Deportation til Ålborg af stud.med'er

Til Mikkel:

Super godt!
Sørger I så ikke for at være tovholdere på det her og evt. indkalde til møde kun for studrende engang efter vi har fået det præcise indhold at vide på mødet på onsdag, så vi samlet kan komme med en udmeldelse omkring det her.

I en sag så vigtig som det her er det vel også nødvendigt, at vi inddrager pressen - på det rigtige tidspunkt, og med det rigtige, samlede statement, vel at mærke.

  • og jeg er enig med Jer andre. Alle mand på barrikaderne, men først når vi kan gøre det på det rigtige grundlag og med hårdest mulige, men fælles, metode!

Man kan selvfølgelig kun håbe at det bliver i TILBUD og ikke TVANG, men så stille, roligt og lusket der indtil videre er gået til værks, frygter jeg nu det værste. Og til alle Jer, der som mig er på den sidste del af studiet - mød op og bak om om det her, også selv om det måske ikke betyder noget for Jer personligt. Det er sgu en fælles kamp, vi må tage!!

Jeg har også fået den samme mail. Det kan da ikke passe :shock:
Tvangsflytning af medicinstuderende - er det overhovedet lovligt?

Jeg ville ikke have valgt århus hvis jeg vidste at dete var tilfældet.

Hvis dette bliver udført, så synes jeg at alle medicinstuderende på 7.-11. semester (dem der skal deltage i lodtrækningen) skal true med at ikke fortsætte uddannelsen og ikke melde sig til lodtrækningen. Den investering som universitet har sat I jer, samt den lægemangel vi har nu, vil de indse at de ikke har en anden mulighed end afskaffelsen af denne tåbelighed.

Men lad os se hvad der sker på onsdag.

Det er mig en gåde hvordan man kan sidde og afgøre den slags på så arrogant måde som det ser ud til det er foregået her.

Hvordan kan man lige pludselig forvente, at flere hundrede mennesker skal kunne rykke deres liv op ved roden og flytte nordpå. Ja, det er rigtig, at vi tager et måske to semestre i Aalborg, men dette er en utroligt uærlig måde at udvide denne ordning. De må da for “#¤"¤” kunne se, at det eneste de opnår er en gruppe utroligt bitre mennesker, der nægter at deltage på nogensomhelst konstruktiv måde.

Det her må simpelthen ikke gennemføres uden kamp.

Se paa det som övelse för turnustiden :smiley:
Spög til side. Jeg har ondt af de der skal flytte mod deres vilje.

Flytning fra kbh. til Århus for at læse medicin var jeg forberedt på, klinik ophold i omegnen af Århus er jeg forberedt på, 1½ turnusophold et eller anden sted i Danmark er jeg forberedt på, men jeg vil da ikke flytte mere!

Det kommer ikke på tale, vi giver os ikke uden kamp. Vi skal huske på at de har hårdt brug for os medicinstuderende, så de kan ikke foretage sig urimelige ting. Nægter vi at deltage, så har universitetet et stort problem.

Jeg kommer til at tænke på, at det må være en beslutning, der er taget i studienævnet… Der sidder vel også studerende! Har de ikke vidst noget? mig bekendt har man ikke tavshedspligt om andet end personsager…

  • Mikkel

Som uddannet fra AU i sommeren 2005 vil jeg meget gerne hjælpe ALT det jeg kan - denne ordning må og skal ALDRIG blive andet end et tilbud til de studerende - ingen tvang tak.

Jeg vil dog se forslaget som et positivt tilbud til dem der vælger at tage imod det. Har ikke selv haft klinik i Aalborg - men alle jeg kender der har været der, var meget glade for det, og meldte tilbage om stor vilje til kvalificeret undervisning på afdelingerne.

Jeg forstår bare ikke helt hvordan det kan være rationelt at flytte 11+12 semesters systematiske morgenforelæsninger til aalborg for et halvt semesters vedkommende - det må da koste spidsen af et dyrt fly at etablere et andet sted - og til hvad nytte?

Jeg har lige fundet denne pressemeddelelse fra december måned:


Nu kan Nordjylland uddanne læger
En ny aftale gør det nu muligt for sygehusene i Nordjylland at færdiguddanne de studerende til læger. Bachelordelen skal stadig tages på universitet, men den resterende del af uddannelse til kandidat kan nu klares på Aalborg Sygehus.
»Det er en kæmpefordel for rekruttering af læger fremover, at vi nu kan tilbyde dem de sidste fem semestre af deres uddannelse i Aalborg,« siger cheflæge Tove Nilsson fra Aalborg Sygehus. »Alle undersøgelser viser klart, at hvor man studerer, der bosætter man sig også gerne efter endt studie.«

En attraktiv uddannelse i Aalborg
Det er en samarbejdsaftale mellem Region Nordjylland, Region Midtjylland og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet omkring Århus Universitetshospital, der giver Nordjylland de helt nye muligheder. Fornyelsen af aftalen betyder, at Nordjylland nu ikke kun kan tilbyde de studerende 8. og 10. semester her i regionen, men hele det afsluttende forløb fra 8.-12. semester.

»Nu skal vi for alvor gøre os attraktive, eftersom Aalborg bliver et aktivt tilvalg fra de studerendes side,« siger Tove Nilsson. »Vi skal sikre, at så mange studerende som overhovedet muligt får lyst til at færdiggøre deres studie i Aalborg. Almindeligvis er der hold på knap 40 studerende, og vi håber på at kunne mobilisere hold på 20-25 studerende, når vi starter med 9. semester til september 2007.«

Tove Nilsson er dog rimelig fortrøstningsfuld omkring Aalborgs evne til at konkurrere om de kommende læger.

»Vi er allerede nu meget opmærksomme på, at de deltager i spændende klinikker og får lov til at prøve sig selv af under nødvendig overvågning. Det har vi altid gjort, og det vil vi stadig satse meget på. Det giver de unge et godt og meget interessant uddannelsesforløb,« siger hun.

Uddannelsesmulighederne I Nordjylland
Lægeuddannelsen består af en bachelorgrad og en kandidatuddannelse. Bachelorgraden skal stadig tages på universitetet. Undervejs er der dog et par kliniske forløb, der foregår på sygehusene, og det kan i Nordjylland ske på sygehusene i Hjørring og Hobro.

Kandidatuddannelsen foregår på sygehusene, og det er her, Aalborg Sygehus nu kan være med på lige vilkår i forhold med Århus, Odense og København. Den del af udannelsen er afhængig af, at den kan foregå på et universitetshospital.

http://www.aalborgsygehus.rn.dk/Fakta+o … 122006.htm


Det virker jo umiskendeligt, som om det er en politisk dagsorden, der er blevet tvunget ned over ørerne på os, uden at der reelt har været noget at tale om.

Hvordan vil de i øvrigt få plads til os alle i Bartholin Auditoriet på onsdag??

Sådan en politisk studehandel er helt uhørt - vi er en flok kvæg der bliver drevet rundt i manegen, med 2½ år af vores liv hensat til et lotteri. Hvordan kan de tillade sig at tage sådan en beslutning hen over hovedet på os?
Tænk dig at være en af de studerende på 7 sem, som i værste scenarie får at vide at de om et halvt år må rykke teltpælene op og flytte deres liv til Aalborg resten af studietiden.

Så hemmelighedsfuldt og så lusket, som det her er blevet trukket ned om ørerne på os, så er der for mig at se ingen tvivl om, at de er fuldstændig klar over, at det her ikke vil falde i god jord, og det burde de #%&¤ også være.
Det jeg frygter er, at de i et vist omfang er forberedt på vore protester. Derfor må vi for alt i verden stå tæt sammen i denne her sag, møde talstærkt op på onsdag i Bartholin, holde hovedet koldt, slå til hårdt og præcist, og vigtigst af alt gøre det samlet.

Jeg ved simpelthen ikke hvad jeg skal sammenligne det her med. Men hvis de ikke giver os noget valg, så må vi stille hårdt mod hårdt. Jeg begynder helt seriøst at føle at en eller anden grundlæggende menneskerettighed bliver taget fra mig midt i alt det her - det havde jeg dog aldrig troet skulle ske, i vores lille fine demokrati.

De vil at vi skal møde op i bartholin, det er knap nok plads til alle dem i mit semester :shock: - tror næppe de er forberedt på omfanget af dette. De bilder sig ind at de kan tillade sig hvad der behager dem. :evil:

Kan vi ikke alle være enige om at vi på tirsdag og onsdag sms’er alle vores medstuderende i telenfonbogen og husker dem om at møde op. Det skal være så der er kø helt ud på vejen af utilfredse studerende. De skal ikke slipe afsted med det her. :x: :x:

Dette kan gå hen og blive rigtig stort i medierne. Derfor er det vigtigt, at vi lige slår koldt vand i blodet. Vi skal jo helst ikke tage os ud som dem fra “Ungeren” :!: Selvfølgelig skal vi møde op i Bartholin, men vel ikke for at buhe talerne ud. Lad os lytte til, hvad de har at sige, og så må vi senere, evt. med hjælp fra FADL, lægge en strategi for, hvad vi skal gøre for at få størst gennemslagskraft. Det nytter ikke at lave en lille demonstration her og smadre en rude der…

Helt enig. Vi skal så absolut ikke opføre os som dem fra “ungeren” og vi skal ikke buhe nogen ud, men jo flere der møder op og ytrer deres mening jo bedre.

Som det er sagt før er der jo overhovedet ikke plads til folk i Bartholin - hvis bare een årgang nogenlunde møder fuldtalligt op er auditoriet jo mere eller mindre fyldt - så det udgør vel et problem hvis alle opfordres til at møde op.

Men det kunne jo altså også være at der rent faktisk var en 15-20 stykker der frivilligt ville tage imod ordningen (ikke alle jeg kender har været fuldstændig afvisende for idéen) - så synes også lige vi skal se tiden an.

Jeg er helt klart enig med Jer.
Nu har jeg sovet lidt på det, og indtil videre må vi afvente mødet. Det ville være det værste der kunne ske, hvis der bliver buet osv, hvis det viser sig, at det bare er en storm i et glas vand.
Det bedste ville vel være, hvis man allerede hjemmefra forberedte sig på hvad man ville sige, så det ikke blev for overilet.

Det må være nu at alle må stå sammen, så det er kanon vigtigt at en senere protestaktion er velorganiseret og ikke på nogen måde løber ud af kontrol.

…fandt denne interessante artikel tilbage fra 2005

http://www.ugeskriftet.dk/portal/page/p … 5_50_48653

Helt enig med skaevben. Er der ikke nogle fra Århus der har tid/lyst til at sætte sig ned en af dagene inden onsdag og sætte sig ind i sagen og få formuleret nogle seriøse spørgsmål til stormødet?

Uha nu bliver jeg også hidsig efter at have læst artiklen fra 2005 :evil:

Utroligt hvad man som almindelig menneske skal være villig til at ofre, for at blive læge. Og med dette gælder kun for hvad vi allerede ved.

Hvis vi, midt i vores studie, pludselig skal stå klar til at flytte til Ålborg og bo dér i 2,5 år hvis vi forsat vil være læger, så må det vist være det man kalder bondefangeri. Det var der nemlig ingen der fortalte mig da jeg søgte Århus, som 2. prioritet.

Jeg vil virkelig ønske at en sådan ordning ikke træder i kraft for de studerende der søgte ind på studiet i den tidsalder hvor man vidste at basen ville være i Århus de næste 6 år (inkl. mig selv). Jeg er derfor enig med VEST [quote] Det burde kun kunne gælde for de, der bliver optaget nu, så man ved ansøgning ved hvilke forhold man går ind til… [/quote].

Hvis ordningen kommer til at gælde, sådan som jeg har læst i e-mailen fra Mikkel Fode, Formand for uddannelsespolitisk udvalg, Foreningen af danske lægestuderende. Altså at ordningen starter fra dette efterårssemester, så kan jeg lige nævne at vi var ca. 25 studerende ved AU som på 8 sem. blevet kastet ud på Holstebro sygehus som forsøgskaniner, for at gennemføre klinkken som de første 8 sem. studerende dér nogensinde. Ingen af os 25, havde valgt Holstebro. Og hvis denne ordning starter fra september, så så ser jeg med stor sandsynlighed frem til worst case scenario. At gennemføre 10, 11, 12 sem. med bopæl i Ålborg.
Skal hurtigt indskyde, at Holstebro sygehus klarede det helt fint med 8 sem. klinikken. Men jeg vil bare eksemplificere nogle af de helt urimelige vilkår vores årgang går igennem, med diverse nye turnusordninger, klinikordninger, klagesager, arbejdsforhold, boligforhold etc.

Slutter her. Men har tit overvejet at skrive en bog om livet som lægestudende og senere virket som læge… Hehe… Måske jeg skulle holde mig fra det da det helt sikkert ikke ville gavne vore store lægemangel!!

God læselyst…

Nogen der kan finde ud om studerende der bliver optaget på en bachelor uddannelse på en universitet, ikke er garanteret kandidatuddannelsen på den samme universitet? Der må vel findes en sådan garanti?

Derudover forstår jeg ikke Aalborg, hvis de mangler læger, så vil de studerende ikke blive der efter uddannelsen, de vil tværtimod blive tvangsflyttet når de skal starte turnus. De burde hellere overbevise turnuslægerne om at blive.

Derudover tror jeg at de har besluttet det meste af det på forhånd, taget artiklen fra 2005 i betragtning, så jeg tror ikke vores kritik på onsdag eller eventuelle underskriftssamlinger vil have nogen effekt - det ser ud som det er blevet planlægget i nogle år nu. :frowning: