Reaktion på Stormøde i Århus 28/2

Jeg tror ikke jeg er den eneste af de godt 500-1000 der mødte op til dagens stormøde, der efterfølgende havde en besynderlig fornemmelse i mavn, for mit vedkommende lige dele undren og forargelse.

Studielederen på medcin, Bjarne Møller Madsen, præsterede på forunderlig vis at udstille sine totale mangel på organisatorisk, medmenneskelige og kommunikative evner, og dette for åben skærm.

Hvor var det dog pinligt at være vidne til hvordan BMM misted fatningen, og dette på trods af at spørgsmålene fra de studerende var både velformulerede og på ingen måde urimelige eller uforskammede.

Jeg sidder nu og undere mig over hvad BMM havde forventet, formentlig at han kunne undlade at diskutere 9+11-12 semester problematikken, og at en lovprisning af Aalbrogs fortræffelighed, ville få os alle til at klappe i vores små hænder og nikke med vores (tilsyneladende) decerebrerede hoveder.

Efter dagens møde har jeg endnu ikke forstået lige præcis hvorfor de vil flytte 9+11-12 sem. til dobbelt-A, pladsmangel blev forsøgt som argument, men jeg mangler endnu at opleve et fyldt auditorium til de systematisk, retsmedicin el. psykiatri forlæsningerne. Jeg frygter at beslutningen i stedet hviler på en skjult dagsorden, og at BMM i hvirkeligheden ikke har meget at sige i denne sag.

En konsekvens af tvungen 11-12 sem. i Aalborg, vil formentlig blive at mange studerende vil følger undervisningen i Århus, og så pendler til Aalborg de dage hvor der er obligatorisk undervisning.

Jeg har absolut intet imod at mine yngre medstuderende får MULIGHEDEN for at tage 9+11-12. semestre i Aalborg, men at udstationere dem mod deres vilje er fuldstændig uacceptabelt.

/Rune Lolk, 11. sem. Århus

Dette er en fortsættelse afdeportation til Ålborg af stud.med’er

Heldigvis kom det ganske udmærkede forslag fra FADL - nemlig at gøre ordningen helt frivillig - og så gøre nye studerende opmærksomme på risikoen/muligheden for at komme til Aalborg på de nævnte semestre.

Der kommer indslag i TV2 Østjylland efter Nyhederne kl 22.

Refererat:
Studielederen på medcin, Bjarne Møller Madsen: Du har valgt det forkerte studie, du har valgt det forkerte studie (gentag dette flere gange).

Vi fik at vide at vi skal tvangflyttes til Aalborg, men dette var kun et forslag, og han ville gerne høre vores forslag. Vedrørende vores kritik sagde han at det var patetisk og sluttelig sagde han så at vi har valgt det forkerte studie op til flere gange.

Han begrundede bl.a. flytningen med mangel på plads, pga. stigende antal af medicinstuderende, men som FADL viste er der ikke flere medicinstuderende på de semestre der nu skal deporteres, end det før har været. Så pladsproblemet har jeg svært ved at se!

Btw. se TV2 kl. 22.20 (Østjylland)

Hov, så ikke den anden tråd.

Beklager, den tråd overså jeg i min agiterede sindstilstand!

Det er helt i orden med 2 tråd - en før/en efter,… :wink:

Så er mødet overstået… og jeg er meget frustreret og vred.

Først og fremmest på studieleder Bjarne Møller Madsen, som jeg finde utrolig uprofessionel og usympatisk. Først startede han med løs snak om at vi jo var medicinstuderende der er vant til at rejse og som ved at vi kan komme i klinik og turnus uden for Århus. Han brugte 45 minutter på “small talk” inden han kom til hvad vi alle ville høre.

Bjarne startede med at sige at der ikke var noget der var helt besluttet endnu, dog planerne ret umulige at påvirke/ændre. Det eneste der virkede som om vi kunne have nogen som helst medbestemmelse på, var om dem med børn skulle kunne blive i Århus (wow… det kalder jeg medbestemmelse :x ) eller om de også skulle kunne sendes til Ålborg.

Det der var bestemt var at der fra efterår 2007 skulle ca. 40 studerende til Ålborg på 9 semester.
Fra efterår 2008 skulle de første studerende til Ålborg på 11. semester og forår 2009 skulle der studerende til Ålborg på 12. semester. Han sagde at ingen vil blive tvunget der op i 2.5 år (altså de sidste 5 semestre) med en gang, MEN det fremgik at man skulle trække lod hver semester og det betyder jo det samme…… det er sku for meget.

Løbende blev der spurgt til forskellige aspekter af Ålborg problematikken, men Bjarne var hverken til at stikke eller hygge i. Han viste skræmmende mangel på empati (nu er han jo også kirurg :smiley: ), han begyndte at snerre ad de studerende og kaldte dem patetiske og uintelligente (at vi havde valgt forkert uddannelse). Det var helt grotesk at se ham diskutere, der var en pige som sagde at vi faktisk alle har et liv ved siden af studiet med venner, familie, fritidsinteresser, arbejde osv., men det sagde han at han ikke gad at høre på :shock:
Der var da enkelt der buede en gang i mellem, men ellers synes jeg at alle opførte sig meget eksemplarisk.

Når Bjarne starter med at sammenligne den aktuelle problemstilling med turnus er han jo allerede helt galt på den. Der er ingen tvivl om at medicinstuderende er fleksible, vi ved godt at vi kan blive sendt langt væk både i klinik og i turnus. Dette handler om at vi bliver tvunget til noget som vi ikke har valgt da vi startede studiet. Værre endnu er at det virker som om at det er været under vejs i flere år. Der er dokumentation fra 2005 som viser dette. I studienævnet, hvor der sidder 5 studerende og studielederen+andre VIP’er, er de studerende blevet holdt for nar. De fik at vide at det var en frivillig ordning og at der nok gik flere år inden den trådte i kraft. Så denne beslutning er altså blevet taget på et plan. Jeg spurgte Bjarne om dette i dag til mødet, men han svarede undvigende. Jeg har hørt fra andre studerende at beslutningen skulle have været taget på ministerielt plan.

Grunden til denne radikale beslutning er i følge studielederen at vi er blevet for mange studerende. Dette er Mikkel Fode (formand for uddannelsespolitisk udvalg (UPU) under FADL) ikke helt enig i. Ja vi er blevet flere studerende i løbet af de seneste år, men ikke i de sidste 3 år. Lederne i fakultet har da også vist om den øgede tilgang af studerende der har været de sidste 6-7 år, det er jo en politisk beslutning.

Til slut spørger Bjarne om vi virkelig tror at han gør dette for at være “onde” mod os. Det ville da være underligt at tro dette, men når jeg tænker på hvor underlig denne sag er, ved jeg ikke helt hvad jeg skal tro mere.

Hvis det i studienævnet er blevet kaldt en frivillig ordning, bør dette vel fremgå af referater fra de pågældende møder, og så har man da noget skriftligt at holde manden op på… eller hvad? ellers har studenterrepræsentanterne da svigtet groft…

  • Mikkel

Det fremgik tydeligt, at vi ikke kommer til at have nogen som helst indflydelse på OM det sker, kun HVORDAN det sker. 40 studerende pr. semester skal til Ålborg - og kan det ikke foregå frivilligt sker det med tvang/lodtrækning.

Det var det, jeg fik ud af det møde! - og så at ham Bjarne var verdens måske mest usympatiske mand, som til trods for at have frabedt sig personlig hetz tordnede med nedladende kommentarer mod dem, der stillede de spørgsmål, der gjorde rigtig ondt. Han gik faktisk så vidt som at kalde alle fremmødte patetiske.

Det, der virkelig er noget pis er, at folk som har en berettiget forventning om at skulle læse i Århus tvinges til Ålborg. Det er noget helt andet at sige, at nu indfører vi det for de nye der starter på 1. semester til september.

Problemet er vel, at gennem de veje den slags skal gå, kan vi ikke gøre noget som helst - det fremgik jo tydeligt, at hverken MR eller de studerendes repræsentanter i Studienævnet har noget at skulle have sagt. Det lød til, at FADL havde kig på en juridisk detalje - man kan håbe, det bærer frugt.

Det var da helt håbløst! BMM er da helt blæst…

“DU HAR VALGT DET FORKERTE STUDIE! x3” Sagt i mikrofonen, så man ikke kunne høre det spørgsmål der på samme tid blev stillet fra bagerste del af sagen.

“I ER PATETISKE!” - Svar på spørgsmålet om han ikke kunne se at det skabte sociale og familiemæssige problemer for de studerende.

“sådan er lægelivet, det vidste I inden i startede!”, det gjorde JEG i hvert fald ikke.

Glad for næsten 1000 fremmødte, og generelt saglige spørgsmål.

På mig lød det som om at beslutningen allerede er taget, og den “debat” han lagde op til, drejede sig reelt kun om, hvilke kriterier folk skulle vælges på.

Vi starter med 9. semester fra september måned i år og kører 11.-12.semester et år senere.

Stærk og fornuftig udmeldning fra FADL.

Det var nu synd for den udviklingsansvarlige fra Ålborg, der skulle sælge Aalborg Sygehus efter debatten. “Jeg skal fortælle jer om det, der tilsyneladende er et værre sted end helvede”, som han sagde.

Jeg fik netop det samme indtryk.

Vil det sige at vi ikke engang kan klage til minesteriet, som blev nævnt som en mulighed i den anden tråd?

Han lød som han ar rimelig ligeglad med FADL’s forslag om en frivillig ordning til alle nuværende studerende.

Hej Frold
Kunne det ikke være sjovt at spørge de kommende studmed’er, om Ålborg-sagen vil påvirke deres valg af studium og uddannelsessted? Og om hvorvidt de er og i den kommende tid bliver oplyst om, at AU betyder mulig deportation til Ålborg?

Det må man håbe, men jeg tror det bliver svært. Den paragraf hvor det står at man kan forvente at færdiggøre sit studium på samme universitet man startede på kan jo ikke bruges da Ålborg sygehus er en del af Århus universitetshospital.

Jeg tror mere på at vores protest kan ændre deres holdning til at tvinge folk af sted. Men til mødet virkede hverken BMM eller ham Ole fra Ålborg synderligt imponeret. Kan dog slet ikke forstå at de ikke vil samarbejde noget mere og få nogle tilfredse og glade studerende til Ålborg.

[quote]Den paragraf hvor det står at man kan forvente at færdiggøre sit studium på samme universitet man startede på kan jo ikke bruges da Ålborg sygehus er en del af Århus universitetshospital.
[/quote]

Ja, den har jeg godt lagt mærke til - det er sur røv. Som Mikkel nævnte på mødet opererer man i jura med et begreb der kaldes “berettiget” forventning. Jeg vil tro, det er det, de prøver at gå videre med. Noget a la det at være i “god tro”.
Men om den holder, det har jeg absolut ingen idé om.

Jeg er som alle andre studerende fra århus forbavset over at vi allerede nu skal udrulles til Ålborg. Og med så kort varsel! Det er fuldstændig korrekt at det er en gammel beslutning, som ikke er taget i selve studienævnet, men højere oppe. Og at vi reelt ikke har mulighed for at påvirke beslutningen. Jeg tvivler meget stærkt på om juraen kan hjælpe os. Tænk på at dem vi kan klage til, selv har været med til at træffe beslutningen.
Og jeg vil gerne tilføje at studenterne i studienævnet ikke er blevet inddraget i nogen beslutning og først har hørt mere om dette i sidste uge. De er også først indformeret helt ud i dag til mødet.
Dermed svar til Mikkel fra KU, ingen har forsømt noget. Intet er ført til referat ang. ålborg sagen, da det ikke har været diskuteret. Kun fremlagt kort under eventuelt en enkelt gang eller to. Men aldrig med fokus på start sommeren 2007.
/Mette

Det må man håbe, men jeg tror det bliver svært. Den paragraf hvor det står at man kan forvente at færdiggøre sit studium på samme universitet man startede på kan jo ikke bruges da Ålborg sygehus er en del af Århus universitetshospital.

Jeg tror mere på at vores protest kan ændre deres holdning til at tvinge folk af sted. Men til mødet virkede hverken BMM eller ham Ole fra Ålborg synderligt imponeret. Kan dog slet ikke forstå at de ikke vil samarbejde noget mere og få nogle tilfredse og glade studerende til Ålborg.[/quote][quote]Kan dog slet ikke forstå at de ikke vil samarbejde noget mere og få nogle tilfredse og glade studerende til Ålborg.[/quote]

Jeg tror desværre, at vi her er nede ved problemets kerne: AU har arbejdet benhårdt på at beholde monopolet på at uddanne læger i Jylland, og Ålborg-planen er nok fra fakultetets side et nødvendigt kompromis. Vi er som studerende blevet taget som gisler i et temmelig “patetisk” spil. De studerende vil jo gerne være med til at finde en løsning, hvis det er nødvendigt, men at latterliggøre vores spørgsmål fremmer ikke just forhandlingslysten. Hvis fakultetet mener deres fine ord om, at de studerende skal tages med på råd, må måden mødet blev gennemført på og den ikke eksisterende informering af vores faglige organisationer være et engangstilfælde.

TV2 Østjyllands første indslag…
Desværre uden lyd på BMM.

http://www.tv2regionerne.dk/reg2005/pla … 341983&r=7

Det møde var jo fuldstændig groteskt - har aldrig deltaget i noget lignende -der kom selvfølgelig et par mindre heldige kommentarer fra de studerende, men det var jo nærmest umuligt at undgå - det var som at BMM fra starten af forsøgte at bringen diskussionen ned på et så lavt plan som overhovedet muligt.

Som nævnt blev forklaringen på deportationen begrundet i større og større medicinske årgange - at problemet skulle være akut blev dog på bedste vis afvist af FADL’s repræsentant (Mikkel Fode). Til spørgsmålet hvorfor beslutningen skulle ske nu og her (rettere; om 4 måneder) og ikke bare kunne gælde for nye studerende (idet problemet som nævnt ikke var af akut karakter) blev der ikke svaret - på trods af dette blev spurgt om af op til 4 forskellige spørgere.

Hvorfor beslutningen (eller skal vi kalde det forslaget ) blev taget udenom MR, FADL o.a. organisationer, og hvorfor disse ikke fik nogen mulighed for at se forslaget inden det blev præsenteret blev der ej heller svaret på - til gengæld kom det via en række meget direkte spørgsmål frem at arkitekten bag forslaget var BMM selv. Noget af en indrømmelse skulle man mene, idet han startede ud med en 45-minutters warm-up hvor han sagde at han ikke havde haft del i beslutningenprocessen ("det kommer ovenfra - ikke fra gud men lige under")

Til gengæld brugte han lang tid på at forsikre om de faglige kvaliteter ved Ålborg (det eneste som folk ikke rigtigt betvivlede) - grunden til at forslaget først blev offentliggjort nu, og ikke i 2006 var som han sagde det, fordi at “Ålborg i 2006 slet ikke var klar til at have uddannelsen” (interessant hvor hurtigt noget sådant kan ændre sig). Han forsikrede i samme håndvending også at deportationen til Ålborg ville blive stoppet hvis det viste sig at den faglige undervisning deroppe slet ikke holdt (ihh hvor dejligt - hvad så med de mennesker (herunder undertegnede) som så har spildt deres kandidat deroppe).

Samtidig benyttede han også flere gange lejligheden til at nævne at han i hvert fald ikke gad tage debatten igennem pressen - det var jo nærmest latterligt - hvad havde han egentlig regnet med? - når de faglige organer såvel som de studerende får en meget kort mail hvor der står at der afholdes et informationsmøde om tvangsflytning om 4mdr, en uge senere?

og jo, så var der de famøse ord “i er patetiske” "i “i har valgt den forkerte uddannelse” - og “det gider jeg ikke høre på” om en kommentar vedrørende familie og venner. For slet ikke at nævne hans latterliggørelse af en svensk studerende der gik op foran godt 1000 mennesker for at stille et spørgsmål ("jeg kan ikke forstå hvad du siger - du har ikke signeret noget") - det lykkedes ham herved at få gjort mig så ophidset at jeg i et mindre heldigt øjeblik på bedste udemokratiske vis råbte op. Jeg er bare ked af det lykkes ham at få trukket mig ned på hans urimeligt lave niveau.

Mikkel Fode gjorde det til gengæld rigtig godt - ren ros til ham herfra.

Når det nu er sagt fik jeg også helt ondt af gutten fra Ålborg - han var tydeligvis ikke forberedt på at komme ind i heksekedlen idag - og idet diskussionen blev afbrudt for at vise luftfotos af Ålborg sygehus, billeder af deres fine EDB-sal og kantine (samt en række fotos af en dummy der fik ilagt venflon og kateter hvilket tydeligvis imponerede størstedelen af salens tilhørere) kunne folk næsten ikke undgå nærmest at grine af hans præsentation. Det virkede fuldstændig malplaceret.

Forresten er der kommet et meget begrænset indslag i lokalnyhederne allerede - dog uden de allerede berømte sætninger:

http://www.tv2regionerne.dk/reg2005/pla … 341983&r=7

Man kan jo altid prøve. Hvis du snakker om ministeriet, så tvivler jeg på at de ikke er til at tale med, hvis vi kommer med en stor bunke underskrifter. Hvis du snakker om AU, så hævder studienævnet at de er blevet ført bag lyset - en klage til ministeriet vil være passende, ikke?

Han sagde vist til sidst noget lignende med, “har den ikke feset ind hos jer”, eftersom det blev spørget flere gange. Grotesk.

Indeed, rigtigt godt :smiley: Især at de havde forberedt de tal som viste at det ikke var akut mangel på plads, men snarere det omvendte.

Hvad vil FADL gøre nu? Vil de ikke holde os opdateret via deres hjemmeside, eller studmed.dk?

Har lige været til redaktionsmøde på Acuta (det bliver en moppedreng denne uge) og talte med flere fra FADL, bl.a. Mikkel Fode. De har gang i en masse ting, og vil naturligvis løbende fortælle om strategier og fremskridt over mail.

Jeg forstår stadig ikke hvordan ordningen, som mange har kendt til i flere år, der er baseret på frivillighed, pludseligt ændres til tvang. Der er noget skummelt bag det her…

Virkeligt ærgeligt at tv2-østjylland kun nævner pladsproblemerne som årsagen til tvang, når nu det tilsyneladende ikke er den rigtige grund (jvf. Mikkel Fodes oversigt over antallet af studerende på hvert semester), eller i hvert fald ikke den eneste.

I et presset øjeblik var BMM vidst lige ved at indrømme at det var en politisk motiveret beslutning, men det endte med noget i retningen af: “tjaeøh, det ved jeg ikke …”.
Desuden var der ligeledes en kommentar i starten af mødet, som drejede sig om noget i retningen af at han var på vores side(???), men at det var bestemt i ministeriet uden hans indflydelse.

Jeg synes, at alle kræfter skal mobiliseres, så dette kan bekæmpes. Det er bare at tage initiativ selv. Skriv læserbreve og send dem til alle aviser, skriv en mail til rektor, ring til din grandtantes mand der sidder i folketinget eller din gamle gymnasieven, der arbejder på Politiken som Journaliststuderende. Alle kontakter skal udnyttes for at dette tåbelige forslag kan bekæmpes så effektivt som muligt. Jeg er selv i gang.

God jagt.