Bachelor titel

Hey, er der nogen af jer der ved hvad man kaldes når man har en bachelor i medicin? Man hedder jo cand. med. når man er færdig, men hvad hedder man når man har bachelor delen i hus?

Det er bachelor of science i Odense!!!

forkortet bach.med. :smiley:

Hehe, ja naturligvis i daglig tale :smiley: Ellers tror folk jo bare vi er fuldblods-scienter :smiley:

1 Synes om

Mener der står bachelarus medicus eller noget lignende på mit bachelorbevis fra KU…

Hmm, ved det ikke, men på økonomistudiet ved AU gælder følgende:

Når man er blevet bachelor, får man titlen BSc i økonomi. Her står BSc for Bachelor of Science.
Den engelsksprogede titel er BSc in Economics and Management.
Ofte bruger vi betegnelsen bach.oecon., men er ikke klar over om dette er en officiel betegnelse - den virker dog ret logisk eftersom den er “på samme form” som titlen cand.oecon.

Tak for det :slight_smile:

Man er BACCALAUREUS MEDICINAE forkortet BACH.MED. Af uransaglige årsager inddrages et “H” i forkortelsen…? (Alternativt er det udeladt i den fulde beskrivelse, dog nok mindre sandsynligt).

Kan det mon skrive BMed? hvis vi snakker udenlandsk? eller BMd? eller BMe?

  • Mikkel

Hvis man er en lille smule gejl på titler, kan man med fordel komme en tur til Østrig. Her bliver man Cand. Med. efter 6 semester, og Dr. Med. efter 12.
Professor bliver man første gang man har undervist på uni, i en sau time eller lign. Og så er man det i øvrigt for livstid.

Se det er god akademisk humor…

Nogle der skal med? Se det er humor jeg kan blive danmarks yngste professor? 28 år! - eller er den allerede slået?

Mmmhh…

Nu undrer jeg mig da egentlig lidt… Troede faktisk ikke der var nogen Bachelordel på AU… Tager jeg fejl?

Ja

1 Synes om

Den er også meget skjult…mener at det der tidligere hed opgave i miljø og arbejdsmedicin er vores bacheloropgave, og noget i den stil. Men det er kun ord der er ændret, studiet på 6-7 er det samme.

Ved AU indfører man vist nok først bachelor begrebet på medicin nu. Dvs. nuværende studerende er optaget på en kandidatuddannelse, ligesom studerende på gammel studieordning på KU og har derfor ikke ret til at kalde sig bachelor, men kun stud.med. Det bør fremgå af ens studiekort om man er optaget på en kandidatuddannelse eller bacheloruddannelse.

I følge deres hjemmeside “AU om medicin” beskriver de ikke uddannelsen som en bacheloruddannelse men som en seksårig kandidatuddannelse. Derimod fremgår det af Uddannelsesguiden, at de har en bacheloruddannelse. Det er ok at være forvirret.

Historisk set har man på de tre lægeuddannelser været imod indførelsen af bachelorbegrebet, da det begrænser de respektive studienævns frihedsgrader til at strukturere uddannelsen som man selv ønsker det, men det blev i sin tid pålagt de tre studienævn at indføre det. Vist nok af daværende undervisningsminister Ole Vig Jensen - eller rettere hans DJØF-embedsmænd.

Forskellene mellem de tre uddannelser skaber en del problemer når studerende skal overflyttes mellem Universiteterne, da de bliver forsinkede. Undtagelsen er selvfølgelig når man optages på kandidatdelen på baggrund af sin bachelorgrad - jurdisk set sidestilles bacheloruddannelserne på lige fod med hinanden. Den skarpsindige læser kan derved lure at en der overflyttes fra AU eller SDU til KU kommer til at have nogen huller (halvdelen af intern medicin og kirurgi).

Den nuværende studieordning ved KU blev da også lavet inden bachelorbegrebet blev trukket ned over hovedet på Fakultetet, hvilket forklarer hvorfor man har afsluttet halvdelen af den teoretiske undervisning i intern medicin og kirurgi på 6. semester ved KU. Dette bliver muligvis ændret med revisionen af 2000-ordningen som er i gang.

Da VTU offentliggjorde
uddannelsesbekendtgørelsen i maj 2004, indførte de samtidig at man skal hedde Bach. scient . med. Før det står der faktisk ikke i den tidligere rettelse (Link til 2000-ordnings studiehåndbog - læs side 52) til den tidligere bekendtgørelse hvad man hedder andet end bachelor, hvorfor de første årgange på Medicin blot hedder bach. med., men nok i fremtiden kommer til at hedde bach. scient. med.

Hvis man er i tvivl bør man kontakte studievejledningen/studieadministrationen/eksamenskontoret ved sit fakultet/universitet.

Ja[/quote]

Med henvisning til mit forrige indlæg bør der nok stå: måske :slight_smile:

Nogle der skal med? Se det er humor jeg kan blive danmarks yngste professor? 28 år! - eller er den allerede slået?[/quote]

I Frankrig er det endnu lettere at blive professeur (tydeligvis samme ord som professor): Her betyder professeur nemlig blot lærer, så hvis man f.eks. underviser i folkeskolen, kan man kalde sig professeur.

I bl.a. USA kan man i øvrigt også kalde sig assistant professor og associate professor blot man er (hvad der i Danmark svarer til) universitetsadjunkt og universitetslektor.

Således er professortitlen i mange lande ikke nær så prestigefuld som i Danmark.

Vidste I i øvrigt at hvis I vil arbejde i udlandet, så anbefaler DADL at I betegner jeres cand.med. som en MD? Men MD står for Doctor of Medicine, så i udlandet vil folk altså tro at I har en doktorgrad.

okay… kan man så blive noget med med Bach. scient. med? altså hvis man ikke vil være læge?

[quote=“knæskal”:2mgr1sw9]Mmmhh…

Nu undrer jeg mig da egentlig lidt… Troede faktisk ikke der var nogen Bachelordel på AU… Tager jeg fejl?[/quote]

Du har ret… Jehu har også ret i at vi er først ved at indføre det i AU, eller rettere sagt når vi bliver færdige med den nye studieordning som vi arbejder med. I den er vi blevet pålagt af Hr. Haarder at dele uddannelsen op i en bachelor del og en kandidat del…
Det bliver nok sådan at Miljø og arbejdsmedicin opgaven bliver til en bacheloropgave (som mange mener er underligt da det er en opgave som man laver sammen med 3-4 andre)…

Men det bliver spændende med den nye ordning… specielt klinikområdet skal ses på, vi er virkelig presset med henblik på antallet af studerende… det er ikke så fedt at være 5 stud.med’er på en medicinsk afdeling… det får man simpelt hen ikke noget ud af. Undersøgelser har også vist at vi for for lidt ud af klinikopholdet i forvejen.

[quote=“Jehu”:2z488n4h]Ved AU indfører man vist nok først bachelor begrebet på medicin nu. Dvs. nuværende studerende er optaget på en kandidatuddannelse, ligesom studerende på gammel studieordning på KU og har derfor ikke ret til at kalde sig bachelor, men kun stud.med. Det bør fremgå af ens studiekort om man er optaget på en kandidatuddannelse eller bacheloruddannelse.

I følge deres hjemmeside “AU om medicin” beskriver de ikke uddannelsen som en bacheloruddannelse men som en seksårig kandidatuddannelse. Derimod fremgår det af Uddannelsesguiden, at de har en bacheloruddannelse. Det er ok at være forvirret.

Historisk set har man på de tre lægeuddannelser været imod indførelsen af bachelorbegrebet, da det begrænser de respektive studienævns frihedsgrader til at strukturere uddannelsen som man selv ønsker det, men det blev i sin tid pålagt de tre studienævn at indføre det. Vist nok af daværende undervisningsminister Ole Vig Jensen - eller rettere hans DJØF-embedsmænd.

Forskellene mellem de tre uddannelser skaber en del problemer når studerende skal overflyttes mellem Universiteterne, da de bliver forsinkede. Undtagelsen er selvfølgelig når man optages på kandidatdelen på baggrund af sin bachelorgrad - jurdisk set sidestilles bacheloruddannelserne på lige fod med hinanden. Den skarpsindige læser kan derved lure at en der overflyttes fra AU eller SDU til KU kommer til at have nogen huller (halvdelen af intern medicin og kirurgi).

Den nuværende studieordning ved KU blev da også lavet inden bachelorbegrebet blev trukket ned over hovedet på Fakultetet, hvilket forklarer hvorfor man har afsluttet halvdelen af den teoretiske undervisning i intern medicin og kirurgi på 6. semester ved KU. Dette bliver muligvis ændret med revisionen af 2000-ordningen som er i gang.

Da VTU offentliggjorde
uddannelsesbekendtgørelsen i maj 2004, indførte de samtidig at man skal hedde Bach. scient . med. Før det står der faktisk ikke i den tidligere rettelse (Link til 2000-ordnings studiehåndbog - læs side 52) til den tidligere bekendtgørelse hvad man hedder andet end bachelor, hvorfor de første årgange på Medicin blot hedder bach. med., men nok i fremtiden kommer til at hedde bach. scient. med.

Hvis man er i tvivl bør man kontakte studievejledningen/studieadministrationen/eksamenskontoret ved sit fakultet/universitet.[/quote]

Jeg har svært ved at tro at en bachelorgrad i medicin giver titlen bach.scient.med. Især fordi uddannelsen Medicin med industriel specialisering i Ålborg giver titlen cand.scient.med. når man er blevet kandidat.

Jeg synes heller ikke at det fremgår af Uddannelsesbekendtgørelsen at en bachelorgrad i medicin skulle give titlen bach.scient.med. I §14 står der:

[color=blue]En bacheloruddannelse med hovedvægt i det naturvidenskabelige, det sundhedsvidenskabelige eller det teknisk-videnskabelige område giver ret til betegnelsen BSc med efterfølgende angivelse af uddannelsens fagbetegnelse. Den engelsksprogede betegnelse: Bachelor of Science (BSc) efterfulgt af uddannelsens fagbetegnelse på engelsk.[/color]

Her lyder det som om man bliver BSc i medicin.