Betinget optagelse - GSK

Hej alle

Jeg blev i sidste uge betinget optaget på medicin på SDU til vinterstart. Jeg står i den situation, at jeg mangler en del fag for at opfylde adgangskravene, fordi jeg gik på HHX. Disse fag tænker jeg at supplerere gennem GSK-efterårssupplering, og have bestået inden studiestart i februar. Det drejer sig om:
Fysik 0-b
Kemi 0-b
Matematik b-a

Studievejlederen fik fortalt mig, at det kun er et fåtal der lykkes med det, men da jeg ikke har noget andet valg, bliver jeg nødt til at prøve lykken.

Derfor vil jeg spørge, om der nogen der tidligere har stået i en ligende situation, og om det kan passe at det vil blive så svært at få til at fungure? Det er jo trods alt kun et 02, jeg skal have for at bestå, hvilket i andre fag i gymnasiet ikke krævede det store arbejde at få. Hvis det kan bruges til noget, havde jeg en god forståelse for faget fysik/kemi i folkeskolen, hvor jeg fik 12 til eksamen og 10 i årskarakter. I Mat b fik jeg 10 i standpunkt og 7 til eksamen(kunne sagtens have klaret det bedre). Derudover har jeg taget orlov fra arbejdet i efteråret, så jeg kan fokusere fuldt ud på at klare det godt.

I må gerne dele jeres oplevelser, og måske også give nogen råd til, hvordan jeg kan lykkes med dette projekt.

Venlig hilsen
Dragen

Jeg kommer selv fra HHX og manglede derfor også en del fag for at kunne søge ind på medicin i år. Jeg manglede Mat C-A, Kemi 0-B og fysik 0-B. Det jeg gjorde var at tage alt pånær Mat B som fjernundervisning, hvilket jeg sagtens kan anbefale. Dog gjorde jeg det over et år, hvilket var ret hårdt, men ikke umuligt. Jeg tænker godt, at du kan gennemføre på et halvt år, hvis du knokler for det. Men er det overhovedet muligt, at du kan tilmelde dig alle de fag på samme tid? :slight_smile:

1 Synes om

Selvom de ikke var glade for det på KVUC, så fik jeg dem overtalt til at lade mig læse fysik b om formiddagen, og kemi b på aftenhold. Mat A tager jeg som online undervisning på Niels Brock. Har sådan cirkus tre måneders intensivt forløb med alle tre fag på en gang(har lidt længere tid til Mat A), og så eksamen til december/januar. Er helt sikker på at det bliver en meget stor mundfuld, men at hører at det nok godt kan lade sig gøre, bliver jeg glad for at høre.

jeg læste mat B-A og fysik C-B op på 3 måneder. Det var forholdsvist intensivt med timer fra 8-17 mandag til fredag :slight_smile: det jeg var tilmeldt i sin tid var forårssupplering, men jeg håber din undervisning er lagt over en lidt længere periode.

1 Synes om

Hej!
Først og fremmest tillykke med optaget.
Hvis jeg var dig ville jeg sætte alt ind for at komme igennem - det kan sagtens lade sig gøre. Og nu kender jeg ikke din situation men det er ikke altid nemt at komme ind på studiet igen🤯

Jeg tog selv Mat B-A på 6 uger. Kemi 0-b på 4 uger også fysik 0-b på 4 uger.
Det var 3-4 lange måneder men det kan sagtens lade sig gøre.
Jeg tog dem på DTU som var VILDT godt.

Her er et par mor-råd du kan gøre brug af: Sørg for at få en god madpakke med HVER dag. Gå ordentlig tid i seng og vær flittig fra dag 1.
Så burde du være good to go!

2 Synes om

Hvor let det er kommer an på hvem du er. Nogle lærer hurtigere end andre. Hvis du er god nok til at komme ind på medicin studiet så kan det helt sikkert lade sig gøre.

Tricket ligger naturligvis i at du “kun” skal have karakteren 2 hvilket ikke kræver det store. Mit råd er at læse fagende op således at du har en god forståelse for dem, det behøver ikke være perfekt men bare en god forståelse, du skal trods alt kun bestå. Hellere at du har en rimelig forståelse for alle emner indenfor et fag, end at du har en fantastisk forståelse for nogle emner og en ringe forståelse for andre, så risikerer du at dumpe hvis du er uheldig og trækker dårligt. Så sørg for at have et højt “gulv” og lavt “loft”, hvis du forstår.

Hvis jeg var dig ville jeg undersøge om det er muligt at tage fysik og kemi som selv studerende på en anden institution samtidig med at du tager dem på KVUC og det er udelukkende så du får to eksamener i hvert fag i tilfælde af at du bare blanker totalt i en mundtlig eksamen og dumper. Se det som en forsikring. Du kan ikke gøre dette med matematik fordi der kommer en skriftlig eksamen som vil være samme dag landet over

edit: sørg for at forstå matematikken før du går amok med fysik og kemi. mat gør kemi og især fysik meget lettere at arbejde med

1 Synes om

Kemi 0-b og fysik 0-b på 4 uger? på samme tid? vildt… endte du med gode karakterer eller var målet kun at bestå?

I forhold til matematikdelen, er der nogle specifikke matematiske dicipliner, man også får brug for i Fysik og Kemi?
Mat pensum er forholdsvis stort, og har knap en måned til at jeg starter på fysik og kemi, så tænkte om der var nogle emner i matematik, som vil være specielt gode at have en forståelse for, når det kommer til fysik og kemi?

Ikke rigtigt.

Der er et biofysikkursus, hvor man skal bruge noget matematik, men det er ikke det store. Der er også nogle statistikkurser. Du skal nok være fint dækket ind :).

På kandidaten, hvor du begynder at læse til læge og ikke biomediciner/fysiolog, skal du slet ikke bruge matematik.

1 Synes om

Hvis dit spørgsmål handler om kemi og fysik som suppleringsfag, så vil jeg ikke mene, at der er emner i mat, der er decideret vigtigere end andre. I kemi er der relativt lidt matematik (altså der er kun formler som man skal kunne bruge til udregninger). I fysik er der en del mere matematik såsom lineær regression og forskellige udregninger vha. forskellige formler fra matematik. Men det er dog ikke noget som er specielt svært (selv hvis man ikke har haft mat på A-niveau) :slight_smile: i fysik bruges matematik mere til at forstå hvorfor nogle formler kan skrives på forskellige måder osv.

1 Synes om

Ja det var mere i forhold til suppleringen af fysik og kemi, jeg tænkte at det kunne være en fordel at have ekstra godt styr på matematiken. Men hvis det meste bare er at sætte ting ind i formler, så kommer jeg nok ikke helt på bar bund.

Hej Dragen. Og tillykke med optagelsen!

Ja, der er emner inden for matematik som du skal forstå, hvis du vil forstå fysik b. Der er umiddelbart tre emner jeg mener er vigtigst (havde både kemi og fysik på A-niveau).

  1. Funktioner

Det er vigtigt at forstå de forskellige funktioner inden for matematikken (mest lineære og eksponentiele), fordi der kommer opgaver og eksperimenter hvor du skal finde sammenhænge mellem forskellige data. Det er en vigtig del af enhver naturvidenskabelig disciplin (kemi, fysik, bio). I databehandlinger skal du (næsten) altid tjekke om sammenhænge mellem data (feks temperatur og tryk) eller lignende. Derfor er det vigtigt at du forstår funktioner.

Et svært emne men også vigtigt på fysik b:

  1. Infinitesimalregning (integral- og differentialregning)

“Mekanik” er en stor del af b-niveau pensum, og det er meget vigtigt at du forstår infinitesimalregning (integrering og differentiering). Ved feks. differentiering af en funktion som angiver afstand pr. tid, finder du farten (ikke hastigheden, da hastighed har en retning, og derved er en vektor), og differentierer du det igen, så får du accelerationen. Der er mange opgaver hvor du kommer ud for dette, og det handler bare om at knække koden og fange det.

  1. Vektorer

I fysik skal du skal du arbejde med kræfter er som angives i vektorer. Feks når en ubåd er i vandet, og hverken synker eller stiger op, så er kræften hhv “op og ned” den samme, og de udligner hinanden. Med disse kræfter kommer der også trigonometri i spil, feks hvis kræfterne ikke er modsat rettede, så kan du splitte dem op i vektorer. Feks en kræftvektor vi kalder for K (a,b) splittes op i vektor K1 (a,0) og K2 (0,b). Alt det læser du om.

Inden for Kemi er der ikke lige så meget mat, men det er også her vigtigt at du forstår differentialregning. På kemi b skal du kigge på reaktionshastigheder, hvor det, igen, er differentieringen som giver dig denne.

Udover det vil jeg sige at du skal være skarp på brøkregning. Et pain-in-the-ass emne du møder på kemi-b er syrebase-ligevægte og ligevægte, hvor du skal kigge meget på brøker. Feks hvis du har en brøk, og nævneren ligepludselig bliver mindre, så bliver hele brøken større. Størrelsen på brøken betyder noget for en reaktion, feks hvor meget stof der dannes. Det læser du om.

Procentregning skal du også lige kunne, fordi du i begge fag skal beregne afvigelse og lignende. I kemi udbytteprocent.

Der er ikke rigtig mere jeg kan komme på. De andre emner på hhv fysik- og kemi b er mest bare at huske og gennemskue sammenhæng.

En rigtig god side at få forklaret matematikken på er siden webmatematik.

Jeg er lidt rodet når jeg tager noter, men jeg har nogle på OneNote som du gerne må få. (Jeg kan evt lige sortere dem). Du kan også skrive, hvis der er noget fagligt der kommer til at knibe med eller hvis der er mere du er i tvivl om.

Håber min besked hjalp. Og igen, fedt at du er blevet optaget! :slight_smile:

2 Synes om

Hej,
hvis jeg var dig, så havde jeg kontaktet VUC med henblik på at få foretaget en RKV (realkompetencevurdering), i de fag som du mangler. Jeg fik selv Dansk fra 0-A på ca. to uger, og hvis du skriver i din ansøgning, at du allerede er betinget optaget, så er jeg næsten overbevist om at du får lov at tage testen i de fag du mangler. Det kræver dog at du har en grundlæggende viden inden for de fag du søger, men hvis du spørger mig, så var min Dansk A eksamen ikke i nærheden af dansk på A-niveau.

Sorry for det sene svar - nej det tog mig 8 uger. Altså 4 uger kemi og efterfulgt at 4 uger fysik :slight_smile:

Fysik og Kemi tænker jeg umiddelbart ikke jeg har kompetencer nok indenfor. Men tænker helt klart at det er et forsøg værd at prøve at få en RKV på mat delen.

Hej, jeg læste mat B-A (i princippet sv.t. 0-A, da jeg intet kunne på forhånd) og fysik 0-B (officielt hed holdet C-B, men det var fra niveau 0) og kemi 0-B på 4 mdr, og det lykkedes mig at få 12 i alle fag. Det var bestemt ikke nemt, men hvis du har god selvdisciplin og er stærk i det naturvidenskabelige, så vil jeg klart sige at det er muligt.
Jeg brugte flittigt youtube (Gymnasiekemi og Jim McLean), Frividen.dk samt Khan Academy. Jeg vil sige at disse videoer er den primære årsag til jeg klarede forløbet på fornuftig vis.
Jeg vil også sige, at du til en vis grad, kan snakke dig ud af de mundtlige eksamener. Det føler jeg, at jeg selv gjorde.

1 Synes om

Wow, det er imponerende. Kommer nok ikke op på de karakterer, men er meget interesseret i hvordan du håndterede den store mængde undervisning og eventuelle afleveringer, du skulle igennem på forholdsvis kort tid og alligevel klare det så godt.

