Lægeuddannelsen i Aalborg

Kære alle stud. og cand.med.'ere!

Ovenpå den lange debat der har været hele foråret og sommeren ang. den nye lægeuddannelse i Aalborg, har jeg som 1. semesters studerende på AAU længe haft lyst til at fortælle lidt om vores studie, og måske be- eller afkræfte nogle af de fordomme der har været.
Samtidig kunne det være spændende at høre lidt om studiestrukturen på de andre universiteter - og hvad der virker og ikke virker hos jer.
Måske skal jeg også lige tilføje at AAU ikke var min første prioritet, og at jeg ikke er fra Aalborg eller Nordjylland.

På AAU er vi 57 medicinstuderende, men på bachelordelen læser vi sammen med industrielmedicinerne, således at vi er et samlet hold på ca. 150. Ved studiestart blev vi delt ind i hold af 6-7 personer, som vi har fulgtes og arbejdet sammen med.

Her på 1. semester har vi haft 3 moduler:
1: Introduktion til basalfagene (1 uge med hver af følgende: Makroskopisk anatomi og fysiologi, cellebiologi, biokemi, genetik og embryologi)
2: Almen Farmakologi
og
3: Hjertet, respirationsorganerne, nyrerne og urin-vejene I

Medicinstudiet på AAU er bygget op over den såkaldte case-baserede læring, således at de forskellige emner behandles via cases. I praksis betyder det at vi hver tirsdag har case-start, hvor vi i grupper af 12-14 præsenteres for 2 forskellige patienthistorier der omhandler et specifikt emne - f.eks. hjertet. Her bruger vi så ca. 2 timer med en vejleder (en af forelæserne på kurset) til at finde frem til nogle specifikke og forudbestemte læringsmål. Derefter bruger vi resten af ugen på via forelæsninger, studiesalsøvelser, kliniske øvelser og en maaaaase individuel læsning at opfylde læringsmålene, inden vi mødes igen til case slut, hvor vi foran vejlederen fremlægger og diskuterer det vi har lært.

Denne måde at lære på, har for mig i hvert fald betydet, at man har nogle konkrete patienter at hænge - den til tider tørre - indlæring af f.eks. samtlige arterier og vener i hjertet op på, og at man dermed husker dem bedre. Samtidig er det enormt rart at få mulighed for at få tjekket og godkendt sin viden af forelæserne, og at få chancen for at være nærmest på tomandshånd med dem.

På den negative/udfordrende side skal måske nævnes at første modul (introduktion til basalfagene) var en lidt sej start, da vi kun havde en uge til hvert emne, og at man dermed ikke kunne nå til bunds i noget af det, før man skulle videre til det næste. Tilgengæld er det rart nu, når man f.eks. har om hjertet at man ved det grundlæggende om farmakologi og for eksempel beta-blokkere.

Mht. klinik har vi tre klinikophold på Sygehus Vendsyssel i Hjørring her på 1. semester, hvor vi får decideret kontakt med patienter. Det første er om respiration, derefter hjertelidelse og til sidst Patologi/Aterosklerose. Derudover har vi haft et kursus i førstehjælp og en masse kommunikationstræning.
Desværre har vi ikke noget dissektionskursus, men jeg tror der er mange der overvejer at tage med IMCC til Tjekkiet enten her mellem 2.-3. eller ml. 4.-5. semester.

Udover den case-baserede læring er der også et princip om cyklisk indlæring. Det betyder at vi først har et forløb om f.eks. hjertet (under normale forhold) og derefter på et senere semester får vi om hjertet igen, men hvor der er mere fokus på de forskellige ting der kan være galt med hjertet.

Generelt synes jeg undervisningen har været af rigtig høj kvalitet, med enkelte dårlige forelæsere, men sådan er det nok alle steder.
Til januar skal vi eksamineres i alle tre moduler.

Mht. projekter så har vi et mindre et om folkesundhed her på 2. semester. Tror dog kun der er 2 eller tre på hele bachelordelen.

Håber det skaber lidt klarhed, og at der måske kan komme gang i en spændende debat om fordele og ulemper ved de forskellige danske lægestudier.

Mvh Chicken

Jeg har længe gået og tænkt på at opsøge en AAU-studerende, for at få svar på de spørgsmål… Så super-duper dejligt at du lige selv får taget initiativ.

Bare for at være sikker på jeg har forstået det korrekt; I har et modul om f.eks. hjertet, ugen starter med at i tager udgangspunkt i 2 patienthistorier, og ud fra dem skal i prøve at finde ud af hvad problemet kan skyldes. Efter ugen er overstået står den på to nye cases, hvor det igen er hjerteproblemer, som også skal udredes?

Lidt spørgsmål som dukkede op undervejs; vil i fremover have 3 moduler pr. semester, varer modulerne lige lang tid, og går det ene modul så kun med f.eks. hjertet?
Og hvor ofte har i så eksamen?

Du siger også i har om hjertet under normale forhold? Hvad kan en case så lyde på? Hvor bredt spænder det?

Hvorledes er forelæsningerne? Tager de udgangspunkt i cases, eller bare i generel anatomi/fysiologi osv. osv.?

Hej Rosenlund.

Tak for din interesse.
Jeg vil prøve at svare på dine spørgsmål systematisk:

Det er rigtigt at ugen starter med at vi har to cases. Casene tager udgangspunkt i to patienter som begge har f.eks. en hjertelidelse. Det handler ikke så meget om at udrede den specifikke patient (det ville nok blive alt for snævert), men mere om at identificere nogle læringsmål der gør os i stand til at forstå hjertet, og forstå hvad der sker i casen. Læringsmålene for ugen er bestemt på forhånd, og kunne for eksempel lyde:

-Hjertets makro- og mikroskopiske anatomi

-Hjertets fysiologi
herunder
hjertets rytme
og stimulation (sinusknuden)
EKG

-Hjertets embryologi

Ugen efter kunne vi f.eks. have en case om blodtryk, der følger samme princip.

Kan også komme med et andet eksempal fra f.eks. casen om integreret cellebiologi hvor læringsmålene var følgende:

 • Beskriv den eukaryote celle med hensyn til struktur og funktion af organeller;

 • Identificer cellens organeller på elektronmikroskopiske illustrationer;

 • Redegør for cellemembranens struktur og funktion;

 • Redegør for transport over cellemembranen;

 • Beskriv væsentlige elementer i cellulære signaleringssystemer;

 • Kend til sekundmessengersystemer;

 • Benævn på latin samt beskriv symptomerne på akut inflammation

 • Beskriv hvorledes processer i det innate immunforsvar fører til akut inflammation

 • Redegør for ændringer i det lokale blodflow i forbindelse med inflammation

 • Forklar ødem og hvorfor ødem ikke sædvanligvis optræder

 • Opsummér hvorledes leukocytter er involverede i inflammation

 • Beskriv infektiøse agenser

Jeg tror antal af moduler varierer lidt, mener at der er 4 på næste semester. Modulerne varer ikke lige lang tid. Vi havde 5 uger til modul 1.1 (10 cases), 2 uger til modul 1.2 (4 cases) og 5 uger til modul 1.3 (10 cases).
Som du kan se på navnene på modulerne, så handler f.eks. modul 1.3 både om hjertet, respirationsorganerne, nyrerne og urin-vejene.
Vi har eksamen 2 gange om året og skal til eksamen i alle tre moduler til januar.

Forelæsningerne tager ikke udgangspunkt i casene men bare i klassiske emner som anatomi, fysiologi, embryologi e.l.
Studiesalsøvelserne er ligesådan og indeholder spørgsmål og beregningsopgaver inden for de respektive områder. De gennemgås engang om ugen.

Hvis jeg lige skal komme med en afsluttende bemærkning, så er formålet med casene ikke at sidde og udrede patienterne, men mere at de skal danne en ramme der pejler os lidt ind på hvad ugen skal handle om, og giver os noget at hænge læringen op på. Det er fedt når man i slutningen af ugen, pludselig forstår f.eks. hvorfor man godt som barn kan leve med en ASD uden nogle symptomer.

Håber det uddybede det lidt, ellers spørger du bare igen.

Ahaa. Ja, det er det jeg så godt kan lide ved AAU. Må indrømme jeg er mindre misundelig på jer.

Min umiddelbare ‘frygt’ er at modulerne hver for sig ikke er så sammenhængende, da der er nye mindre læringsmål for hver uge (?)

Jeg tænker f.eks. på armens anatomi, som i sin helhed nok kunne tage 4-5 uger at gennemgå, hvis man formår at gøre det intensivt, og hvordan det så vil påvirke sammenhængen og/eller indlæringen når man sådan har det delt op ugevis…?

En anden ting; hvordan er den generelle stemning på studiet? Er i blevet rystet godt sammen, eller er det primært de 12-14 stykker som i er i gruppen, man går sammen med, og hvad er mulighederne for at danne par med nogen man har det bedre med?

Og du gør det rigtig godt med uddybelsen!

Som jeg også skrev i første indlæg, så var 1. modul ikke så sammenhængende, netop fordi vi havde cases inden for 5 vidt forskellige emner over en kort periode. Dog blev vi fra starten gjort opmærksom på problematikken ved dette, og jeg synes til gengæld at vi kan bruge den grundlæggende viden vi har fået indenfor de forskellige discipliner nu.

De andre moduler har egentlig hængt fint sammen, men det er klart man skal læse meget (gælder nok for alle medicinstudier), for ikke at falde bagud før man er videre til det næste emne.
Mht. dit specifikke spørgsmål om indlæring af f.eks. bevægeapparatets anatomi, så kan jeg se at vi på 3. og 5. semester får 2 moduler henholdsvis Bevægeapparatet I og Bevægeapparatet II. På begge disse semestre er der kun 3 moduler, så jeg kunne forestille mig at vi her får tid til at fordybe os i netop dette emne via flere sammenhængende cases.

Synes generelt stemningen på studiet er god. Vi er jo en blanding af lægestuderende og industrielmedicinere i grupperne, så man er fra starten vant til at arbejde sammen med mennesker der ikke nødvendigvis ender med at blive læger. Jeg kan godt lide at tænke at det kan blive værdifuldt, når vi senere skal ud på hospitalet og arbejde sammen med en masse forskellige professioner.
Det er klart at man ret hurtigt bliver knyttet sammen i den gruppe man arbejder i til daglig, men der er mulighed for at danne nye grupper på starten af hvert semester. Vi dannede nye grupper efter 1. modul, og det var mit indtryk at ca. halvdelen blev i deres grupper, og at resten enten dannede nye eller delvist nye grupper.

Nu skal det hele heller ikke lyde rosenrødt og sukkersødt, for det er klart at der kommer til at gå lidt tid, før alle detaljer falder på plads på sådan et splinternyt lægestudie. Skal heller ikke lægge skjul på at jeg var spændt på hvordan det hele skulle komme til at gå før vi gik igang, men jeg er bare blevet så glad for det og synes hver dag er så spændende.

Må jeg spørge hvor du selv læser og hvilke overvejelser du selv gjorde/gør dig om forskellige studieformer osv.?

Hmm… Ja… Jeg sidder lidt og tænker om jeg hellere vil have det gennemgået og gentaget mange gange indenfor kort tid, så jeg har styr på det hele. Eller om jeg hellere vil have det overordnet, forhåbentlig bruge det i en eller anden sammenhæng, og så derefter gå i dybden med det, med fare for at man har glemt noget, da det jo umiddelbart kan være svært at få alt dækket, når det jo er repetition.

Jeg læser selv på SDU, hvor vi fast kører med 2 moduler pr. semester (der kommer vist nogle små blokke om f.eks. hjertet osv. men såvidt jeg ved, er det først efter bachelor-delen).

Vi har om det raske menneske op til bachelor-delen ( der har vi har samme pensum som biomekanik’er [fremtidige kiropraktorer]). Derefter skulle det være læren om lidelser i diverse kropsdele.
Der bliver dog også relateret til sygelige tilstande i øjeblikket, men det er noget vi som regel får fodret til os som et “fun fact” med en lettere videnskabelig forklaring bag.

Det udgør det problem, når det kommer til det tunge anatomi-modul, at der ikke er noget at hænge ens nyskabte viden op på. Vi ved at musklen hedder dit og dat, bliver innerveret af denne nerve osv, men giver følelsen af at man blot lærer det, for at kunne det…

Ja, det er selvfølgelig vigtigt at vi kan det til senere, men det føles ikke som om man skal bruge de små grå til andet end udenadslæren, og logikken er ofte fraværende i undervisningen. Det er grobund for frustrationen hos rigtig mange, da stress-niveauet er højt, og brugbarheden ikke umiddelbart er indenfor rækkevidde (da vi som sagt har om det raske menneske 2 år endnu)… Jeg så gerne en mere problemorienteret undervisningen - det skal ikke forståes som fuldstændigt problem-orienteret, men med fokus på hvordan en anomali, fraktur, misdannelse, whatever kan forårsage problemer, og hvordan det ses, bare for at få nogle opgaver, hvor man skal tænke sig frem til svaret.

Ja… Nu fik jeg vist luftet min varme ballon. Så jeg undskylder, hvis det virker lidt usammenhængende… Men jeg håber det kan give et billede af hvilke ting der godt kunne ændres til det bedre. Jeg vil lige give dit sidste spørgsmål en nat mere, så jeg forhåbentlig kan komme med noget mere brugbart :slight_smile:

Hej :slight_smile: lige et par nysgerrige spørgsmål fra en frahopper :wink: Du skriver at I kører undervisning sammen med IM’erne? Har I dermed samme læringsmål og dybde i stoffet som dem? Jeg har selv lige afsluttet en bachelor i IM i Aalborg, og er efterfølgende starter FORFRA på SDU uden merit fordi stoffet på MedIS ikke har været på samme niveau som på medicin.

Hej hej.

Hvis jeg har forstået det rigtigt, så er jeres undervisning forholdsvist baseret på samtale/dialog kombineret med praktiske øvelser/cases?

Hvordan med jeres eksamener på BA, er de alle skriftlige eller en kombination?

Det er næsten dig der bedst kan svare på om niveauet er det samme hos IM i Aalborg (og dermed medicinerne) og det niveau der er på SDU?

Blander mig lige i debatten :o )

Er selv medicinstuderende ved AAU og er faktisk rigtig godt tilfreds med studieformen. Hvis man skulle nævne et problem så er det at litteraturen er lavet til at man læser fra fx side ét i bøgerne men “Aalborgmodellen” gør at man har gang i fx embryologibogen, histologibogen, anatomibogen og fysiologibogen på én gang. Bøgerne er dog lavet til at man læser mere intensivt i dem end dette, og derfor bliver det (i starten) meget sporadisk læring. Jeg er dog helt sikker på at studieformen vinder indpas når det grundlæggende er på plads.

Mht. ham der skriver med MedIs, så bliver der efter hvad man hører strammet op på eksamen efter medicin er kommet??, jeg skal ikke konkludere noget ud fra dette men ja…

S.Groen: Jeg vil sige vi har en blanding af ganske almindelige teoretiske forelæsninger, casearbejde der jo er dialog understøttet af en vejleder, studiesalsøvelser der er almindelig opgaveløsning/regning, kliniske øvelser der er praktiske øvelser (f.eks. blodtryksmåling, stetoskopi etc.) og så selvfølgelig klinikophold. Forelæsningerne og den teoretiske hjemmelæsning er det der tidsmæssigt fylder mest, men man kan sige at casearbejdet danner rammen om dette.

Eksamerne på bachelordelen bliver en kombination af skriftlige og mundtlige.

Mht. industrielmedicinerne, så ved jeg at eksamen her på 1. semester er lavet om fra at have været udelukkende multiple-choice spørgsmål, til at indeholde essayspørgsmål, også fordi eksamen er blevet karaktergivende i stedet for bare at være bestået/ikke-bestået. Niveauet på medIS før og nu skal jeg ikke kunne udtale mig om, det kan du nok bedst selv?

Hej. Jeg læser også på AAU, og synes lige jeg ville kaste en kommentar til diskussionen.

Med hensyn til nogles bekymring om hvorvidt det ikke er svært at skifte mellem anatomi, embryologi og fysiologi og de andre… :stuck_out_tongue: Så vil jeg bare sige at jeg, personligt, er rigtig glad for at det er måden vi får vores undervisning på. Min egen glæde vaktes især i forbindelse med vores modul 1.3, hvor vi havde case om nyrene. Jeg fandt pludselig mig selv i en situation hvor jeg både kunne snakke om anatomien, samtidigt med at jeg forstod hvorledes de forskellige dele af nyren fungerede samtidigt med at jeg vidste hvordan man, farmakologisk, kunne ændre på de fysiologiske tilstande i nefronet. Jeg synes det er en af de fedeste oplevelser, når man bare kan se sammenhæng mellem både anatomien, fysiologien, farmakologien og embryologien!

Med hensyn til at det kan være lidt træg læsning må jeg så give ret, men jeg vil ikke sige at man har skulle læse vandvittigt meget. Det har jeg i hvert fald ikke selv synes at have haft behov for, men om det er mig der er dum viser sig nok imorgen til eksamen i modul 1.1. :stuck_out_tongue:

En ting, som jeg savner lidt på vores studie er et mere bredt og solidt fællesskab. fællesskabet på studiet er selvfølgelig hvad man selv gør det til, men jeg synes ikke at studiet ligger særlig meget op til at man snakker med andre end sin egen gruppe og sin case gruppe, altså 12 - 14 mennesker i alt. Selvfølgelig havde vi vores rusperiode, som løb sideløbende med modul 1.1, men den fik jo også sin ende. Da det skete, var det som om at det sociale bånd blandt vi studerende døde lidt.

Skal vi kigge lidt på modul 1.1 Basalfagene, som indeholdt 5 forskellige emner, lige fra anatomisk beskrivelse (med udgangspunkt i skulderen), basal vævslære, biokemi, genetik… Ja så vil jeg sige, som mange andre, at ja… Det var hårdt med så meget forskelligt på kun 5 uger. Men i forhold til den fordel det har givet i forbindelse med at lære noget i de andre moduler og forstå deres indhold, vil jeg sige at det nok var en af de bedste måder at gøre det på.

Mvh. Mike.

ps. undskyld fejl i teksten, men er lidt træt pt. og gider ikke læse det igennem. :stuck_out_tongue:

Hej hej - jeg læser også medicin på AAU, og jeg synes dette er meget interessant, da der faktisk går en person på studiet, som har læst MedIS i 2 år og er startet forfra på medicin, men har fået merit for begge år (så vidt jeg har forstået…).
Det må så betyde, at de har ændret væsentligt i studieordningen fra det ene år (hvor du startede…) til det næste år (hvor personen med merit startede…). Man kunne også forestille sig, at personen har fået merit, da hun startede på medicin på AAU, pga opbygningen af studiet (der nok er nogenlunde tilsvarende den på de tidligere årgange af medis).

Line

Jeg vil tillade mig at komme med lidt kritik af studiet:
Der er lagt meget op til, at vi skal undervise hinanden i de dertil indrettede grupperum, og derfor er der MEGET lidt undervisning (ca 4-6 forelæsninger af 45 min om ugen + øvelserne laves UDEN en underviser). Det fungerer så vidt jeg kan se meget godt for den selvstændige studerende, da vi her på 1. semester oplevede en del uger med forelæsninger 2-3 dage fra 10-12, og derudover ingen anden undervisning end vores case-start og slut (ialt 3 timer fordelt på 2 dage).

Udover dette er det op til de enkelte grupper at arrangere at mødes.

Det betyder, at man har mange hele dage uden undervisning, og derfor sidder derhjemme og læser.

Line

Det lyder som et billigt studie og næste som at læse på KUA :slight_smile:

Nu kommer jeg lige med et løst rygte, som jeg gerne vil have af- eller bekræftet, det kommer fra en århus studerende. Er det rigtigt at der er planer om at sygeplejersker skal undervise medicinstuderende i anatomi? Umiddelbart kan jeg ikke forestille mig det, også da i har en af KUs tidligere neuroanatomer.

Derudover så er jeg personligt ikke meget til case undervisning på bacheloren, man berører tit sygdomme meget overfladisk, ved at sidde og søge lidt på nettet. Det føler jeg tit er meget lidt eksamensrelevant, og at jeg højst sandsynligt lærer mere om det på kandidatdelen.

Jeg synes det er meget uklogt hvis alle industrial medicinere kan søge over og få merit, der kommer yngre læger nok på de næste par årgange.

[quote=“Andreas abe”:2iw4xyr1]Nu kommer jeg lige med et løst rygte, som jeg gerne vil have af- eller bekræftet, det kommer fra en århus studerende. Er det rigtigt at der er planer om at sygeplejersker skal undervise medicinstuderende i anatomi? Umiddelbart kan jeg ikke forestille mig det, også da i har en af KUs tidligere neuroanatomer.

Derudover så er jeg personligt ikke meget til case undervisning på bacheloren, man berører tit sygdomme meget overfladisk, ved at sidde og søge lidt på nettet. Det føler jeg tit er meget lidt eksamensrelevant, og at jeg højst sandsynligt lærer mere om det på kandidatdelen.

Jeg synes det er meget uklogt hvis alle industrial medicinere kan søge over og få merit, der kommer yngre læger nok på de næste par årgange.[/quote]

Jeg har godt nok ikke hørt noget om sygerplejerske, der skal undervise os i anatomi. Faktisk fortalte de os i starten, at vi ikke skal have anatomiundervisning, forstået på den måde, at vi ikke får moduler kun dedikeret til anatomi, vi har derimod integreret anatomi, så når vi har en case om f.eks nyrerne, vil der altid være et spørgsmål om at “redegøre for nyrernes anatomi”, og vi skal så derefter kunne lave en systematisk beskrivelse af nyrerne.
Jeg ved derimod, at der er ansat sygeplejersker på FADL kurserne til undervisning, men jeg ved ikke om det kan have påvirket rygtet?
Jeg synes ikke der er noget galt med at Medis kan søge over og få merit, da der er de fastlagte 1400 medicin-studiepladser hvert år, og de vil derfor indgå i denne pulje. Der vil ikke komme flere læger ud af den grund, så vidt jeg har forstået.
Og da de har den samme studieordning som medicin, så ville det være uretfærdigt hvis de ikke kunne få merit - deres bachelor er identisk med vores bachelor. Og da den er akkrediteret må det altså betyde, at Medis’ studieordning også er akkrediteret som en bachelor i medicin (den eneste forskel er titlen, der betyder, at de ikke kan søge ind på en kandidat i medicin i DK).

Nu var jeg så heldig jeg selv at have læst IM i aalborg sidste år, og jeg må indrømme jeg rejste der fra med blandede følelser.

Jeg læste under den studiereform som blev godkendt til medicin i år og jeg havde heletiden en fornemmelse at vi var forsøgs kaniner for medicinerne som var de studerende de gerne ville have (ikke som i de ikke gad have os, men medicinerne var mere spændende). Næsten alle forlæsninger startede med en opdatering om hvordan det nu gik i sagen med at få Medicin til Aalborg. Jeg syntes det var meget sjovt at høre om da jeg selv ville videre og læse medicin, men det var irriterende for de studerende der gerne ville læse IM og var ligeglad med medicin. Hele første semester endte med en skriftlig klage til studie nævnet som de fleste studerende skrev under på.

Om selve sværhedsgraden i aalborg syntes jeg det er meget svært ved at sammenligne den med SDU (hvor jeg læser nu) da studie reformen i aalborg er bygget meget anderledes op. I Aalborg skal man have alle sine fag 2 gange, hvor første gang er “overfladisk” eller en introduktion til emnet, men det betyder at man allerede efter første semester har været oppe i:

Modul 1.1. Introduktion til basalfagene (anatomi,
biokemi, genetik, fysiologi, integreret cellebiologi)
Modul 1.2. Almen farmakologi
Modul 1.3 Hjertet, respirationsorganerne, nyerne g
urin-vejene I
Modul 1.4 Introduktion til kommunikation og
samarbejde

Modul 1.1 havde også embryologi og modul 1.4 var klinik timer som man bestod hvis man havde 100% fremmøde

1.1 og 1.3 er alle skriftlige eksamener bedømt med karakter 1.2 er bestået / ikke bestået

Nu vil jeg jo rigtig gerne betragte mig selv som en klog studerende som studere smart, men som de fleste springer jeg jo bare over hvor gæret er lavest.
til modul 1.1 fik vi udleveret eksamens banken af ALLE de spørgsmål som kunne komme til eksamen (vi fik udleveret ca 100 multiple choice spørgsmål og de fleste kom til eksamen) det resulterede i at alt eksamens forberedelse gik ud på at lave dem og lærer dem i hovedet ( Alle bestod den eksamen og over 50% af studiet fik 10 eller 12)

1.2 var til 2 ects points og hvis man vidste hvad en ligand og antagonist var bestod man

1.3 var så et stort rod, fordi vi vidste ikke hvad pensum var (det blev opgivet 1 uge før eksamen efter massivt pres fra de studerende) der blev ikke opgivet gamle eksamens sæt eller en eksamens bank da: “der er så få spørgsmål at alt for mange ville gå igen” … det resulterede i vi gik af bagveje (lovligt og offenligt på AAU’s hjemme side) som vi lærte uden ad og ganske rigtigt var det 95% identisk med det eksamens sæt vi kom op i. (der var 2 nye lange essay spørgsmål om nyren da det ikke var med i studie reformen året før) det resulterede igen i at næsten alle på studiet bestod og igen var det de høje karakterer der var mest dominerende.

2 semester var lige ledes et meget bredt pensum om forskellige emner men jeg vil ikke komme ind på eksamen da jeg allerede der vidste jeg var kommet ind på SDU og ikke rigtig gjorde noget for at skabe et godt resultat

Modul 2.1 Ernæring og Fordøjelsessystemet I
Modul 2.2 Det hæmatologiske system og
immunsystemet
Modul 2.3 De endokrine organer
Modul 2.4 Statistik og evidenbaseret medicin
Modul 2.5 Teoretisk projekt i Folkesundhed

Til slut vil jeg da lige nævne et par af de ting der generede mig ved aalborg universitets model i at undervise os på.
Som #1 beskriver lære man ud fra “Cases” og de læringsmål man får skal man selv komme frem til, og der kan være stor forskel fra gruppe til gruppe. Pensum skal man så selv regne ud efter de læringsmål + de læringsmål der bliver opgivet til alle forlæsningerne. Det gjorde det for mig MEGET forvirrende hvad vi egentligt skulle op i.

Der er ikke opgivet nogle bøger, ikke engang en liste som de anbefaler - den eneste liste vi kunne få fat på var en liste som nogle ældre studerende havde lavet. Det betød jeg endte med at købe rigtig rigtig mange bøger fordi de ikke anbefalede noget så jeg kunne kun se hvad de ældre studerende gik med og jeg vidste ikke hvad pensum var, så jeg vidste ikke hvilke bøger der var dækkende. Heldigvis kan jeg bruge mange af dem i odense nu (selv om de efterhånden allerede er forældet (tak til geneser for at stå ved 1. udgave i tykt og tyndt))

For mig var det det helt rigtige valg at skifte fra AAU til SDU, jeg får mere ud af forlæsningerne fordi jeg ved hvad jeg skal have ud af dem, jeg kommer forberedt (for det meste) til holdtimerne (holdtimer er iøvrigt et vidt begreb i aalborg, det bruger man ikke så meget og når de endelig gør er det bare et stort lokale der er booket til 2 siders opgaveregning uden vejledning). Men jeg snakker stadig med en del fra mit gamle studie og for dem er Aalborg det helt rigtige sted at læse.

Det skal ikke forstås som om jeg mener aalborg giver en dårligere uddannelse end de andre steder, jeg tror bare det kræver en meget mere disciplinerede studerende. Nu må vi se hvordan det går når de første studerende kommer på kandidaterne rundt om i landet (jeg tvivler på der kommer en kandidat i aalborg allerede om 2 år)

-Lemvig

Nu er jeg lige så godt i gang så jeg vil da gerne bidrage med mine flade 5 igen :slight_smile:

Jeg blev også undervist af sygeplejersker på FADL kursus - men det syntes jeg giver god mening efter som det er sygeplejevikar man uddanner sig til :slight_smile:

I Aalborg blev vi undervist af flere forskellige titler (også sygeplejersker og tandlæger), fælles for dem alle sammen var at de havde større baggrund, de fleste havde kandidater eller PH.d. men alle virkede meget kompetente (dog som alle steder er der stor forskel i at have en forlæser som ved en masse og en forlæser som kan finde ud af at formidle sin undervisning)

Problemet her er at AAU vil gerne have deres 50 medicin pladser på 1 semester men de vil også gerne give merit til IM studerende så de kan komme direkte over på medicin på de senere semestre, det er bare ikke muligt lige nu da de kun har 1 semesters medicin studerende.

Det kan godt være det er uretfærdigt men sådan ligger landet (desværre for dem der gerne vil være læger), det samme er der i odense hvor klinisk biomekanik læser sammen med medicin hele bachloren men må ikke fortsætte på kandidaten. Det er rigtigt at de får merit hvis de kommer ind på Medicin linjen - men det giver dem ikke nogen fordel at have læst klinisk biomekanik, de skal stadig igennem kvote 1 eller 2 til medicin.

Grunden til det er der er lavet kvote for hvor mange nye læger der skal uddannes om året, og det er derfor det er så svært at komme ind på medicin, og derfor giver det også mening at man ikke kan springe direkte over fra en uddannelse hvor der ikke er optagelses krav - selv om uddannelsen er den samme.

Efter at have læst denne tråd må jeg sige at jeg langtfra er overbevist om at uddannelsen i Ålborg har samme høje niveau som de tre andre i landet.

Det er jo logisk at de studerende i Ålborg er glade for den. Alle der kommer ind på deres drømmestudie vil helt naturligt være glade og dette kan muligvis have indflydelse.

Der er flere ting der undrer mig i det i skriver her i tråden.

For det første er der ikke fastsat pensum hvilket da klart må være et krav de studerende bør rejse over for studieledelsen. Af samme grund er det meget vanskelig at vurdere kvaliteten af jeres uddannelse.

Det næste er at det lyder meget som om uddannelsen og Ålborg Universitet har meget svært ved at rekrutere undervisere hvilket giver sig udtryk i den store mængde selvstudium som i beskriver.
Nogen som samtidig kan forklare at Ålborg prøver at opfinde den dybe tallerken igen istedet for at støtte sig op af en af de tre andre studier i Danmark.
Måske er dette en konsekvens af den forholdsvis lille grundforskningsenhed der findes i Ålborg.

Man kan som ny studerende være glad for de fine ord universitet prøver at sælge deres uddannelse med, men jeg tror i skal prøve at spørge jer selv om i får den undervisning og den uddannelse som i har krav på. I kommer jo altså ud om 4-5 år og skal have med rigtige liv at gøre…

Jeg siger ikke i nødvændigvis skal gøre som i Århus eller København, men for mig at se er der ingen af stederne så lidt kontrol med hvad de studerende lærer som i Ålborg.

Jeg er blot bekymret på jeres vegne…