MSR er alle medicineres Fagråd!

Umiddelbart er jeg mest for et samlet studenterråd, der så til gengæld gerne må være meget uenige indbyrdes. Sålænge det bare er alle de studerende der vælger hvem der skal sidde i studienævnet.

Er det demokratisk at alle kan møde op til MSR-møderne? JA, selvfølgelig!

Er det demokratisk at man undlader at holde valg til studienævnet, fordi alle jo bare kan møde op til MSR-møderne? NEJ, på ingen måde! (At der er nogle der på dette punkt har den modsatte holdning er mig dybt uforståeligt!, men det har man selvfølgelig ret til.)

MSR burde have afholdt alle valgene til studienævnet i stedet for selv at udpege hvem der skulle sidde der. Også selvom de var det eneste studenterråd. Og også selvom alle har haft mulighed for at møde op til møderne. Endvidere burde alle have haft muligheden for at stille op uanset aktivitet i MSR.

På den måde havde vi vidst om det rent faktisk er de studerendes holdninger der kommer til udtryk i studienævnet. Problemet nu er, at det er der jo ingen af os der ved. Det får vi nu en mulighed for at finde ud af, så hvis det er det der skal til så går jeg klart ind for flere studenterråd.

(Hvornår var der egentlig sidst valg, hvormange valg er vi gået glip af?)

Jeg er ikke politisk aktiv nogen steder, men derfor har jeg stadig ret til at min holdning kommmer ud via et kryds på min stemmeseddel.

Brugernavn: Du har helt ret - hvis man kunne nøjes med et enkelt studenterråd ville det da være udemærket, men MSR har i så høj grad forsømt at lytte til alle studerende at vi mener det er nødvendigt med et alternativ.

Du skriver desuden at alle burde have mulighed for at stille op. Her rammer du faktisk et af de ret store problemer i MSR - så sent som på MSRs generalforsamling i år besluttede generalforsamlingen at en specifik person, som i dag er kandidat for den liste der hedder “Medicinerlisten” ikke måtte repræsentere MSR i nogen nævn eller udvalg - et decideret mistillidsvotum. Umiddelbart kan jeg slet ikke se at et sådan mistillidsvotum skulle være tilladt ifølge MSRs vedtægter, hvilket også blev diskuteret på generalforsamlingen. Dette løste MSRs generalforsamling let og elegant ved at lave en afstemning om hvorvidt det var muligt at stille mistillid til enkeltpersoner. Resultatet blev at generalforsamlingen mente at dette var tilladt, og at de derefter besluttede at denne person ikke længere kunne opstille for MSR eller sidde i udvalg på vegne af MSR. Sagen om mistillid var ikke anført på dagsordenen, så den pågældende person havde ikke mulighed for at forberede sig på dette ret personlige angreb - alle punkter der behandles på generalforsamlingen skal ellers normalt være anført på dagsordenen.

Det er ikke fordi jeg ønsker at gøre denne her valgkamp til en personsag eller mudderkastning, men dette er bare et eksempel på hvor udemokratiske MSR i virkeligheden er. For en god ordens skyld skal jeg lige pointere at jeg ikke selv var til stede på denne generalforsamling, men at min information stammer fra referatet, som er offentligt tilgængeligt.

Jeg stiller op på Medicinerlisten, fordi jeg tror, at nogle medicinstuderende er enige i vores holdninger, og derfor gerne vil repræsenteres af os. Et valg er en glædelig begivenhed, for herved sikres en demokratisk legitimitet. Jeg kan simpelthen ikke se det forfærdelige i, at der afholdes et valg.

Tænk nu, hvis MSR får valgt alle 5 ud af 5, hvilken fantastisk opbakning det ville være til den politiske linie lagt af de 10-15 personer i MSR. Det kan bare også være, at når folk læser, hvad MSR egentlig arbejder for, og sammenligner det med vores valgprogram, så vil mange måske være enige i vores betragtninger. Det må valget afgøre.

Sabrina Eliasson skriver følgende:

“Demokratiet- at alle studerende kan møde op, deltage i debatten og stemme er grundstenen i MSR. Ja, det gør os sårbare, fordi man “bare” kan møde op 20 mand og stemme alt ned, men det er jo netop det smukke i det: Er man tilpas utilfreds og har andre gode løsninger, jamen så kæmper man for det, og så skal der da være plads til dette!”

Altså… Hvordan kan nogen påstå, at dette er smukt? Jeg er i hvert fald tilbøjelig til at mene, at afholdelse af et valg er smukkere.

MVH

Simon Krabbe
http://www.medicinerlisten.dk

Til brugernavn og andre som måtte undre sig:

MSR afholder ikke valg til studienævnet. MSR opstiller på generalforsamlingen en liste med de kandidater, som måtte stille op ved generalforsamlingen, hvis tid og sted annonceres i MOK og på mailinglisten.

Det er KU, der udskriver valget, og på medicin har det været sådan i mange år, at der ikke har været andre end MSR, der har stillet op og derfor har der været såkaldt fredsvalg- altså alle på MSR’s liste er kommet ind.

Såfremt “de 15” i MSR skulle have et eller andet skørt ønske om at holde et valg hemmeligt, så kan det altså slet ikke lade sig gøre, da det står i vores vedtægter, at generalforsamlingen skal indkaldes i MOK min. 3 uger før, og desuden får alle KU studerende tilsendt en valgseddel med posten, når der er valg.

MSR indkalder netop til generalforsamling i MOK og over mailingliste, for at så mange som muligt skal dukke op- heraf den meget flade og efter min mening, meget demokratiske struktur, som direkte kræver, at alle er velkomne til at komme og debattere på vores møder.

Vedr. mistilliden, så er det et mere end reelt spørgsmål, og jeg håber, at såfremt de studerende har undret sig meget over dette, så vil de møde op på det valgmøde, jeg har foreslået kommer til at ligge i næste uge enten tirsdag efter kl 13, onsdag efter kl 12 eller torsdag efter kl 13.
Så skal MSR gerne forklare baggrunden for, hvad der desværre skete på den generalforsamling, men dette er absolut ikke det rette forum at tage den slags i.

Vil de studerende have et valgmøde, så I kan se alle tre lister argumentere for deres sag “live”?

sabrina:

ang. valgmødet - det er meget sen varsel, men vi vil da gerne se på det. Måske foreslår vi selv et par datoer. Iøvrigt har vi tidligere haft “live” diskussioner med jer i msr, hvor det eneste I kunne bringe til bordet var, at det lød som om vi (jer og os) mente det samme, hvilket ikke kun er ufunderet, men ogspå enormt vagt. Jeg kan ikke umiddelbart se, hvor meget vi har at diskutere så længe msr ikke er i stand til at gøre deres holdninger klare, men som sagt skal vi da gerne troppe op.

ang. mistillidsvotum - hvad er der galt i at tage det i et større forum? Det er en betændt sag og kan da ikke andet end være af interesse for et bredere forum, med mindre altså at du mener der er følsomme oplysninger involveret, i hvilket tilfælde du heller ikke bør tage diskussionen i et lille forum…så…

også en helt personlig kommentar - jeg har de sidste fire år ikke bestilt andet end at arbejde i seriøse “flade” organisationer, og det er min klare overbevisning, at hvis der er noget msr aldrig har set, så er det sgu en pandekage, hvis I forstår hvad jeg mener.

Sabrina:

Ang. valgmøde, så har jeg svaret på din mail. Vi kan som sagt desværre hverken tirsdag, onsdag eller torsdag, men vil meget gerne afholde det mandag eller fredag. Det er ærgeligt hvis logistiken skal forhindre et valgmøde, men vi har simpelthen ikke mulighed for at møde op de nævnte dage pga. undervisning, arbejde osv.

Ligesom Halfdan forstår jeg heller ikke hvorfor mistillidssagen ikke skulle egne sig til diskussion her? Det jeg har refereret kan læses i referatet af generalforsamlingen, som er offentligt tilgængeligt. Jeg har meget svært ved at forestille mig, at jeg er den eneste der har undret mig en hel del over hvad MSR mon havde gang i, da jeg læste referatet. Jeg syntes således det vil være meget mere reelt at diskutere sagen her på forum, hvor sagen nu er bragt op, i stedet for at udskyde den til et valgmøde hvor færre har mulighed for at deltage end på nettet. Og hvis i faktisk har en god forklaring på hvad der foregik i mistillidssagen, ser jeg da virkeligt frem til at høre den.

Hmm, tilbage til tråden tænker jeg, som for mig at se handler om ‘MSR som alle medicineres fagråd’ og valget til Studienævnet.

MSR nævner at demokratiet og det at alle kan stemme er grundstenen. Mystisk tænker jeg. Jeg har ikke selv deltaget i MSRs møder, men følger aktivt med på mailen. Noget (for at sige Meget) forundret bliver jeg, når jeg ser, at et såkaldt “demokratisk” organ for ALLE medicinstuderende kan smide et aktivt medlem ud, fordi personen har en anden holdning end flertallet. Personligt har jeg valgt ikke at sætte mig ind i sagen, men uanset hvad ens holdning er, kan jeg på ingen måde se, at man i MSR kan tillade sig at smide personer med andre holdninger ud. Det er jo lige præcis det modsatte af demokrati. Og så at stemme om, om man kan stemme om det… ærlig talt - hvor lavt kan I synke!
Som sagt har jeg ikke valgt nogen side, men situtationen i sig selv, får mig direkte til at vælge MSR fra.

Og det, som mange nævner med, at alle jo kan møde op, men at kun 10-15 stykker gør det… Har nogen overvejet hvorfor!!!
Uden nogen egentlige situtationer at referere til, så har jeg selv i dagligdagen opfattelsen af, at det er en meget lukket/sammenspist gruppe, som bestemt ikke er lydhøre for andres meninger (hvilket ovennævnte jo bekræfter).
Det i sig selv, er jo med til at holde folk væk. Jeg har i hvert fald selv en del holdninger og ønsker til mit studie, men jeg tror bestemt ikke, at jeg ville falde til i den fasttømrede gruppe, som MSR er i dag.

Hvor seriøst kan man egentlig tage en faggruppe, der dels smider “uregerlige” medlemmer på porten (giver sgu lidt association til Dansk Folkeparti :lol: ), og som hovedsagelig bruger mailinglisten til emner som indkøb af ny sofa, frugtkurv til de aktive og kolde øl i skabet, til de som har nøgle - for hvordan får man som ikke-aktivt medlem adgang til sofaen, frugten og de kolde øl, når man ikke har nøgle til rummet? - eller skal alle 3.000 have ubegrænset adgang til rummet? Måske sidstnævnte ville være en fordel, så også andre personer har mulighed for at benytte MSRs lokale som privat læserum, som det jo foregår i dag :bash:

Uden at have dokumentation for det, kunne man jo altså drage den konklusion, at der ikke er flere aktive i MSR, da øvrige studerende ikke føler sig velkomne eller hørt på.

Og som flere andre har nævnt: Hvad er der blevet af arbejdet for de mange punkter, der er af så stor betydning for rigtig rigtig mange studerende? - punkter som begge de øvrige grupper tillægger en stor vægt.
For ærlig talt: så mange år om at få indført sølle én ekstra reeksamen til så langt et studie! Jeg ved det ikke, men jeg tror sgu andre kan gøre det bedre. (den selvsamme reeksamen er i øvrigt ikke at finde på forårets eksamensplan, hvorfor det vedtagne jo først træder i kraft om over et år!!)

Om man til studiet er for den ene, den anden eller den tredje holdning er for mig skide ligegyldigt - det skal da være op til den enkelte. Men jeg synes bestemt ikke, at det er ligegyldigt, om disse ønsker bliver udført i praksis. Så selvfølgelig skal man da stemme på dem, man føler bedst kan få de studerendes ønsker frem. Men som jeg ser det, er denne gruppe ikke MSR, som i høj grad udviser et ønske om at kunne få den lille snævre gruppes ønsker frem.

I forvejen HAR vi jo MSR. Så ville det ikke være super lækkert, at vi også kunne få nogle ANDRE stemmer og ønsker til at præge vores studie?
Jeg synes i hvert fald godt, at det kan virke lidt ensnævret for studiets udvikling, når én studerende både sidder som formand i MSR, som formand for Panums børnehaveforening, som bestyrelsesmedlem i bogladen og måske også snart i studienævnet! Demokrati?? Hvor!

Det er altid nemt at gøre opmærksom på, hvad man synes andre har gjort forkert. Debatten bliver nu mere interessant, hvis man i stedet informerer om, hvad man har tænkt sig at gøre anderledes.

Et af valgløfterne fra “demokratiske medicinere” er (gen)indførsel af reeksaminer på studiet (iflg. internet afstemning efter hvert semester). Dette valgløfte kan vi meget passende tage udgangspunkt i.

Kan I fra “demokratiske medicinere” give et helt konkret bud på, hvordan I har tænkt jer at gribe denne sag an i studienævnet.

Kifa: Først og fremmest - du fordrejer vores ord en smule. Vi giver naturligvis ingen løfter om hvad der sker hvis vi vælges ind i studienævnet - hvad vi kan opnå afhænger selvfølgeligt af hvor mange mandater vi måtte få, hvem der ellers vælges ind, og hvordan lærerrepræsentanterne forholder sig til denne sag.

Det vi derimod kan love er at vi vil give de emner vi har omtalt en meget høj prioritet, da vi mener det er nogle af de emner der betyder allermest for de fleste studerende. Det er mere end hvad man kan sige om MSR - først i dette semester, mere end 6 år efter indførelsen af 2000-ordningen har i for alvor taget hul på syge/re-eksamens problematikken. Det er bare ikke godt nok.

I øvrigt Kifa: Iflg. referatet fra generalforsamlingen var det dig der oprindeligt stillede førnævnte mistillidsvotum. Jeg syntes derfor egenligt det ville være meget rimeligt om du forklarede baggrunden for dette, som ærligt talt fremstår meget mærkeligt.

Til kifa:
Hvordan vi vil arbejde for dette, er rent praksis. En af problematikkerne kan være hvor pengene skal komme fra. Dette har vi udemærkede bud på, en af dem er f.eks. at skære i dissekstionskurset. Derudover mener vi, at det vil være en økonomisk fordel for både falkutetet og samfundet, at de studerende ikke bliver forsinket i deres studie, “bare” fordi de skal vente på at gå til eksamen.

Til Jens.
Jeg ønsker ikke at diskutere sager omkring enkeltpersoner i dette forum. Begrundelsen er at læse i referatet fra msr’s generalforsamling.

For at vende tilbage til mit spørgsmål om, hvordan demokratiske medicinere konkret har tænkt sig at indføre reeksamen studiet.

Maria nævner, at man kan vælge at skære ned på dissektionskurset for at skaffe de økonomiske midler. Er dette et konkret forslag? Kan det løbe rundt økonomisk? Hvad hvis VIP-gruppen i studienævnet ikke ønsker reeksamen. Har I gjort jer nogle tanker om håndteringen af den situation?

Kifa: Når en enkeltpersonsag i den grad fremstår problematisk, hvilket jeg mener er tilfældet i denne sag, synes jeg faktisk ikke det er rimeligt at du ikke vil forklare baggrunden for dine handlinger offentligt.

Jeg kunne godt tænke mig et svar på, om MSR selv mener det er en rimelig fremgangsmåde, at man blot kan lade generalforsamlingen afgøre hvorvidt det at stille mistillid er muligt ifølge vedtægterne. Vedtægter er vel nu en gang juridiske dokumenter, og hvorvidt der kan stilles mistillid på denne måde må kunne vurderes af en juridisk sagkyndig, og ikke blot af de mennesker der tilfældigvis er til stede på en generalforsamling. Tilsvarende vil jeg meget gerne spørge hvorfor dette punkt ikke var optaget på dagsordenen for generalforsamlingen? Var der tale om en pludselig indskydelse, eller var mistilliden planlagt i forvejen?

Omkring hvordan vi vil arbejde for syge/re-eksamen, så er det centrale problem naturligvis økonomien. Det er imidlertid vigtigt at huske, at det at indføre re-eksamen også medfører en række indtægter i sig selv, i form at flere STÅ-penge for de der består. Samtidig spares penge til ekstra undervisning for studerende der ellers vil være tvunget til at læse et semester 2 gange. Det er også vigtigt at huske, at selvom der er en merudgift ved at afholde en reeksamen, så skal en studerende der har været syg eller er dumpet jo i alle tilfælde op til den samme eksamen en gang til. Dette koster penge, uanset om de deltager i reeksamen eller i den næste ordinære eksamen.

Det er klart at evt. besparelser fra dissektionskurset ikke er tilstrækkeligt til at finansiere re-eksamen på alle semestre - det er blot et eksempel på at der findes steder, hvor resourcerne kan placeres mere hensigtsmæssigt. Det er klart at vi ikke kan garantere hvordan VIP-gruppen eller andre repræsentanter i studienævnet vil forholde sig til vores forslag hvis vi bliver valgt, men vi kan garantere at vi vil gøre alt hvad vi kan for at få indført de omtalte syge/re-eksamener. Det er stadig mere end man kan sige om MSR, der først for alvor er begyndt at diskutere syge/re-eksamen her til efteråret - 6 år efter syge/re-eksamen forsvandt da 2000-ordningen blev indført.

Man har bare krav på å få undervisning en gang i et fag, så hvis mange dumper vil dette ikke føre til mer undervisning, og heller ikke større undervisningsutgifter.

Jeg er lige nysgerrig: hvordan mener Demokratiske Medicinere, at fakultetet kommer til at tjene flere penge på STÅ ved indførelse af re-eksamen?

STÅ er en fastsat takst fakultetet får fra Ministeriet pr. bestået ECTS point- fakultetet “mister” ikke pengene, når den studerende dumper- der går bare lidt længere før pengene ruller ind til fakultetet ( ingen ved endnu, hvor mange penge der står på “vent”).

Og så til sidst:

“Det er klart at vi ikke kan garantere hvordan VIP-gruppen eller andre repræsentanter i studienævnet vil forholde sig til vores forslag, hvis vi bliver valgt, men vi kan garantere, at vi vil gøre alt, hvad vi kan for at få indført de omtalte syge/re-eksamener.”

Hvordan mener Demokratiske Medicinere, så I kan gøre arbejdet anderledes end MSR, når I ikke kan give flere garantier?
Har I ingen bud på, hvordan I vil tackle modstand fx. i VIP-gruppen mod et forslag?

Jeg er fra et af de første hold på den nye studieordning, og jeg kan huske at vi blev informeret om årsagerne til, at syge-reeksamen var droppet. Hovedårsagen var selvfølgelig økonomi :roll: , men en anden vigtig årsag var, at erfaringen viste at meget få studerende bestod en reeksamen, hvis de havde dumpet ordinæreksamen 3 uger før.
Hvis det er korrekt smider mange jo et ekstra eksamensforsøg væk. Det er vel en relevant overvejelse? Er der nogen der har statistik på, hvor mange der reelt består reeksamen?

Til gengæld må der gerne kæmpes med næb og kløer for indførelse af sygeeksamen. Det er for grotesk at man skal sidde til en 6 timers skriftlig eksamen med influenza… Ja, jeg ved at en lægeerklæring er let at få og at mange vil benytte chancen, men det er da fesent at man skal blive ½år forsinket på studiet, hvis man har været uheldig og er blevet syg.

Der er knap 50% af de dumpede, der består re-eksamen, så ja: der er 50 % der kommer ud i et 3. gangsforsøg, når man har re-eksamen umiddelbart efter den ordinære.

Jeg kan være ret enig med dig i, at der bør være syge-eksamener- i hvert fald på nogle semestre. Der er jo eksempler på eksamener, som er så små, at man godt kan skyde dem til næste semester. (fx. retsmedicin)
Problemer ligger jo på 4. , 5. og 8. semester (stort set), og 5. har vi jo forsøgt at gøre markant bedre ved at dele det i to små eksamener, så man kan skyde den ene, hvis man er syg, bliver gravid, bedstemoren dør, eller hvad der nu kan opstå, og det tror jeg faktisk er en ret holdbar løsning, fordi det netop ikke opfordrer til snyd med lægeerklæringer.

Nu er jeg ikke af den holdning at studerende “selvfølgelig” snyder med lægeerklæringer, fordi jeg grundlæggende tror på, at de fleste forsøger at bestå deres eksamen, når de tilmelder sig.

Der er nogen, der har spurgt til 4. semesters re-eksamens tidspunkt i den udsendte eksamensplan og ja, den står ikke på fordi
1: studienævnsbeslutningen endnu ikke har været foran dekanen (det skal alt, der omhandler studieordningsændringer) og
2: planen er, at dele 4. semester i to kurser med deres egne (mindre eksamener

Sygeeksamener vil stadig være svært at argumentere igennem i studienævnet, men det er mere realistisk end re-eksamener på alle semestre.

Sabrina:

Jeg vil meget gerne diskutere syge/re-eksamen, og skal også nok svare på dine spørgsmål senere i dag, men jeg savner STADIG et svar omkring mistillids-sagen? Hvorfor er det vi ikke kan få en ordentlig forklaring på hvorfor sagen ikke var på dagsordenen? Hvordan kan man stemme om hvorvidt vedtægterne giver mulighed for at stille mistillid?

Forklaringen om at i ikke diskuterer personsager offentligt er ærligt talt for tynd - referatet af generalforsamlingen er offentligt tilgængeligt med navns nævnelse osv. I har altså omtalt sagen offentligt - i har bare ikke givet en ordentlig forklaring. Det kan næppe være rimeligt at i kan handle på en måde der umiddelbart i den grad fremstår som værende problematisk, uden at ville forklare baggrunden derfor. En sådan fremgangsmåde er i hvertfald hverken demokratisk eller åben!

Det giver ikke ret mening at lave online-debat, afholde valgmøder eller i det hele taget forsøge dialog, når i fuldstændig ignorerer de spørgsmål i ikke lige bryder jer om at besvare.

Sabrina:

Vedrørende STÅ, så er tidspunktet disse udbetales på jo ikke helt ligegyldigt. Desuden kan syge/re-eksamen rent faktisk medføre decideret øget STÅ-betaling da der også er en række studerende der ophører på studiet efter dumpede eksamener - fx. fordi de ikke orker at læse 3. semester et halv år igen, kommer til at overskride en tidsgrænse osv - en del af disse kunne måske være forsat hvis der var syge/re-eksamen. Det er bare vigtigt at huske at der er økonomiske fordele ved en syge/re-eksamen, som til dels opvejer udgiften. Der bliver mindre udgifter til gentagelse af undervisning, fx. for studerende der har været syge til eksamen. Udgiften til ordinære eksamener bliver mindre, da “omgængerne” ikke behøver vente et halvt år for at deltage i en ordinær eksamen, men kan deltage i en særskilt syge/re-eksamen.

En af grundene til at vi indtil videre har foreslået primært at satse på syge/re-eksamen i august er netop pga. problemerne med den høje dumpeprocent. De tilbagemeldinger der er kommet indtil videre tyder dog på at mange gerne vil have syge/re-eksamen i februar. Vi vil derfor arbejde for at fakultetet gennem et evalueringsskema rent faktisk spørger alle studerende hvad de mener om syge/re-eksamen, og derfra vil vi så arbejde for i så høj grad som muligt at få de studerendes holdning gennemført i studienævnet.

Naturligvis kan vi stadig ikke love hvordan andre i studienævnet forholder sig til dette, men vi kan love at vi giver det en høj prioritet. Det er stadig mere end MSR har gjort de sidste 6 år. Hvordan vi forholder os til en evt. modstand fra VIP-gruppen afhænger naturligvis af modstandens karakter. Der er jo forskel på fremgangsmåden alt efter om modstanden skyldes økonomi, logistik eller er af mere principel karakter.

Anja: Jo - man kan få gentaget undervisningen, fx. hvis man har været syg til eksamen, eller er dumpet af en eller anden god grund, som studienævnet kan vælge at tage hensyn til. Mangel på syge/re-eksamen fører altså for nogle studerende til øgede undervisningsudgifter. Tænk lige på størrelsen af denne udgift - et helt semesters undervisning er en ganske dyr affære. Der skal altså ikke frygteligt mange af denne “type” omgængere til, før der bruges anseelige midler på ekstra undervisning.