Salg af Turnuspladser!

Er det rimeligt at Noske og Svenske medicinstuderende trækker turnusnummer i både Danmark og i deres hjemland, for derefter evt. at sælge deres gode danske turnusnummer til mindre heldige danske medstuderende???

Med den øgede fordeling af Norske/Svenske studerende på medicinstudiet i Danmark finder jeg denne udvikling ret bekymrende…

:x :x :x :roll:

Hvad siger I andre???

Nej, det er absolut ikke rimeligt. Hvis det er noget der sker regelmæssigt bør myndighederne skride ind hurtigst muligt.

Jeg har indtryk af at det ikke er helt sjældent det sker… Men hvordan kan man forhindre det? Hvem kan man evt. kontakte?

Har i nogle flere oplysninger??

Har nordiske medicinstuderende generelt mulighed for at søge turnus i alle nordiske lande, og i bekræftende fald dem alle samtidigt?

Er det tilfældet…har “danske” medicinstuderende da mulighed for at søge i Norge og Sverige.

Hvad angår de norske studerende, er deres situation jo den, at deres regering har en aftale med den danske regering. En aftale om udnyttelse af danske pladser. Det er ikke en udvekslingsaftale, men en aftale, hvor den norske regering betaler et fastsat beløb, for at få et vist antal pladser stillet til rådighed. Havde de ikke denne aftale, var den norske regering i stedet tvunget til at bygge et nyt, omkostningstungt medicinsk fakultet m.m.

Det er altså en (midlertidig) lappeløsning.

Hvis de norske pladser ikke bruges, vil de derfor ikke blive tilbudt studerende fra andre nationaliteter end Norge.

Det må heller ikke forstås sådan at jeg er “træt” af Norske ellers Svenske studerende… De skal være hjertens velkomne. Og jo, alle har mulighed for at søge turnus i både Danmark, Norge og Sverige. Så det gælder også at danske studenter har mulighed for at trække nummer i Norge. Det er måske mindre attraktivt når man er danske end nordmand, men muligheden er der. Problemet er bare at nogle nordmænd udnytter systemet, når de ved at de gerne vil tage deres turnus i Norge. De trækker turnusnummer i begge lande, og hvis de får et højt nummer i Danmark, så er det lige meget… Og hvis de får et godt nummer, så kan man tage 50000-70000 kr fra sin “medstuderende” med sig hjem til Norge… Hvorfor ikke???

Ja, det er nemtop også sådan at jeg har forstået at problemet er. Og jeg synes da ikke det er rimligt med en sådan “hel gardering” - det er ikke fair.

Man burde da kunne lave en klausul som gjorde at man ikke kunne “spille på begge heste”, det skulle ganske enkelt være ulovligt at trække nummer i to lande.
svend

Tja, men hvad gør vi ved det? Er der opbakning til at gå videre med det?

Hvem vil du gå til ? Det hele er vel bundet af den nordiske aftale.

Jamen, det er jo det jeg spørger om… Men selvom det måske er en del af en nordisk aftale, så må det vel kunne kontrolleres om Norske studerende sælger deres danske nummer… Nummeret er vel personligt. OK, man kan måske ikke se om der er penge i handelen 8) , men der er vel grænser for hvor naiv man må være??? :?

Hvad skulle rationalet være at få lov at trække turnus nummer 2 steder? Man skal vel kun I turnus et sted???

I Sverige er der ikke salg med turnuspladser, idet den enkelte student selv søger sine favoritpladser. Det har selvfølgelig sine fordele, men samtidig utallige andre ulemper.

Fordelingen i Norge foregår på samme måde som i Danmark (tror jeg). Derfor må der jo også være et “marked” for salg af turnuspladser i Norge. Hvis danske studerende kan trække turnusplads i Norge, kan danske studerende derfor også sælge pladsen, hvis det er et godt nummer.

Det er selvfølgelig en anelse amoralsk, hvis man i forvejen mener, det er ukollegialt at sælge sin turnusplads. Men så længe salget udgør et ganske “ubetydende” og overskueligt problem, er der ingen af dem der har mulighed for at ændre reglerne, der har det svageste incitament til at foretage sig noget. Ved at gøre det til et stort og omfangsrigt problem, bliver politikerne nødt til at foretage sig noget.

Jeg kan godt se problemet med at “spille på to heste”. Jeg synes dog stadig, at der skal være mulighed for at købe og sælge turnuspladser. Når det overhovedet er muligt, er det vel fordi, der er nogle medstuderende, der af forskellige grunde (nogle mere ulykkelige end andre) ser en fordel i at handle med pladserne. Jeg har ingen baggrund for at kommentere hverken sælger eller købers motiv.

Men har man en og kun én turnusplads (“sin egen”), giver sælgeren jo afkald på den fordel, et godt nummer repræsenterer, til gengæld for en økonomisk kompensation. Ovenstående er efter min mening kernen i ethvert pengestyret samfund. Et menneske har noget et andet menneske gerne vil have.

Vel, som Norsk studerende i Danmark ville mine argumenter for at søge om turnus i Danmark være, at der bliver stadig sværere at få en turnus plads i Norge. Dette skyldes det store antal norske studerende i udlandet som turnus - systemet ikke er gearet til at tage i mod når de kommer tilbage igjen efter end uddannelse. Så for ikke at stå med skægget et hvist sted kunne det være smart at søge turnus i Danmark, ikke for at sælge pladsen, men for at være sikker på at man kan starte turnus indenfor en rimlig tid efter end uddannelse.

Det forstår jeg så udemærket! Og mener heller ikke at det er et problem… Men kunne du modstå fristelsen for at modtage 70000 kroner for dit gode danske turnusnummer, hvis du alligevel besluttede dig for at tage til Norge???

Jeg mener at det er svinsk og umoralsk, at folk sælger sine pladser, nu har svenske og norske studerende boet i danmark, ikke betalt dansk skat, men modtaget SU, og samtidig gået på en af de dyrese uddannelser i danmark, uden at skulle betale en krone for det…
men på den anden side, hvis folk ikke har mere moral end det, så er det måske godt at de taget hjem til sverige eller norge igen

måske ville det være smart at man “betalte” to år af ens liv, i det land, hvor man bliver læge…så vi i DK kunne få lidt ud af alle de penge vi har brugt på de fx. svenske og norske studerende…som nævnt får, får de studerende faktisk SU fra den danske stat, men de skal kun betale norsk skat…hvilket sjovt nok er betydelig mindre end den danske…
Hvis nogen var i tvivl om det, så mangler Danmark mange læger, så hjælper det ikke hvis ca. 33% af dem der bliver uddannet taget hjem…når de er færdige…

svend

[quote=“gundestrup”:35aeacjm]måske ville det være smart at man “betalte” to år af ens liv, i det land, hvor man bliver læge…så vi i DK kunne få lidt ud af alle de penge vi har brugt på de fx. svenske og norske studerende…som nævnt får, får de studerende faktisk SU fra den danske stat, men de skal kun betale norsk skat…hvilket sjovt nok er betydelig mindre end den danske…
Hvis nogen var i tvivl om det, så mangler Danmark mange læger, så hjælper det ikke hvis ca. 33% af dem der bliver uddannet taget hjem…når de er færdige…

svend[/quote]Jeg vil godt lige blande mig i debatten og rette en misforståelse, gundestrup ovenfor giver udtryk for.
Udenlandske studerende i DK kan kun få SU, såfremt de HAR BOET I DK I MIN. 3 ÅR INDEN STUDIESTART. Det er således de færreste udenlandske stud.med., der får SU af den danske stat. Tværtimod får de en beskeden studiestøtte af den norske stat suppleret med LÅN.
Uden i øvrigt at have regnet nærmere på det, tror jeg ikke det er nogen dårlig forretning for Danmark at få uddannet udenlandske studerende, selv ikke på kort sigt. Der bliver trods alt også tilført det danske samfund en pose penge ifm. den købte studieplads.

Dem der virkelig taber i systemet er de nordmænd, der bliver i DK efter endt uddannelse. SÅ kan man sidde med en studiegæld på op mod 300.000 (fordi man ikke har fået SU) og til gængæld få lov til at betale høj dansk skat :slight_smile:
Vil man således gøre det mere fordelagtigt for nordmændene at blive i DK må der rettes op på denne forskelsbehandling.

Vedr. turnus og muligheden for trækning af turnusnummer både i DK og Norge har jeg for nyligt rettet henvendelse til Sundhedsstyrelsen - efter gennemgang af regelværket offentliggjort på deres hjemmeside kunne jeg nemlig ikke finde nogen regel, der vedrørte søgning af turnus i udlandet samtidig med i DK. En sådan regel findes ikke - som svar på min hendvendelse fik jeg at vide at man “tilstræbte at en sådan dobbelbooking ikke fandt sted”. Problemet må ligge i at sundhedsstyrelsen slet ikke har styr på området - for det ville vel ikke være så svært at koordinere søgning i DK med eks. Norge. Listen over turnustilmeldte i Norge er trods alt tilgængeligt på nettet - krydstjekning nå være ret let.

Vil man bevare den danske model med turnusnummer (fremfor den svenske hvor man selv søger en stilling) mener jeg at man bør afskære muligheden for salg af turnusplads ved at gøre turnusnummeret personligt. Man kan så vælge at gøre brug af det eller lade være - salg eller bytte af nummer skulle forbydes. Det er amoralsk og forkasteligt at score kassen på sine fremtidige kollegaer, og vi har trods alt været klar over forholdene lige siden studiestart. Det burde ikke komme bag på nogen at man kan blive sendt ud i periferien.

det du sådanne siger, er at på 1del af studier får udlandske studerende ikke SU fra den danske stat…men på resten af studier får de.
Stadigvæk skal man også se på at de norske og svendske studerende normalt IKKE ville kunne læse medicin i deres respektive hjemland, pga manglende gennemsnit…så derfor skulle man ikke brokke sig alt for meget…

[quote=“gundestrup”:15cpkkok]det du sådanne siger, er at på 1del af studier får udlandske studerende ikke SU fra den danske stat…men på resten af studier får de.
Stadigvæk skal man også se på at de norske og svendske studerende normalt IKKE ville kunne læse medicin i deres respektive hjemland, pga manglende gennemsnit…så derfor skulle man ikke brokke sig alt for meget…[/quote]Nej, det er IKKE det jeg siger.
Som udenlandsk statsborger er man (bortset fra personer tilhørende det danske mindretal syd for grænsen med tysk statsborgerskab) ikke berettiget til dansk SU, med mindre man har boet i DK i tre år INDEN studiestart (OG DET ER ET ALTSÅ DE FÆRRESTE DER GØR). Om man så starter på et treårs, femårs eller seksårs studie har ikke noget med det hele at gøre. Man er ikke berettiget til SU ej heller i de sidste tre år af sit studie - netop fordi man IKKE har boet i DK i tre år inden studiestart. Så det med at de norske og svenske får SU af den danske stat kan du godt glemme alt om
I øvrigt må det vel heller ikke være gået din næse helt forbi at Danmark er medlem af EU. SOm sådan har man som studerende mulighed for at søge optagelse på et universitet hvor som helst i EU. Det er således alle andre med en gymnasial (eller tilsvarende) uddannelse i hele EU, der teoretisk kan søge om optagelse på et dansk medicinsk fakultet. At det i praksis stort set kun er nordiske statsborgere der gør det hænger sammen med at undervisningen foregår på dansk.
Det er altså ret snævertsynet at mene sig forfordelt til en studieplads på et dansk fakultet bare fordi man er født i Danmark. Sådanne holdninger hører vist mere til ifm. Dansk Folkepartis årsmøde :slight_smile:

Studieoptagelse
Jeg tror ikke det er det du mener - men jeg er desværre nogen gange af den opfattelse at f.eks. svenske studerende er forfordelt i DK - ikke direkte men inddirekte.
Vi har et desværre et undervisningssystem der er anderledes end det i Sverige (så dan som jeg har forstået det), idet det i Sverige er tilladt at gå op til den samme eksamen gentagne gange, således at man kan “pumpe” sit snit op på en højere karakter. Samtidig hermed er der - igen som jeg har forstået det - problemmer med den opregnings faktor der bruges til at omdanne et svensk snit til et der er samligning med et dansk snit… under denne proces går det ofte ud til svenst fordel. Herved “bliver” det lettere at for en svensker at optages på et dansk universitet… Når det er sagt så skal det også siges at det ikke altid at de danske unge er lige så mortiveret som de svenske…begrundelse:

I odense har man en anden optagelse procedure end ved de andre fakulter, idet man her skal igennem en samtale og en mindre test, for at blive optaget på SDU.(kvote 2)
Under disse samtaler, hvor de danske såvel som svenske, norske, færøske, etc. skal forsvare sig og fortælle hvorfor de er motiveret til at læse.

Her er det ikke ukendt at mange svenskere og nordmænd egentlig fremstår meget mere motiverede end os danskere… Mens danskeren har brugt 4 år efter end gym. eksamen på at rejse jordenrundt og stå i en grill-bar på havnen, så har svenskeren været handicap medhjælper i England, læst noget præmed-school - altså med andre ord brugt tiden til at kvalificere sig.

Her finder jeg det faktisk forkastlig at arbejdserfaring giver point, det burde være studierelevant arbejdserfaring - det er det måske også…

Samtidig når det kommer til spørgsmålet om hvorfor de netop gerne vil læse medicin, så er svenskeren vs. danskeren ofte meget mere vel overvejet, og har helt klart overvejet hvorfor denne vil læse medicin, og hvad denne vil bruge studiet… Det er ikke altid at danskeren har tænkt så langt…

Selvfølgelig skal der være fri mulighed for både for danskere at læse i sverige - det er der bare inddirekte ikke - idet deres karaktersystem og omregnings faktoren peger i svensk favør.

Turnus:
Medhensyn til turnus, så jo egentlig er det det topic handler om, så synes jeg at det er trist at der sker en handel med turnus pladser. Omvendt skulle jeg jeg til bornholm eller et andet - for mig ikke interessant yder amt, så ville jeg gøre alt for at komme tættere på hvor jeg bor. Ikke for 100.000 men en betaling af nød ville jeg gerne slippe…

Det er trist, men der tænker man mest på sig selv. På den anden side synes jeg heller ikke man kan fritage turnus systemet denne handel, i det system er der altid tabere og altid vindere, og derfor altid en handel mellem taber og vinder. Hvis vinder f.eks. er lige glad med hvor denne vil have turnus, mens taberen vil give meget for vinderens turnus nr. - dette kan kun undgåes ved at gøre nummeret personligt…

Men jeg tror nu også at vi inden for en 10 års periode ser turnus afskaffet… De nye studieordninger bliver mere og mere klinisk orienteret - bare se odense - og med tiden er den studerende kliniske færdigheder så oparbejdede at behovet for en turnus på 1,5 år ikke længere er et behov, men ind til da sidder vi med et problem der skal løses, nemlig turnus ordningen og fordeling af pladser.

Måske er det forkert at skelne mellem graden af rigtigt og forkert set i forbindelse med de forskellige muligheder for salg af turnuspladser. Er man principielt mod handel med turnuspladser, er man vel mod AL handel med turnuspladser?

Jeg har dog den personlige holdning, at det vil være en skam helt at udslette muligheden for handel med turnuspladser. Det kommer jo måske nogle medstuderende til gavn. Der er, såvidt jeg er orienteret, ikke nogen, der direkte bliver tvunget til at købe en plads imod deres vilje. Gennem salg af turnuspladser er det således muligt, for nogle mennesker, at udnytte den frihed dette valg tilbyder. Disse personer må naturligvis prioritere mellem; på den ene side en økonomisk udgift og på den anden side familiære forhold, karrieremæssige forhold m.m. “At bo ved vandet koster jo også mange penge!”

Ovenstående skal ses i den kontekst, at den enkelte turnuskandidat kun har en turnusplads; enten i Danmark eller hvor man nu har valgt at trække sin turnusplads. Omend det stadig er handel med turnuspladser, er ovenstående, efter min mening, mere rimeligt end alternativet, hvor man kan trække flere turnuspladser, selvom jeg principielt også mener, at dette skal forblive muligt. Jeg vil, som det fremgår nedenfor, ikke kunne afvise, at jeg kunne finde på at købe en plads. Derfor må jeg vel også drage konsekvensen og personligt “tillade” salg med turnuspladser. Man skal ihvertfald huske: Uden køber - ingen sælger!

Jeg tror, personligt, at det er et, af omfang, meget lille problem. Derfor er det jo de færreste, der overhovedet kommer i berøring med fænomenet. Var det et omfattende problem var politikerne vel skredet ind for længst? Markedet er vel rimeligt begrænset. Det er vel, trods alt, de færreste, der ikke når at få planlagt et eller andet alternativ med dem selv eller deres familie.

Jeg er et eller andet sted “ligeglad” (jeg kunne jo godt selv finde på at købe en plads) med at mine medstuderende i København, Århus og Odense sælger deres turnuspladser. Jeg ved ikke om jeg kunne finde på at sælge min plads, men jeg kunne godt, under de “forkerte” omstændigheder, finde på at købe en plads.