i gennemsnit. Er der nogen der egentlig ved hvad det skyldes? Får de en meget højere takst pr. konsultation eller arbejder de bare ekstremt meget?
Og hvad med pension? Er den inklusiv eller betaler regionen pension udover?

@RyanR Vedr. pension

Fra overenskomsten:
Ҥ 86 Indbetaling af pensionsbidrag
Stk. 1. Af lægens basishonorar indbetaler den region, hvor konsultationsstedet er beliggen-de, direkte til Lægernes Pen sionskasse det til enhver tid for den enkelte læge i henhold til pensionskassens vedtægter for alment praktiserende læger gældende pensionsbidrag”

Desuden: Ydelser tjent i lægevagt er uden feriepenge og pension.

Fordi du brugte 3 år af dit liv på at “efteruddanne” dig til en specialopgave. Du kan jo læse forskningen bag patientens problemstilling bedre f.eks, samt udrette retningslinjer. Det kan godt være der er en masse dårlige PhD’er derude, det ved jeg ikke så meget om. Jeg ved der er rigtig meget dårlig forskning og medicinske kandidatspecialer i til at sørge over, men dem som rent faktisk kan…Får de ikke noget for den evne?

De der så ikke bruger 3 år på en phd - bruger så 3 år på at blive en bedre kliniker og taget en masse nattevagter i travle medicinske afdelinger eller andet. Mens phd’en har siddet 8-16 og drukket kaffe og søgt på MESH-termer på pubmed. For at være lidt provokerende…

Phd skåret ind til benet er 3 artikler du skal skrive, de behøver end ikke være blevet publiceret, samt nogle obligatoriske kurser. Så inden vi letter helt fra jorden, så …

Desuden kan jeg oplyse at Hoveduddannelsen i almen medicin også indeholder et forskningstræningskursus, hvor man blandet andet selv laver en lille artikel og får undervisning i videnskabsteori. Så hel blanke er praktiserende læger ikke :smiley:

Jeg tror du skal væk fra tanken om at en phd gør dig mere “værd” som læge - aka du skal have mere i løn. Tanken giver ingen mening. Du kan få et andet lægeliv. Og giver det mening for dig, så er det den vej at følge.

2 Synes om

Tak for svaret :slight_smile:
Jeg går ud fra at du ikke ved det, men har du et bud på hvordan det kan være at andre speciallæger og intern medicinere især, tjener så meget mere end almen medicinere?

Ikke specifikt, andet end overenskomsten er bedre :slight_smile:
De intern medicinske specialer dækker jo bredt. Pædiatri, allergologi og lungemedicin, reuma etc. Det er specialer med lave udgifter til udstyr. Men jeg kender ikke historikken bag. Men kunne forestille mig at det bunder i 2 ting: mangel på speciallæger tidligere og at de fleste privat speciallæger ikke var ment som fuldserhverv, men som en bibeskæftigelse. Da jeg var ung studerende (start 00’erne) var det almindeligt at overlægen gik fra stuegang kl. 12… så kunne han jo passende køre i sin praksis. De tider er jo som bekendt forbi, men længere siden er det jo ikke…

Hvad er det for et lægeliv? Jeg er snart meget forvirret over hvem i alverden gider tage en PhD hvis ikke det er for at komme ind på en prestigeuddannelse efter den tråd her.

Diskussionen indtil nu har handlet om løn og om en phd giver mere i løn. Ikke om adgangen til hoveduddannelsestillingerne, ellers har jeg misforstået noget. Det er klart at en phd er et vigtigt kort i kampen om HU.

Vælger du andre specialer så er phd også alt betydende for en evt slutstilling, særligt, hvis du ønsker ansættelse på et universitetshospital.

Vi er faktisk lidt ude på et sidespor med det med PhD’en. Men hvis jeg forstår dig ret så er en PhD til dem som gerne vil have en prestigefyldt HU? Er der ikke noget til dem som er glade for og rent faktisk er smadderdygtige til at forske? Måske noget i medicinalindustrien? Her tænker jeg også penge, ikke kun arbejde.

Diskussionen omhandler faktisk almen praksis vs. hospitallægers løn, og jeg havde et spørgsmål som du forresten ikke fik svaret på, men som jeg stadigvæk er interesseret i:

"Men tilbage til pointen, som i bund og grund er løn. Kan jeg forvente en løn på 100k ca. efter endt HU i almen medicin (ikke omsætning, men løn)? Jeg ved det betyder noget hvor jeg bor og det skulle eftersigende være nemmere i provinsen så lad os antage at jeg er parat til at flytte for løn.

For så tænker jeg, for at få samme løn skal jeg være overlæge på et hospital og det indebærer også mange år af lange vagter, der ville nok gå 10 år mindst fra jeg startede på HU til jeg blev overlæge, måske langt flere år. Indtil da har jeg jo kun en løn på ca. 50.000 med overarbejde. Derfra har jeg tallet “dobbelt så meget arbejde for dobbelt så lidt løn”."

Hvad er det du vil sammenligne: lønnen for en på vej til at blive overlæge med en praksisejer?

Med andre ord prøver du at sammenligne en afdelingslæges løn med praksisejers løn? Jeg tror ikke jeg kan følge dig. Men igen du sammenligner æble og pærer. Eller også forstår jeg dig bare ikke…