International kritik af SST for accept af turnushandel!

Kilde: http://nyhederne.tv2.dk/article.php?id=2630004
Kritik af turnus-handler
Antikorruptionsorganisation Transparency International kritiserer nu Sundhedsstyrelsen for at acceptere handel med turnuspladser til nyuddannede læger.

Turnus-ordningen indebærer, at det ved lodtrækning afgøres, hvor i landet den enkelte læge skal tage sin halvandet lange år turnus. Problemet er, at turnuspladserne handles videre til priser, der løber op i 100.000 kr. "Det er i enhver henseende kritisa­belt, at man kan handle uddannelses­pladser på den måde, siger Torben Ishøy fra Transparency International.

Problemet er størst i København, som er et af landets store prestigefyldte sygehuse.

Myndighederne har tidligere forsøgt at lukke hullerne i turnusordningen, og fra Foreningen af Yngre Læger har man i kraftige vendinger kritiseret handlen, der ses som et første skridt i retning af korruption.

Så det lige og har sendt en sviner til tv2 for sætningen, samt en kort forklaring om at det er et transport problem. Der er vel ikke nogen som betaler for at komme fra Frederiksund til Hvidovre?

Mmh.
Er jeg den eneste medicinstuderende, der tilsyneladende ikke har et problem med “turnushandel”. Synes da i grunden at det er en meget fair løsning, at dem der absolut vil et bestemt sted hen betaler en “lille” kompensation for at få lov til det. På den måde sparer de penge på flytning, en evt. ægtefælle/kæreste kan beholde sit job osv. Personligt er jeg temmelig ligeglad med hvor jeg ender, og ville hellere end gerne sælge mit nummer. Men jeg ville da ikke frivillig give afkald på et godt nummer… Altså uden en kompensation. Synes altså det burde være et spørgsmål om udbud og efterspørgsel.

Ved ikke helt, hvordan de får det til at være korruption? Om man kunne betale en ansat i SST for at få et godt nummer var det en anden sag. Sådan som det er nu, vil den som sælger sit nummer eller sin plads jo selv få en elendig turnusplads.
Kan ikke helt se hvorfor Transparency International har så meget i mod den praksis…

Som jeg ser det er det at købe sig en turnus plads (nummer) et mindre onde end det at blive tvangsforflyttet til et sted hvis man i forvejen har etableret sig et andet - jeg synes ikke det er en god praksis - men for mig at se er det den eneste mulighed så længe der ikke ændres ved den overordnede praksis - turnus lodtrækningen - ser jeg salgetsom et nødvendigt omend amoralt foretagende

Kan dog godt forstå kritikken - salget af numre stiller de mere velhavende bedre end de mindre velhavende - og med sundhedsstyrelsens stille accept af dette accepterer de vel på en måde at folk med penge bliver favoriseret fremfor folk uden - når en myndighed accepterer noget sådant kan det vel defineres som korruption

Jensemand>>>
Det er tvangsflytning (specielt for børnefamilier)og føles uretfærdig at andre har fået en god plads. Man vil nok acceptere det hvis ens turnus var i Sjælland mens man selv var i Kbh. Men jeg kan ikke se hvordan man skal lave en bedre ordning.

God plads - dårlig plads. Lodtrækningen er den mest fair måde at fordele turnuspladserne på. Til dem med hus, bil og ægtefælle/kæreste, der absolut ikke kan flyttes, så husk på, at er mange andre, der gerne vil læse medicin og i jeres studietid, der godt nok nu er reduceret til 6 år, har I mulighed for at få afklaret, om I kan acceptere turnusordningen. Ellers er der jo mulighed for at skifte studie.

Af erfaring kan jeg kun sige, at københavnere/sjællændere kan have godt af et ophold vest for Storebælt - og nej - det kræver ikke pas at komme til jylland. Vi tager godt imod alle, der kommer her over. Husk på ordninger med lægebolig og lignende. Det er altså ikke verdens undergang, at få turnus udenfor Sjælland…!

For dig! Jeg kan anbefale dig at læse nogle af de andre turnustråde der er her i forummet.

Igen med henvisning til andre turnustråde - det er vi ikke enige i… aktiv søgning er!

Bravo - flot argumentation!!

Under alle omstændigheder, diskussionen handler ikke om hvorvidt dette er det bedste system eller ej, det handler om hvorvidt handel med turnuspladser er forkert eller ej, givet det system vi nu engang har.

Jens:
Jeg kan godt følge dig i din argumentation at når man kan betale sig fra noget på ulovligt vis, så er det en form for korruption. Jeg synes dog ikke at det er amoralsk, på linie med f.eks. penge under bordet ved salg af lejligheder o.l. Grunden er at i dette tilfælde handler det om at uden kompensation ville man ikke valgt at bytte turnus overhovedet (i de fleste tilfælde). Det er dyrt og besværligt at flytte fra København til Jylland, man skal have en bil, som måske ikke var nødvendigt ellers etc.
Derfor synes jeg en vis grad af kompensation er fair.