Nu ved jeg ikke med Kemi og Fysik, men i Matematik skal jeg i hvert fald igennem 7 emneopgaver, som jeg så småt er kommet igang med. Har overhovedet ingen idé om mængden af afleveringer og lektier i de to andre fag, hvis du måske kunne gøre mig lidt klogere på det?

Har planlagt at jeg bruger hverdagene udelukkende på Fysik og Kemi, lørdag på matematiken og søndag vil jeg så vidt som mulig holde lektiefri, så jeg ikke går ned med stress :slight_smile: Tænker du at det er realistisk?

Da jeg læste fysik 0-B og kemi 0-B havde jeg i fysik omkring 8 store afleveringer for + ca. 20 rapporter/journaler, mens jeg i kemi havde omkring 25 små afleveringer + ca. 20 rapporter/journaler.
Jeg ved godt, at du ikke spurgte mig, men tænkte, at du måske kunne bruge det til noget alligevel :slight_smile:

Jeg havde 13 fysikrapporter/forsøg og 17 kemirapporter/forsøg.
Jeg vil sige sørg for at få skrevet et godt teoriafsnit i kemi - det er ofte dem, der har skrevet teoridelen, der også får de gode karakterer til eksamen. (Rapporterne i kemi var gruppeaflevering.)
Mht fysik skriv gerne rapporten allerede samme dag som forsøget, da du ikke får nogen forsøgsvejledning, så du skal huske fremgangsmåde, osv. i hovedet, hvilket kan være svært hvis rapporten udskydes.
Som en anden også nævner, sørg for at få styr på vektorer, integralregning og differentialregning - det er essentielt for at kunne forstå fysik.

Mht til matematik, så øv på tidligere eksamenssæt. Jeg lavede altid en opgave og så tjekkede jeg facit online, og lavede opgaven om med det samme, hvis der var fejl.
Jeg havde også gavn af beståmatematik.dk, hvor du kan øve dig på skriftelige matematikopgaver, der ligner dem til eksamen, og du får en vejledning om hvordan du kan løse opgaven i TI-Nspire. Til GOF, uafhængighedstest og sumkurve kan du på forhånd lave en fremgangsmåde for hvordan disse løses; altså indtast alt i TI-Nspire på forhånd, så det eneste du skal er at copypaste nogen tal til eksamen, og dermed kan du på nærmest 1 min hive 30 point hjem.
Jeg anvendte også webmatlive.dk, hvor undervisere i matematik kan hjælpe en online.

En fridag om ugen ville jeg nok ikke personligt turde satse på, da det er et intenst forløb. Jeg læste ofte fra 8-22 selvfølgelig med pauser. Men det er jo meget individuelt. Men pauser er helt klart vigtigt.

Du er velkommen til at skrive, hvis der er noget undervejs, jeg husker stadig det meste af pensum, så hjælper gerne til med noget, hvis jeg kan.

Men ellers fokuser på at øve fremlæggelserne af eksamensspørgmålene og at lyde overbevisende. 80% er måden du siger tingene på til eksamen og 20% er hvad du rent faktisk siger.

Det er hermed noteret og mange tak for tipsene, jeg sætter stor pris på alt hjælp jeg kan få.

I forhold til de her rapporter man skal lave i fysik og kemi, er det noget der kan klares på under en time, eller skal man regne med at sætte flere timer af til dem?

Derudover spekulerer jeg på hvor meget der skal til for at bestå Mat A mundtligt. Har fået af vide at A-niveau har stor fokus på beviser. Har fået omkring 30 af dem opgivet (nogle til hvert emne)
Hvis jeg mestre disse beviser, men til gengæld kommer med en overfladisk præsentation af emnet til eksamen, vil det så ikke være nok til at kunne bestå?

Eller omvendt, hvis jeg har rimelig godt styr på emnet, men halter lidt efter med beviserne, er det så stadig sandsynligt at bestå?

Sorry for de mange spørgsmål, prøver bare at finde den bedste strategi til at tackle de kommende par måneder :relieved: