MSR er alle medicineres Fagråd!

[size=4][align=center]Valgkampen er skudt i gang, og MSR kan for første gang i meget lang tid se sig selv blive udfordret af konkurrerende lister til studienævnet.[/align][/size]

Det er jo utroligt positivt, at andre studerende, end de aktive i MSR, deltager i debatterne og har holdninger til, hvordan studiet skal skrues sammen.
Dog er denne valgkamp også et symptom på, at MSR har været for dårlig til at kommunikere sine holdninger og “kampe” ud til de studerende. Der er kommet flere konkrete kritikpunkter på bordet, som jeg ville ønske var blevet rejst i fagrådet, da flere af dem nemt kunne være blevet MSR’s nye politik fx. inden for evalueringer og offentliggørelsen af disse.
Der er dog også elementer, som MSR står klippefast på i denne kamp, fordi de er selve grundlaget for fagrådets arbejde:

Demokratiet- at alle studerende kan møde op, deltage i debatten og stemme er grundstenen i MSR. Ja, det gør os sårbare, fordi man “bare” kan møde op 20 mand og stemme alt ned, men det er jo netop det smukke i det: Er man tilpas utilfreds og har andre gode løsninger, jamen så kæmper man for det, og så skal der da være plads til dette!

Studienævnsarbejdet er jo ikke en statisk størrelse, men noget der konstant kræver nye diskussioner, og at man er stand til at gå nye veje. Derfor afholder MSR altid møder umiddelbart før studienævnet, så de fremmødte studerende (dig og mig) kan gennemgå dagsordenen og diskutere denne fra gang til gang- fordi vi af erfaring ved, at alle de andre medspillere (fakultetet, ministeriet, underviserne) også konstant influerer på, hvilke rammer studienævnet har at arbejde indenfor, og så nytter det ikke, at man er fastholdt i én politik.

MSR vil derfor ikke bindes op i ét på én fastlagt politik men tværtimod forpligte sig til at høre de studerende hver gang de råber op og altid søge at føre den stærkeste politik i Studienævnet: nemlig den, I selv formulerer!

Sabrina Eliasson
Formand, MSR
MSR’s kandidat til Studienævnet for Medicin

Hej Sabrina

Tak for et fint møde her til eftermiddag. Du skriver at du syntes at det er demokratisk at alt hvad MSR gør i studienævnet besluttes på jeres møder. Men hvordan kan det nogensinde være særligt demokratisk at i er 20 mennesker der bestemmer, mens 3000 andre medicinstuderende ikke bliver hørt? Mener du helt seriøst, at det er rimeligt at de ikke bliver hørt, bare fordi de ikke kommer til jeres møder?

Hvorfor ikke spørge de 3000 mennesker direkte, ligesom Demokratike Medicinere har foreslået? Vi har foreslået at PUCS, der i forvejen udsender evalueringen af undervisningen, kan udsende spørgeskemaer til alle studerende. Her kan man spørge ALLE 3000 om de syntes vi skal have læseferie og reeksamen, om rusvejledningen ikke bør støttes bedre af fakultetet, om det faktisk er den vigtigste undervisning der er obligatorisk, osv. (Og ja, jeg bringer naturligvis netop disse emner op, da det er dem jeg har oplevet mange studerende har en anden holdning til end den MSR indtil videre har repræsenteret, og det derfor er de emner vi arbejder med at få ændret!).

Hvorfor er det ikke en god ide at høre alle studerende på denne måde, og hvorfor har i ikke gjort det for længst? Selvom man naturligvis ikke kan gennemføre alt hvad de studerende gerne vil have fra den ene dag til den anden, så må det da være et meget nødvendigt udgangspunkt at høre hvad alle studerende rent faktisk syntes er vigtigt. Vi forsøger at spørge folk om alle disse emner via vores afstemninger på vores hjemmeside. Vi er naturligvis klar over at vores internet-afstemninger ikke er den perfekte løsning, men vi syntes den er et godt skridt på vejen indtil videre. Vi vil derfor arbejde for at disse spørgeskemaer kommer ind i PUCS-regi.

Demokratiske Medicinere:

Som jeg sagde til jeres liste tidligere i dag, mener jeg ikke, at de to ting udelukker hinanden. Jeg mener sagtens, at MSR’s møder og udsendte spørgeskemaer fra PUCS kan supplere hinanden.

Jeg mener dog, at afstemninger altid skal foregå på informeret basis, og derfor bør der være et forum, hvor man kan deltage i debatten, inden man træffer beslutning om, hvilken holdning man har til emnet.

MSR fik i øvrigt indført en re-eksamen på 4. semester på studienævnsmødet i tirsdags, så det er absolut ikke et punkt, vi er uenige i…

/Sabrina Eliasson
Formand, MSR
MSR’s kandidat til studienævnet

Selvfølgeligt skal afstemninger foregå på informeret basis, og derfor kan man skriftligt informere faktuelt om sagen i forbindelse med afstemningen. Jeg undrer mig lidt over at MSR ikke har spurgt alle studerende om disse spørgsmål for længe siden? Hvorfor er det først når der kommer modkandidater, at i vil lytte? Syntes i rent faktisk at det er tilfredsstillende for jer selv og alle øvrige studerende, at i kun er 20 mennesker der stemmer om hvad MSR skal mene i studienævnet?

Vedrørende reeksamen, så er det et fint skridt på vejen. Men hvorfor er det først for alvor i dette semester, at MSR har taget emnet op? 2000-ordningen er 6 år gammel, og manglen på reeksamener har været et problem lige fra starten.

Er ikke involveret i studenterpolitik, eller politik i det hele taget, men selv jeg kan gennemskue at der er en ekstremt dårlig ide at danne konkurrerende lister til studienævnet. De studerende er står stærkest ved at tale med én stemme, og afgøre deres uenigheder internt.

I stedet for at lave nye lister, så gå dog ind i MSR og kæmp for jeres synspunkter.

Lasse:

Opfat endeligt ikke dette som en provokation, for sådan er det ikke ment, men har du læst vores hjemmeside og de øvrige tråde her i debatten? Jeg mener det er rimeligt tydeligt at vores holdninger ligger så langt fra MSR, at det slet ikke giver nogen mening at gå ind i MSR og ændre det i denne retning. Mange har oplevet at løbe hovedet ind i en mur, når de har forsøgt at påvirke MSR gennem almindelig dialog - incl. mig selv.

Naturligvis kunne vi have udnyttet at MSR kun er 20 aktive, og så have samlet 20 af vores venner og mødt op på deres generalforsamling, ændret alle vedtægterne, og sørget for at der kom valg til studienævnet, hvor alle kunne stemme. Men helt ærligt, det ville da ikke være særligt reelt eller demokratisk at gennemføre et sådan kup, for så ville vi stadig kun være 20 mennesker der havde bestemt hvad der skulle foregå - bare nogle nye 20 mennesker. Desuden ville MSR være ændret så drastisk, at der ikke var ret meget af det gamle tilbage - så ville vi risikere at ligge inde med et nyt monopol.

Vi har valgt at gå den åbne vej, og opstille Demokratiske Medicinere til studienævnsvalget. Så får alle studerende en chance for at vælge om de syntes den tidligere løsning med 20 mennesker der bestemmer det hele er i orden, eller om man hellere vil have et repræsentativt demokrati hvor alle bliver hørt. Det syntes jeg ærligt talt er en meget reel og demokratisk løsning.

[size=3]Alle er velkomne i MSR med deres meninger hele året rundt. [/size]
Det gælder derfor naturligvis også på dette site. :stuck_out_tongue:

Hjertet i MSR’s arbejde er fagrådsmøderne, hvor alle studerende indbydes åbent i MOK og over mailinglisten.

Derfor: Har du noget du vil klage over, hjælpe til med eller har du forslag til forbedringer eller ændringer, skal de være mere end velkomne.

Har du lyst til at deltage i MSR kan du altid skrive til bestyrelsen på [email protected], ringe til formanden på 28756400 eller komme til et møde.

[size=3]Næste MSR-møde er Fagrådsdagen lørdag d. 3. februar kl. 13 [/size]

Det er sjovt at alle snakker om det … men er der nogensinde nogen der har gjort det i nyere tid?
Jeg er ikke aktiv i MSR, men dukkede op til deres generalforsamling i år, og mit indtryk af “dem” er, at de er indenfor pædagogisk rækkevidde såfremt man har fornuftige argumenter.

[quote=“Lasse”:1ea4lwho]Er ikke involveret i studenterpolitik, eller politik i det hele taget, men selv jeg kan gennemskue at der er en ekstremt dårlig ide at danne konkurrerende lister til studienævnet. De studerende er står stærkest ved at tale med én stemme, og afgøre deres uenigheder internt.

I stedet for at lave nye lister, så gå dog ind i MSR og kæmp for jeres synspunkter.[/quote]

Hvorfor må man ikke vise, at man er uenige - noget tyder netop på, at der ikke er enighed i studentergruppen. Hvorfor skal man gå ind i MSR hvis man er uenige med dem? er det så netop ikke det rigtige at gøre, at stille op og forsøge at få indflydelse?

  • Mikkel

Medicinstuderende foren jer!

KAn simpelthen ikkese det fornuftige i denne hetz mod MSR. HAr aldrig deltaget i møder og har ingen tilknytning til MSR, men har altid opfattet deres arbejde som åbent, ihærdigt og loyalt overfor de medicinstuderende.

Enhver kan deltage i møderne, enhver kan sige sin mening.

Der er ingen grund til at splitte de studerende, vi skal tale med én stemme hvis vi vil opnå det bedste.

Enig med Niko. Splittelse blandt studenterrepræsentanterne i studienævnet gør det kun sværere at få gennemført politik til fordel for de studerende.
Hvorfor ignorere at MSR trods alt har rigtigt mange års erfaring med studenterpolitik? De er vant til at forhandle i studienævnet, kender baggrunden for beslutningerne bag den nye studieordning.
Demokratiske medicinere virker i sammenligning som de rene politiske nybegyndere. Jeg har ikke noget imod D.M, men forstår ikke hvorfor at de 3 “letvægtere” tror at de kan flytte en hel studieplan på et semester´(som deres valgkampagne nærmest lægger op til)
Kunne man ikke i stedet samarbejde med MSR og få del i deres erfaringer? Måske har MSR allerede forsøgt i studienævnet at få ændret nogle af de forhold D.M kritiserer? Og måske har en fornuftig forklaring på, hvorfor at det ikke p.t kan ændres. Eller MSR kan opfordres til at tage forslagene op igen.
Hellere samarbejde end kamp blandt de studerende.

(Btw. jeg er ikke aktiv i MSR eller anden studenterpolitik)

Niko: Jeg syntes lidt du modsiger dig selv. Du skriver at du ikke har deltaget i møder og ikke har haft noget med MSR at gøre, men at du alligevel opfatter MSR som værende åbne? Hvor stammer denne opfattelse så fra? Vi har rent faktisk deltaget i nogle af deres møder, og har rent faktisk tidligere forsøgt at påvirke MSR, men de har ikke været særligt interesserede i dialog.

Hvorfor er det du mener at det er så stort et problem at der er mere end et studenterråd? Det fungerer glimrende på andre studier. Det er klart, at hvis vi ender i en situation hvor både vi og MSR er repræsenteret i studienævnet, så er det naturligvis vigtigt at samarbejde om alt hvad man kan blive enige om - og et sådan samarbejde ser vi da som en selvfølge. Jeg kan bare ikke se hvorfor dette skal afholde os fra at arbejde for at forbedre nogle af de ting som helt tydeligt ikke fungerer på medicin (fx. manglende syge/reeksamener, problemer med rusvejledningens økonomi, problemer med PBL osv). Dette er problemer som har eksisteret i mange i mange år - de fleste siden 2000-ordningen blev indført for 6 år siden. Vi mener MSR har spillet fallit på disse områder, i det de ikke har gjort tilstrækkeligt for at få løst disse problemer, som jeg oplever rigtigt mange studerende syntes er blandt de allervigtigste.

juks: Igen forstår jeg ikke helt hvor denne splittelse kommer fra. Hvis vi kommer til at sidde i studienævnet sammen med repræsentanter fra MSR vil vi naturligvis samarbejde om alle de punkter vi er enige om - det kunne fx. være personsager, overgangsordninger, eksamensformer og meget andet. At vi kan blive enige på disse områder syntes jeg bare ikke skal forhindre os i at arbejde for at forbedre forholdene på de områder som MSR i høj grad har forsømt, selvom netop disse områder er af stor betydning for mange studerende. Som sagt fungerer ordningen med flere studenterråd udemærket på visse andre studier.

Du siger at MSR har stor erfaring og kompetence i studenterpolitik. Dette er kun til dels rigtigt - forstået således at nogle af de folk fra MSR der i sin tid var med til at lave 2000-ordningen gjorde et godt stykke arbejde - fx. Simon Serbian. Men MSR har som så mange andre organisationer haft en ganske stor udskiftning i løbet af de 6-8 år som er gået siden ny studieordning blev lavet. Personligt er jeg alt andet end imponeret over MSRs arbejde de seneste år, og syntes derfor det er på tide med et alternativ til MSR. At de har erfaring i at forhandle i studienævnet hjælper jo ikke meget, hvis det er de forkerte ting de vælger at forhandle om.

Du skriver desuden at vi virker som de rene politiske nybegyndere. Dette virker egenligt lidt provokerende på mig - det er rigtigt at jeg personligt aldrig har besiddet nogen post under universitetsloven (fx. som medlem af studienævnet), men derfor kan man jo udemærket have en bred politisk erfaring fra andre sammenhænge. Der er mange erfaringer der kan “genbruges” i studenterpolitik, selvom erfaringerne stammer fra andre politiske sammenhænge, hvor alle vores kandidater har en ganske solid baggrund.

hr. helby

problemet er netop at du ser MSR som værende “dem der ikke vil dialog med dig” - du og jeg og alle andre er jo en del af MSR. det er jo netop ikke 20 faste medlemmer, men det er dem der kommer tikl møderne.
Og jo, de er åbne, alle referater af møder er tilgængelige, alle møder bliver annonceret og alle kan deltage i disse møder.

Og jeg har netop en fornemmelse af at der på andre studier er splittelse med flere studenterråd. Kan ikke dokumentere dette eller give konkrete eksempler, men se fx. på Jura hvor der er en masse fraktionære lister, og de har måske nogen af de usleste forhold på KU.

Kære Jens

Nu har jeg tjekket de gamle referater fra MSR-møderne og ret mig endelig hvis jeg tager fejl, men jeg kan i dem kun finde, at du har deltaget i et møde én gang i september, 2004.
Jeg er meget ked af at høre, at du på baggrund af dét møde, mener, vi ikke er til at tale med, for der er da masser af elementer i den valgkamp du fører nu, som jeg til dels kunne være meget enig i, og gerne ville have taget op på et fagrådsmøde.
Jeg ville da ønske, at du var kommet til mig eller nogle af de andre dengang og havde sagt, at vi var nogle idioter, der ikke ville høre på de studerende, for den slags tager vi altså meget alvorligt. Vi spørger os selv, om vi var for indelukkede eller kedelige, hver gang der er en ny studerende, der ikke kommer mere, så din kritik ville være blevet taget meget alvorligt.

Jeg kan i øvrigt se af referatet, at de fleste andre MSR-folk fra det møde i 2004 næsten alle er færdige læger, så fagrådet er stort set skiftet ud, siden du deltog, og det kunne være, personerne var anderledes end du troede. :wink:

MSR ER for alle og SKAL være for alle- også dem, der har velberettiget kritik.

Niko: Kunne det ikke tænkes at jeg rent faktisk havde ret i min opfattelse af MSRs lukkethed? Personligt har jeg i en konkret sag flere gange forsøgt at komme i dialog med Sabrina, hvor hun fuldstændigt afviste at hun ville høre på os, eller mødes med os. Jeg kender en del andre studerende der har været ude for lignende sager. Det er ikke hvad jeg kalder for åbenhed. Har du i øvrigt læst vores hjemmeside og informationsmateriale? Jeg mener at vi er så fundamentalt uenige med MSR om hvordan et studenterråd bør fungere at det slet ikke giver mening at ændre MSR i vores retning. Vi har derfor lavet vores egen liste, hvilket medfører at alle studerende får mulighed for at træffe et valg ved at afgive deres stemme. Det syntes jeg ærligt talt er en meget reel løsning.

I øvrigt syntes jeg at du konsekvent undlader at forholde dig til det faktum, at MSR har forsømt at tage sig af nogle meget vigtige sager, som fylder ganske meget for en del studerende.

Jeg må indrømme at jeg ikke har nogen talmæssig dokumentation på hvorvidt forholdene på jura er gode eller ej. Men du skal ikke så frygteligt mange år tilbage før der på næsten alle studier var en del forskellige studenterråd - fx. konservative studerende, liberale studerende, kommunistiske studerende osv. Dette system fungerede ganske fint i mange år.

Sabrina Eliason:

Først og fremmest - jeg fører ikke præcis dagbog over alle møder jeg deltager i, men det omtalte møde er ikke det eneste MSR-arrangement jeg har deltaget i. Du har dog ret i, at det er et stykke tid siden jeg personligt har været til møde i MSR. En af grundene til dette er den sag vi havde i 2005 omkring en eksamensklage - sagen er også refereret andetsteds her på siden. Jeg ved ikke om du kan erindrere at jeg og en gruppe andre fra HR (HoldRepræsentant-møderne) flere gange forsøgte at få dig i tale, da vi oplevede at du kørte sagen i en helt uhensigtsmæssig retning. Vi blev imidlertid fuldstændigt afvist, du ville ikke engang mødes og diskutere sagen med os. Jeg syntes ikke at denne totalt manglende vilje til dialog med HR er et særligt godt udgangspunkt for et studenterråd. Jeg fører som sagt ikke dagbog over hverken min eller andre menneskers deltagelse i MSR møder, så hvis du vil vide hvilke MSR møder de øvrige aktive i Demokratiske Medicinere har deltaget i, må du spørge dem selv.

I øvrigt syntes jeg til stadighed at det er lidt komisk at du til stadighed mener at vi skal forsøge at ændre MSR i stedet for at lave et alternativ. Som førnævnt kunne man let møde 20 mennesker op til en generalforsamling og kuppe MSR fuldstændigt, og derved ændre MSR i netop den retning man har lyst til. Men dette er jo stik imod hvad vi gerne vil arbejde for - vi vil gerne have at alle bliver hørt, også de der måtte sidde derude, som syntes MSR er et fint studenterråd. Vi giver derfor alle et valg, og det mener jeg som sagt er en meget mere reel løsning.

Jeg kan i øvrigt lige tilføje at Sabrina ikke er den eneste i MSR vi tidligere har forsøgt at komme i dialog med uden succes. Jeg mener således ikke at der er tale om et personspørgsmål, men et mere generelt problem i MSR.

Vil lige indskyde, at jeg har helt samme erfaringer som Jens. Jeg har nok været til 3 MSR møder, da jeg gik på 1. sem, og følte overhoved ikke jeg blev lyttet til.

jeg synes der går en helt basal pointe tabt i det her - vi er ikke bare en flok letvægtere. der har fået en fiks ide om at stille op til studienævnet, ej heller er det et helligt princip at man ikke må stille lister op mod fagrådet (som Jens også har sagt).

Vi ville ikke være stillet op, hvis vi ikke gennem samtaler med mangemange studerende gennem vores snart 3 år på studiet havde fået en fornemmelse for, at der var et grundlæggende deficit i studenterpolitikken der blev ført.

F.eks. forveksler mange studerende MSR med studienævnet, eller tror at der er valg til “pladserne” i MSR - det taler sit tydelige sprog om MSRs arbejde eller mangel på samme. Vi mener altså ikke at MSR hverken har informeret om dets synspunkter, dets arbejde, eller at de har tjent de studerendes interesser særligt godt. Det samme gør den gennemgående undren og utilfredshed over de tiltag eller mangel på samme, der kommer ud af Studienævnet. Og et stort problem har været at de studerende heller ikke har vidst hvor de skulle gå hen med deres utilfredshed.

Det mener jeg ikke man kan lægge for de studerendes fødder - de er gennemgående velbegavede, engagerede individer, men derimod må den have addresse hos MSR, der har levet højt på at leve i ubemærkethed.