Om det er korruption er jeg stadig lidt uenig med dig i, men kan godt se at det måske kan opfattes som relateret.

Korruption eller ej, frit salg af turnuspladser er endnu et trin i retningen at ens formue afgør ens muligheder. Punktum! Jeg kan personligt aldrig nogensinde velkomne dette, og at mene det skulle være et fair system synes jeg er vanvittigt! :censored:

Comon, 100.000 kr er altså ikke mange penge i forhold til to indkomster, evt. salg af bolig, finde ny bolig i Thisted/Hjørring/Sønderborg.

Dertil giver det heldige enlige (som vel skal have samme mulighed for at trække lod) en incitament til at vægle turnus i Haderslev, og en ekstra mulighed for forældreren til 2 og med ægtefælle uden mulighed for job i Haderslev en ekstra chance for at få livet til at hænge sammen.

Det er jo ikke sådan at man bliver holdt i fast Jylland efter endt turnus, eller at turnus plads i Kbh giver automatisk introstilling samme sted.

Ja det er plat at der trækkes lod om hvor man kan få en nødvendig stilling, og det burde hurtigst muligt laves om til alm søging op opslåede stillinger.

Undskyld Rune, men hvilken verden lever du i? Du taler om 100.000 kr som at det er noget alle har råd med? Skal man behøve oplyse om at faktisk ikke alle stud.meder har rige forældre, og at der også er nogle (som mig selv) der aldrig har varet i nærheden af en så stor summe penge, og tværtimod vil have en gæld efter 6 års studier der er langt større end dine “små 100.000”?

Det er korrekt, at den nuværende ordning stiller de mere velbeslåede bedre, end dem, som ikke mener de har råd. Den stiller derimod IKKE de “fattige” stud./cand.med.'er ringere end de ellers ville have stået, såfremt det ikke var muligt at handle turnusnumre - husk lige det. Med andre ord får de, som er så heldige/økonomisk indsigtsfulde at have råd, en fordel, som ikke går ud over alle de andre. Så hvorfor have så ondt i røven over, at nogle tilfældigvis er bedre stillet end andre?

I øvrigt har jeg heller ikke selv rige forældre, som har mulighed for at skæppe til, når det gør ondt, men med vore muligheder for velbetalte vagter gennem hele studiet samt den aldeles fremragende SU kan jeg sagtens spare de penge sammen gennem studietiden. Så stop klynkeriet og nedprioriter de store udgifter til tøj, mobil, rejser, fester osv. hvis det er så vigtigt med en god turnusplads.

Ja, ens økonomiske formåen/flid/evner etc. afgør ens muligheder her i tilværelsen - like it or not, men vi lever ikke i et planøkonomisk, socialistisk paradis, hvor alle skal stilles lige dårligt :?

SST/staten har til trods for dette alligevel valgt at indføre en eller anden form for planøkonomi i ansættelsen/videreuddannelsen af yngre læger i den såkaldte turnusordning. Dette betyder, at man vha. lodtrækning uden skelen til ret mange andre forhold fordeler folk geografisk. Med mindre man har et multihandicappet barn med specielle behov, så bliver man altså tildelt et tilfældigt turnusnummer, uagtet kvalifikationer, karakterer, erhvervserfaring - m.a.o. man trækker sgu sin turnusstilling i en automat.

Denne lodtrækning er tydeligvis ikke optimal og mange ser den åbenbart som uretfærdig, og derfor kommer markedskræfterne således i spil. Vil man have sin efteruddannelse (jeg minder om, at turnus IKKE er obligatorisk - men dog ret handy at have), så må man enten arbejde 1½ år i det givne amt, eller bytte/købe sig til et andet amt. Vil en anden cand. med. bytte uden kompensation (dvs. begge parter føler sig vel kompenserede), er det fint og helt i turnusbekendtgørelsens ånd.
Vil læge A derimod ikke flytte til Thisted i 1½ år for sine blå øjnes og en anden kollegas skyld (gør man det, er man nok mere kollegial end sundt er), så må læge A altså på anden vis kompensere læge B for ulempen. Ikke optimalt, ikke kønt, men tvunget af omstændighederne, og tvunget af, at man stort set ikke selv har mulighed for at påvirke sit eget turnusamt.

Hvis man i stedet skulle søge sin turnus, som man søger enhver anden stilling, ville folk i det mindste have mulighed for at påvirke sagens udfald, ved at investere tid/kræfter i at opkvalificere til turnus i geografisk attraktive områder.

Visse individer begunstiges af turnuslodtrækningen. Det er for mig at se hele humlen; det handler således ikke om, hvem der har rige forældre, hvem der ikke har, men i højere grad om, at lodtrækningsprincippet er uretfærdigt. Tilmed får visse individer så muligheden, at de kan sælge deres turnusplads for en net sum penge - hvorfor skulle de dog have ret til en sådan handling og indkomsten heraf?!?!

Turnusproblematikken er på mange måder et billede på problematikken i sundhedsvæsenet generelt, så vidt som jeg er orienteret. Hvis der er flere ansøgere til et givent distrikt/hospital end der er pladser, burde man så ikke tildeles turnusplads efter karaktergennemsnit, ansættelsessamtaler samt evt. vikariater og forskningsår m.v.?

Det er præcis det samme, vi kan iattage hos de autoriserede læger: ansættelsesforholdene, hvor jeg her primært tænker på løn, varierer ikke bemærkelsesværdigt fra læge til læge. Selvom en gruppe læger har samme uddannelse (speciale) og stilling, er det en stadig kilde til forundring, at deres løn ligger så tæt (i det offentlige). Indførte man en sund udbud/efterspørgsel-praktik, afskaffede de sociale hensyn (man skal i hvert fald ikke have mindre i løn, fordi man er mindre eftertragtet/kompetent) samt droppede pattebarns-mentaliteten og derved differentierede alvorligt i lønningerne, så de dygtigste blev favoriseret, ville man være kommet et langt stykke vej i den rigtige retning. Problematikken i det offentlige sygehusvæsen er i høj grad analog til turnusproblematikken.

Hvad mener i?

Til Niemann

Jeg kunne ikke være mere enig. Som læge får man primært løn efter ancinnitet, og ikke efter, hvor flittig/dygtig etc. man måtte være. Ny Løn skulle i princippet kunne rette lidt op på dette, men det er modbydeligt svært, specielt som yngre læge med korte ansættelsesforhold, at få forhandlet sådanne tillæg hjem. Når man som yngre læge bliver ansat og aflønnet uden den store skelen til kvalifikationer (bortset fra mere eller mindre ligegyldige point opnået ved tillidsmandsarbejde/kasuistikker om irrelevante emner etc.), så medvirker det til, at yngre læger i arbejdsgivers øjne er en metervare, som bare skal køres igennem møllen. Det betyder, at de færreste arbejdspladser egentlig gør det store for at fastholde nøglemedarbejdere, endsige give dem ordentlige forhold.

Som yngre læge kan man se frem til et liv med masser af tidsbestemte ansættelser, hvor man får metervareløn, metervare arbejdsopgaver, metervare arbejdsforhold, og desværre er incitamentet til selv at gøre en ekstra indsats begrænset - lønnen er jo den samme, hvad enten man kan nå 6 eller 8 operative indgreb/ambulante patienter etc. på en arbejdsdag.

Jeg tror, at stemningen, arbejdsglæden og produktiviteten i sundshedsvæsnet ville blive en helt anden, hvis folk faktisk fik løn efter indsats og fortjeneste. Det ville gøre de hårde dage langt mindre sure, hvis man vidste, at det samtidig gav ekstra i posen/flere goder. Desuden ville det anspore de arbejdsglade individer til at gøre en ekstra indsats med større patienttilfredshed og bedre udnyttelse af ressourcerne.

Tja - jeg plejer at sige at systemmet er gammelt kommunistisk - men din beskrivelse Niemann siger det nu også meget godt…

Alle læger har råd til at låne 100.000kr medmindre de har brugt pengene på forhånd og står i RKI. Ved skiftet fra stud.med til læge går man fra en månedsindkomst på (højt sat) 15000 til (lavest mulige 25000). Samtidig med at man sparer en del penge ved ikke at skulle flytte.

At det er uretfærdigt at der er nogle som trækker en check på 100.000 som de bare skal indløse i Thisted er heller ikke fair, men som systemet er nu, giver det mulighed for at de uheldige par har en ekstra mulighed for at blive hvor de er. Jeg ved ikke hvor mange nordsjællændere der får deres forældre til at betale, men jeg tror de fleste låner sig frem.

[quote=“frold”:2waunaq8]

Bravo - flot argumentation!![/quote]
Bare lige for at komme en hver tvivl i i forkøbet - det var ironisk ment :wink:

Set fra mit synspunkt, er problemet med turnusordningnen, at det er absurd at fordele pladserne tilfældigt, og derefter tillade at folk ‘bytter’ med hinanden (med en klækkelig kompensation).
Hvis SST ikke kan finde ud af at fordele pladserne på anden måde end ved lodtrækning, burde de være konsekvente, og sige at folk ikke kunne bytte.

Ved ‘accept’ af køb af bedre nummer, kunne de lige så godt sætte alle turnuspladser til salg på auktion - hvis man accepterer udbud og efterspørgsel, kan man lige så godt køre den helt ud. Regeringen ville sikkert være vilde med dette…

Det er utroligt, at fordelingen ikke foregår som på det normale arbejdsmarked - ved at man rent faktisk søgte stillingen, og blev vurderet ud fra de kvalifikationer man har.