Second opinion søges - igen

Hej, jeg er desværre ikke kommet ind på medicin i år, og står i den situation, at jeg ikke kan færdiggøre min BA som fys, hvis jeg vil søge igen til næste år.

Jeg fik at vide af AAU at jeg ville stå rimelig stærkt til næste års kvote 2, hvis jeg forbedrede mine karakterer i dansk og engelsk, da jeg allerede har 12 i matematik, kemi og fysik, som jeg netop har suppleret.

Ulempen ved dette er så, at jeg skal læse yderligere 2 fag op (uden SU) og måske forgæves. Jeg er heller ikke sikker på, at jeg vil kunne klare de sproglige eksamener ligeså nemt som de naturvidenskabelige. Desuden vil jeg så skulle gå et helt år uden at kunne få et godt fys job, da jeg så igen må udskyde min BA, som jeg allerede har udskudt siden januar 2019.
(Desuden får AUU sandsynligvis dobbelt så mange velkvalificerede ansøgere næste år, da AUU er de eneste som ser på relevant erfaring i 2020, hvorfor konkurrencen må formodes at blive dobbelt så hård.)

Jeg kunne også vælge at satse på at uddannelsesloftet afskaffes og færdiggøre fys. Jeg tror, jeg ville have det fint med at være fys i nogle år, men jeg tror også, at jeg vil føle mig begrænset i længden. Desuden føler jeg ikke, at jeg får brugt mine evner inden for naturvidenskaben nok som fys.

Nogen der har et råd til hvad, der er fornuftigt at gøre?

Umiddelbart virker det jo ret absurd og som en måske ufornuftig beslutning at bruge tid på at læse 5 fag og 8 niveauer op.
(Min nuværende snit i adgangsfagene har jeg regnet til 9,0, hvilket nok er for lidt)

Har du overvejet at søge ind på sdu? Måske der er større sandsynlighed for at komme igennem unitest og mmi.
Jeg tror bestemt at uddannelsesloftet bliver fjernet inden næste ansøgningsfrist

Jeg har søgt SDU x2 - sidste gang gik det dog langt bedre end 1. gang, så det er også en mulighed næste år.
Jeg søgte alle steder i år undtagen AAU, som ikke accepterer supplering i kvote 2.
Jeg håber virkelig du har ret mht loftet!

Mit snit i de 5 fag er 9,1 da jeg søgte AAU

Og det var det snit jeg søgte med sammen med ca. 40 timers hjemmepleje-arbejde gennemsnitlig pr. uge, hver uge, i 7 måneder

Jeg var dog ved at opgradere mine karakterer i 2 fag (de fag hvor karakteren var lavest) og jeg blev færdig med de to fag i sommeren 2018 (hvor jeg havde søgt kvote 2)

Så jeg skrev i min ansøgning, på optagelse.dk, at jeg var ved at tage de her fag.

Jeg vil mene at hvis man vil ind på kvote 2 så handler det om ikke blot at snakke om det men også gøre noget for det

Man er nødt til at være i gang hele tiden hvis man virkelig vil det her

Jeg fik svar fra dem at snittet ikke var to cifret i år, men i den høje ende, men af en anden fik jeg at vide at snittet skulle være 2 cifret, så det er lidt forskellige svar man får. Men næste år kommer det sikkert til at være højere.
Forbedrede du også karakter i adgangsgivende fag, da du søgte?

Det kunne jo være at adgangskravene for AAU kvote 2 falder næste år, da 3 ud af 4 unier optager via en test. Så folk vil måske hellere satse på det, istedet for at opnå erhvervserfaring og forbedre deres karakterer i de adgangsgivende fag?

Så det vil sige du egentlig havde højere snit end de 9,1, hvis eksamen for de fag du forberede talte med? Og du skrev så ikke en decideret ansøgning (det ved jeg man ikke skal hos AAU), men tilføjede det som suppleringsfag inde på selve optagelse.dk?
Jeg er igang nu med dansk 0-A og engelsk C-B, selvom det virker absurd når jeg allerede har engelsk A, og i dansk A har jeg egentlig fine standpunktskarakter, men fik en dårlig karakter til eksamen, da jeg havde misforstået/læst et ord forkert nok pga. ordblindhed, så irriterende nu.
Og så arbejder jeg og prøver at få mest muligt på CV’et til AAU næste år, så synes også jeg er i gang. :slight_smile:

Det er en interessant vinkel, men jeg tvivler. Jeg tænker tvært imod at alle de, der har erfaring, som har fået afslag i år, kommer til at søge AAU, så jeg frygter desværre at selvom jeg opfylder alle deres kriterier og får 12 i snit, at det stadig ikke er nok. Men jeg håber du har ret! :slight_smile:

Forstår ikke hvorfor du ikke går all in på de de 3 andre unier, som tilbyder testbaseret optag. Det burde vel være en meget mindre besværligt.

Helt sikkert, det gør jeg også. Har også søgt alle steder (undtagen AAU) i år. Men tænker bare chancen er størst hvis jeg går all in på alle uni’er næste år.

Nej - mit snit I DE 5 FAG var oprindelig 7,8

og ved at læse Mat A og KemiB igen fik jeg nye mundtlige karakterer som løftede snittet I DE FEM FAG fra 7,8 til 9,1

mit samlede HF-snit var 9,1 hele vejen (9,8 med bonus)

Yes, men som du siger, så bliver det altså en hård omgang. Engelsk b kommer nok ikke til at være så udfordrende, hvis du i forvejen er god til til det, men dansk A er (imo) en bitch (gigantisk pensum). Så er spørgsmålet om det er det værd at sidde 100 timer+ og forbedre karaktererne i de adgangsgivende fag, eller om det er bedre at bruge tiden på at forberede sig til unitesten.

Helt bestemt. Jeg er ikke stærk sproglig som jeg er naturvidenskabeligt, så selv engelsk B bliver ikke nemt, tror jeg. (Jeg kan sagtens læse fagbøger på engelsk, men der er lang vej derfra og så til at tekstanalysere en novelle)
Så det er også derfor jeg var/er så meget i tvivl, og synes det er synd at AAU vægter dansk/engelsk så højt.