STEM: Har FADL et image-problem!

Hejsa

Jeg vil nu tillade mig at puste til ilden, lad os ikke håbe den bliver pustet ud…

Gennem længere tid og gennem flere debatter her på siden fornemmes det at FADL har et image-problem. FADL er blevet 50 år og har måske svært ved at være ung med de unge? Eller måske er FADL blevet alvorligt syg?

Det store problem ligger i at FADL i min bevisthed er 2 ting:

 1. en arbejdsgiver
 2. en fagforening

Jeg har det indtryk at flere og flere skipper FADL for at være tilknyttet et eksternt vagtselskab, som f.eks. Dynamed i Odense eller SPV-sygeplejerskernes vikarbureau i Århus/København. Et eller sted så forståes det, hvis situationen er at folk ikke kan få vagter - aktuelt størst problem i Odense, som jeg forstår det (men det kan brede sig) - så søger vi jo bare andre græsgange. Penge skal der i kassen.

Resultatet bliver at folk melder sig ud af FADL. Hvorfor betale 1300/1600 per år hvis man ikke tager vagter? Jo, det skal jeg sige jer, for at støtte den anden funktion som FADL tjener: fagforeningen!

Men kære FADL, hvor er det dog urealistisk at tro at studerende på 20-25 år gider at give 1300/1600 per år for at støtte dit ellers fine fagforeningsarbejde, når man er tilknyttet et andet sted hvor man tager vagter…Tanken ville jo være smuk, men den er lige så naiv.

FADL, hvis du har glemt det, så er 63% af de nyoptagne på studiet kvinder, hvorfor vælger du ikke en feminin profil, en profil med fokus på bløde værdier, som fælleskab, kollegialånd, bedre forhold under barsel etc… Personligt tror jeg det ville klæde dig hvis du kunne bringe lidt mere kollegialånd ind i os studerende, hvis du overbeviste os om at vi har brug for dig.

FADL, hvis jeg skal tage udgangspunkt i mig selv, så er et andet problem at jeg ikke føler jeg “skylder” dig noget, jeg har gennem 6 år lagt omkring 8000kr hos dig - hvad har jeg fået ud af det? At jeg ikke føler jeg “skylder” dig noget betyder, at jeg også er ligeglad med at betale til dig - med andre ord: jeg ville ikke tøve med at stoppe med at betale til dig.
Det er synd for du laver jo noget for pengene, men ikke nok lille ven - eller også formår du ikke at kommunikere det ud. Hvor er du f.eks. på denne side, hvor snart 1400 medicinstuderende har registreret sig og som har 500 besøgende hver dag, hvoraf 10% logger ind? Jeg har sendt en mail til dig, men du har aldrig svaret! Du virker som et lukket land, som et land der kun er tilgængeligt for de få, men hvordan skal jeg så føle at jeg “skylder” dig noget? Den profil klæder dig ikke.

Hvis du var smart, så skabte du dig en profil der gjorde at alle vi studerende følte vi “skylder” dig noget - fordi vi får en masse igen (her taler vi ikke kalendere - det er sgu for billigt et trick)!! Men desværre er resultatet at langt de fleste støtter dig for at få et arbejde, men som du måske er ved at få øje på, så er det ikke længere en sikker indtægtskilde for dig - vi finder andre steder. Taberen bliver fagforeningsdelen - på længere sigt bliver taberen os alle sammen.

Der skal ske noget snart, FADL, ellers så er det for sent…

I københavn, er måden FADL’s Vagtbureau behandler sine vagttagere nogle direkte svinsk og arrogant .
Jeg kender personligt flere folk, som har prøvet at skrive sig op til vagter 1 mdr før, Der fik de at vide at alt var optaget, og at de ikke havde en change for at få en vagt.
Så på dagen modtog de SMS’er med tilbud om vagt…den pågældende dag.
Eller FADL’s nye tiltag, tager du ikke telefonen…så koster det an advarsel… jeg tror det er de færreste FADL vagter som med vilje ikke tager telefonen, for at undgå arbede de selv har skrevet sig op til.

Jeg arbejder IKKE som fadl vagt, da jeg ikke gad opleve den nepotisme andre, inc min kæreste har oplevet.

Jeg er dog medlem pga den billige forsikring jeg kan få, da jeg bor sammen med min kæreste. Ellers, ville jeg spare pengene.

Det er min personlige holdning.

mvh
svend

Frold, jeg er enig i mange af dine synpunkter vedr. Fadl.

Jeg læser i Århus, og kender derfor mest til fraktionen herovre…

Mit indtryk er at i de seneste 3-4 år er der blevet lagt så mange kræfter i at få vagtbureauet til at løbe rundt/overleve, at der stort set ikke har været energi til andet.
Der er mange områder hvor Fadl kunne gøre en indsats som egentlig fagforening, og forsøge at bedre de studerendes vilkår - ikke kun i forbindelse med arbejde på vagter, men også f.eks. på studiet!
Hvis det sker lægger jeg i hvert fald ikke mærlke til det, og ingen fortæller mig om det… Og hvis mit kontingent på 1300 kr årligt kun går til at holde vagtbureauet fra en konkurs, er det så rimeligt?

Fadl lider nok også under at det er en forening, i den forstand at det arbejde den kan udføre afhænger af mængden og kvaliteten af frivillig arbejdskraft. Jeg har stor respekt for tiden og kræfterne de aktive lægger i Fadl, men jeg kan godt have det indtryk at der ikke er overskud til andet end at holde det eksisterende bureaukrati kørende…

P.S. Ja, det ER nemt at råbe op udden selv at være aktiv i Fadl! Men som betalende medlem har man vel ret til at have en kritisk holdning…

Rasmus

I Københavns Kredsforening har der netop været valg til repræsentantskabet (KKR), og der er nu (fra 1/11) 21 medlemmer (dvs. fuldt KKR). Af de 21 er ca. halvdelen på bachelordelen. Men det er selvfølgelig ikke nogen garanti for, at FADL bliver ung med de unge …

Jeg vil da også godt indrømme, at jeg har stemt JA til quickpollen. Men jeg håber det vil ændre sig i løbet af det næste år. Et af fokusområderne for det nye repræsentantskab bliver kommunikationen til medlemmerne.

Frold antyder at medlemsantallet i FADL går tilbage, hvilket ikke er tilfældet. Primo 2003 var der 2367 medlemmer og ultimo 2427
Men nu har FADL jo også et ry for at “presse” folk på 1. semester ind… :slight_smile:

Vagtbureauets problemer har taget en stor del af tiden for det gamle repræsentantskab, der oven i købet ikke var fuldtalligt. Som rnyboe antyder er mængden af arbejde proportionalt med antallet af mennesker, der er aktive. I Århus har de så vidt jeg er orienteret kun 2/3 repræsentantskab.

Mht. til jobproblemer på Vagtbureauet vil jeg foreslå, at du/I tager kontakt til tillidsrepræsentanten, der får penge for at løse sådanne problemer.
Mht. til opskrivningsstop / SMSliste laver Vagtbureauet en vurdering over vagtbehovet efter hvad der normalt bestilles, og når dette er pånået lukkes listen. Dette gøres for ikke at give nogle “falske forhåbninger”, men i stedet sige til folk, at der ville være så lille chance for, at de kommer på job, at de ikke kan blive skrevet op.

Husk også at FADL giver mange penge til MSR, MOK, og basisgrupperne.

Hvis der er nogen der har nogle konkrete forslag til hvordan FADL bliver bedre, skal jeg gerne tage dem med. Bare skriv løs på studmed.dk … Kommer her næsten dagligt.

mvh
Torben
(I KKR fra på mandag)

Det er netop det der er problemet - adskild de 2 ting og kør vagtafdelingen som en forretining og lad de studerende knokle for bedre turnusordning, bedre løn under vikariater etc…

Ja, den i København. Husk FADL har en hovedforening der sluger omkring 50% af dit årlige kontigent…

Gør FADL jordnær så vi “kunder” kan gennemskue det og ikke skal have en doktorgrad i økonomi for at læse årsopgørelser og den slags for at se hvor pengene går hen…

Som jeg ved det består FADL af:
Kredsforening
Hovedforening
Forlag
Vagtafdeling
Boglader

Det ligger lige frem op til problemmer. just my 2 cents

Hvor godt giver FADL vagter egentligtaget? Hvad kan man ca. skrape til sig i måneden?

Mvh,
Bovbjerg

Jeg havde ellers lovet mig selv, at jeg ville undlade nogensinde igen at skulle beskæftige mig med FADL, men indlæggene har været på et niveau, som er direkte forkasteligt.

FADL har problemer. De kan ikke finde ud af at drive en ordentlig forretning, og så prøver man at finde på alle mulige undskyldninger for, at det ikke går godt.

Man kaster fra højre Dynamed ind - det er deres skyld. Vel er det ej. Dynamed er blot et bureau ud af jeg ved ikke hvor mange. Jeg husker, at jeg i et tidligere indlæg nævnte dem der fandtes på fyn, og det er mange.

Der er et kæmpe marked, det skal bare opdrives. Jeg har siddet i bestyrelsen i Odense i flere år. Vi så faren lure rundt om hjørnet. FADL’s vagtbureau ville ikke kunne overleve i konkurrencen på længere sigt. Dette skyldtes ene og alene det faktum, at FADL i Odense ikke kunne tilbyde det, som rekvirenterne (sygehuse, plejehjem) ville have, nemlig en sikkerhed for levering.

Derfor tænke jeg, at vi måtte udvide vagttager kredsen. Vi havde i foråret 2003 70-80 vagter dagligt, men vi kunne ikke dække. Dagvagter var et specielt problem. Det skyldtes naturligvis, at studerende ikke arbejde om dagen, da de læser.

Jeg var helt fremme i skoene for at åbne for nye grupper, men der var meget tilbageholdenhed, da man frygtede, at man ville fratage medicinerne deres gode arbejde.

For mig var regnestykket dog anderledes. Det er bedre, at medicinerne får 50% af 80 vagter fremfor 100% af 35 vagter. Det første ville sikre overlevelse for FADL, og ville give overskud til at udvikle nye produkter/vagttyper til medicinerne. Det koster det samme at dække 100 vagter som det koster at dække 20.

Så vi skulle ansætte nogle til dagvagterne, fx. SSA’er, Serviceassistenter eller andre. Biomekanikerne var en hurtig mulighed for at udvide, da de jo læste det samme som medicinerne i Odense på 1. del, men der skulle flere ind for at dække dagvagterne, da biomekanikerne også er studerende.

Jeg har selv passet telefonen i Odense. Og gang på gang oplevede jeg, at kunne man ikke dække dagvagterne i løbet af ugen, ja så mistede man også aften og nat og weekend, da sygehusene fandt et andet bureau - OG DET VAR INDEN DER VAR NOGET SOM HED DYNAMED.

Jeg så gerne, at FADL havde taget alle grupper ind, FADL-navnet ville så være et historisk træk, men vi kunne være stolte af, at have skabt et godt bureau. Men sådan blev det ikke.

Sådan skulle det ikke være, og fred være med det. Nu synes jeg bare, at FADL skal pleje sine egne sår og komme videre. Ellers bliver der ikke noget 60 års jubilæum, i hvert fald ikke for vagtbureauet.

FADL’s største problem er ikke andre bureauer, men derimod FADL’s image. FADL-vagter er nogle, der mest går op i at læse på vagten - ikke arbejde. Derfor er det meget let for andre at udkonkurrere FADL. Det er i hvert fald det man hører på afdelingerne. Jeg har også tit som vagtpasser hørt spørgsmålet fra vagttagerne: Er det en vagt jeg kan læse på?. Hvad tror du selv, du får 130 kr. i timen. Så må du f… arbejde. Det sagde jeg dog ikke, men det var tæt på. Skal man lige minde om, at sidder man ved kassen i Bilka, så får man kun 95 kr. og der arbejder man hele tiden.

Jeg siger ikke, at alle vagttager er sådan, men 10-20% er, men det rammer alle. Hos andre bureauer ville disse personer få sparket, men det kan man ikke i FADL - alle skal jo have vagter.

Inden jeg bliver beskyldt for at være inhabil vil jeg da gerne sige, at jeg er revisor for Sundhedsfaglige Studerende i Odense. Det er jeg fordi, jeg synes det er en vidunderlig tanke at samle de studerende et sted. Vi skal jo alle være kolleger i fremtiden, og jeg finder fagopdelingen latterlig. Sygehusene ville fungere langt bedre hvis alle droppede den med, at vores faggruppe er bedre end de andre. Så ville vi få en langt bedre patientbehandling. Nå, det var et sidespring. Tilbage til pointen:

SÅ FADL: VÅGN OP, BLIV VOKSEN OG DROP DEN MED, AT DET ER DE ANDRES SKYLD. LAV NOGET KONSTRUKTIVT ARBEJDE, OG FADL VIL OGSÅ VÆRE DER OM 50 ÅR, ELLERS KAN VI GODT BEGYNDE PÅ NEKROLOGEN I DAG.

Bovbjerg - giver ingen mening at tale om månedsløn da det er op til en selv og vagtsituationen hvor meget man arbejder, om man tager 8 eller 12 timersvagter etc

Lønsatser: http://forening-fadl.consendo.com/index.php?context=660

Nu har jeg fået en email fra et kommende medlem af FADL i KU, her er mit svar:

Det var ikke ment som en kritik som sådan (Læs: ovenstående) - det var mere ment som et forsøg på at sætte fokus på at FADL har et problem. Som du ser af mt indlæg synes jeg selv at det er trist at FADL træder vande…

I din kritik af mine påstande begår du dog den klassiske fejl, nemlig kun at anskue det fra hvor du befinder dig. Der er også FADL i Odense og Århus.

Og vedr dine tal for KU, så skal de ses i procentvise sammenhænge og ikke i antal. Hvis der idag er flere medicinstuderende end for et år siden f.eks. er 3% flere medicinstuderende idag og FADL kun mønstre en fremgang på 1% så har i tabt 2% fremgang, men nok om det - det er ikke det der er hovedproblemmet. Hovedproblemmet er at lige pludselig kan FADLs kurve knække, lad os sige at der kommer en virksomhed som Dynamed i Kbh og er prograsiv i sin markedsføring allerede fra 1. sem studerende, så har FADL et seriøst probelm, er FADL klar til det?

Jeg er ikke modstander af FADL, som det også fremgå. Jeg mener bare at FADL bruger sine resourcer forkert og som Lasse Nørgaard skriver er jeg helit enig.

Stop de interne magtkampe og se over egen næse. Vi er et lille land med kun 3 sundhedsvidenskabelige fakulter - man må da for fanden kunne arbejde sammen og målrettet? IMCC er et enestående eksemple!!.

Desuden mener ikke at der skal være friviilig arbejdskræft i vagtafdelingen - det skal være en forretning, den frivillige arbejdskræft skal bruges på at sikre os studerende bedre vilkår. Det er jo direkte konkurrence forvridende at drive en virksomhed på gratisarbejdskræft. (ved jeg godt de ikke alene gør, men pointen skal jo frem :wink: )

Men fint at FADL i Kbh kan mønstre fuldt hold nu. Jeg har siddet til flere generelforsamlinger i Odense, hvor vi måtte ringe rundt fordi vi ikke var mødt nok op - jeg mener der kun skulle 50 til!!

Jeg glæder mig til at se hvad der sker med FADL i Kbh. Problemmer har jo heldigvis den fordel at det får folk til at rykke sammen og kæmpe!!

Mvh

Frederik

Long time - no see!!

Nørgaard, du har ret i mange af dine iagttagelser og meninger. Jeg har kigget med fra sidelinjen og ved at du, og andre, har lagt et stort stykke arbejde i FADL-OKF. Tak for det! Vi medlemmer var enten ikke klar til så store ændringer, eller også var det måske måden du/i klarede skærene på - i havde efter min mening ikke den “kransekagefigur”, der havde troværdighed, karisma m.m. til at føre projektet ud i livet. Selvom jeg personligt syntes, at jeres projekt var udmærket, syntes jeg, at jeres modstandere havde bedre “kort” på hånden. En del af dem har så siden skuffet meget da de fleste har trukket sig fra den “synkende skude”???Derfor blev i lette ofre for NEJ-sidens til tider høviske og udemokratiske metoder - men sådan er politik. Den gode sag vinder ikke altid.

Jeg synes idéen med Foreningen af Sundhedsfaglige Studerende er rigtig god, men den har dog sine begrænsninger rent fagpolitisk. Men held og lykke fremover. Glem dog ikke, at i stadig også er medicinstuderende.

MEN, jeg synes bestemt IKKE, det klæder dig, at “gå i ryggen” på din egen “tidligere” organisation. En organisation du, efter min mening, har været med til at præge, så den er hvad den er i dag - på godt og ondt. Du er nu, og til evig tid, en del af foreningens historie og må derfor tage din del af ansvaret.

Når man følger med fra sidelinjen, og har gode efterretninger (det er vist ret vigtigt…), er der flere ting, der springer i øjnene.

 1. Jeg synes det er sjovt, at ergoterapistuderende kan købe bøger fra FADL’s Forlag billigere end medlemmer af FADL (fx Sneppen til ca. 650,- mod ca. 800,-). Jeg har hørt fra tidligere forlagsfolk, der nu er læger, at de i sin tid gerne ville lave en bogklub til medicinstuderende. Det var tiden dog ikke moden til for FADL - de har jo ikke kun forlaget, men også boghandlerne at tage vare på (skidt situation for en forening der både vil tjene de medicinstuderendes interesser samt forlagets og boghandlernes interesser).

 2. Jeg kan se ud af forskellige referater, at der flere gange har været tale om, at oprette et fælles magasin a la Æsculap fra Norge med en mere professionel redaktion, der kan sikre en kontinuerlig udgivelse. Stud.med. er ganske udmærket, NÅR det engang imellem udkommer. Det er fint med en hjemmeside, men en hjemmeside vil kunne erstate det trykte medie. Ja - det er blevet dyrt i porto. Men så må det jo kunne ligge fremme i de tre byer eller også må bladet alliere sig med nogle andre, der også har behov for at sende ud.

 3. Det er fint, at FADL’s utrolig mange udvalg deltager i kongresser og seminarer for at lave “politikker”. Det er bare forstemmende, at disse er så generelle og vage, at de i praksis er ligegyldige som ammunition i nogen som helst form for debat - “men så gik der tid med det…så fik vi noget at bruge tiden til” som en eller anden jo synger. Indse, at i ikke har frivillige arbejdstimer nok til at nå alt i både øst og vest. Koncentrér jeg nu om en ting ad gangen eller betal jer fra at få løst nogle af opgaverne (studerende eller professionelle).

 4. Et godt praktisk problem, men også et politisk kødfyldt ben, er jo sagen om hepatitisvaccinationen. Det ligger jo lige til højre ben. Hvorfor er det så lige FROLD, der skal tage det op og køre det hjem, hvis det lykkes?

 5. Som i selv reklamerer med på fadl.dk er forlaget åbenbart blevet halvprofessionaliseret ligesom vagtbureauet i Århus. Lad dog dem, der synes det er interesant, men også har evnerne styre forretningerne og koncentret jer om nogle få mærkesager. Hvorfor bruge tid på, at arrangere julefrokost, kalendere og alt det andet. Det er “dum i arbejde” funktioner - betal jer fra det.

Først gør jeg lige opmærksom på, at jeg udtaler mig på egne vegne.

Man skal selvfølgelig også tage OKF og ÅKF med, men udtaler mig kun om det, jeg har fakta om.
Har været igang med lommeregneren, og må gi’ FROLD, at FADL har haft en tilbagegang på 1,5%point i forhold til optaget. (Statistik fra ku.dk med antal på studiet pr 1/11 98 og 1.11 03 da det er de tal der foreligger, og sammenlignet dem med medlemsfremgangen ifølge årsregnskab 03 fra FADL)

Mht. til Dynamed i Kbh…
Går ud fra, at her snakker vi udelukkende Vagtbureau. Det er svært at finde ud af hvad medlemmerne vil have, og hvad der er det forretningsmæssigt mest forsvarlige på længere sigt. Er ikke stud.merc. men med., og har svært ved at overskue konsekvenserne ved at udvide vagttagerkapacieteten. Set fra sin egen lille verden lyder det selvfølgelig som at fordel, at det kun er "os ". Af og til er det en fordel, at folk der har større indsigt viser vejen, der i det lange løb er en fordel for de “uoplyste”.

FADL og FASS
Hvis man går videre med ideen om “Foreningen af Sundhedsfaglige Studerende” (FASS), så mener jeg at tanken om FADL som en del af DADL er død. Tror ikke lægerne vil have “os”, hvis “vi” bliver FASS.

FADLs utrolig mange udvalg…
Jeg ved ikke om FADL har utrolig mange udvalg. Se 50års-“Stud.med.bladet” Der er 6 under hovedforeningen: Overenskomst, Overenskomst for studenterundervisere, lægevikargruppen, medlemsfordele (forsikring etc.) og MEDFOR (som af folketingspolitiske årsager har været hvilende). FADL er desuden observatører i nogle DADLudvalg.
Dertil kommer de lokale udvalg til boglader, vagtbureau etc, som stort set også kan besættes af menige medlemmer.

mvh
Torben

De fleste af mine kommentarer handler mest om FADL i København, med mindre andet fremgår.

For at starte på toppen, frold siger at FADL har et image-problem. Det er der noget om, og det er også noget vi har arbejdet på at løse. Men du skriver hele dit indlæg til en entitet du kalder “FADL”, hvilket for mig er noget absurd. Hvem er FADL? Navnet Foreningen af Danske Lægestuderende siger jo netop at det er en forening. Alle medlemmer af FADL er FADL. De aktive indenfor foreningen udgør ikke foreningen selv, det gør alle medlemmerne.

Det er flere af jer der siger ting i retning af at I vil gerne sige noget selv om I ikke gider være aktive. Det synes jeg er helt fint. Det svære med at være aktiv i en forening hvor ingen gider engagere sig er ikke hovedsagligt arbejdsbyrden, men at man aldrig ved, hvad de øvrige medlemmer ønsker. Vi sætter forskellige tiltag igang baseret på hvad vi tror medlemmerne ønsker, eller hvad vi selv synes er en god idé. Vi har brug for tilbagemeldinger om hvorvidt vi er på rigtig spor eller ej.

Angående FADLs todeling, som arbejdsgiver og fagforening. For det første er FADL ikke arbejdsgiver, men driver et vikarbureau der formidler arbejde. Akkurat det kan basalt set gøre lige meget for den der arbejder, men sådan er det nu. Den anden ting er at du åbenbart har misforstået en del ting omkring arbejdsgangen.
De medicinstuderende der arbejder på vagtbureauet er ansat og får løn for sit arbejde af vagtbureauet. Som politiker i FADL har man ikke så meget med vagtbureauets daglige drift at gøre, det vi tager stilling til er de overordnede retningslinier for driften, såsom at kun medicinstuderende skal kunne tage arbejde gennem vagtbureauet (herefter forkortet VB).
Normalt så går heller ingen af foreningens penge til drift af VB, men på grund af et underskud på 3 millioner efter at Marianne Hammer var ansat som direktør, blev FADL nødt til at betale 1 million af dette (normalt har vi underskudsdækning via HS og ARF, men de aksepterede ikke et så stort underskud). Disse penge blev fremskaffet ved salg af Thalia, vores gamle kursuseiendom, så der blev ingen kontigentforhøjelse.

Det arbejde politikerne i FADL ellers beskæftiger sig mest med er ting som f.eks. overenskomstforhandlinger, både for vagttagere og lægevikarer, fordeling af penge til studentersociale formål, og behandling af diverse fagforeningssager som retsager og forhandlinger vedrørende konkrete ansættelser. I den forbindelse har vores sagsbehandler og vores advokat formået at bedre ansættelsesvilkårene for både lægevikarer og vagttagere de seneste år.

Fortsættelse følger…

Med eneret for studmed.dk!


‘En kommentar om foreningens tilstand fra en højtråbende ex-FADL-bølle’


Indlæggene på siden afspejler, hvor mange mange forskellige retninger FADL politikerne kan gå i. Jeg tilhører nok den fløj, der mener at vi først og fremmest skal have vagtbureauet til at fungere. Er der ingen vagter, har vi ikke nogen undskyldning for at opkræve de 1300-1500 spir, som hvert medlem skal betale i kontigent om året for at holde foreningen kørende.

Det tager tid at finde ud af hvordan foreningen er skruet sammen, og det er slående, hvor svært (for ikke at sige umuligt) det er at ændre på de grundlæggende ting i foreningen (overenskomstdelen, hovedforeningen).

Måske - måske ikke - kan forløbet efter balladen i FADL Odense sidste efterår trods alt vise sig lærerigt. I dag er jeg ikke sikker på, at det hele nyttede noget som helst, men trods alt ser jeg positivt på, at der er kommet helt nye folk til, og om et år eller to er der nok ingen, der husker begivenhederne mere fraset “os gamle”.

Set fra min side gik det skævt for os, der tog over sidste år, fordi vi ikke havde nok visioner for FADL-OKF. Min primære motivation for overhovedet at blande mig dengang, var at den gamle bestyrelse kørte en linie der UUNDGÅELIGT ville ende med et brud med hovedforeningen og København og Århus. Særligt provokerede det mig, at ingen medlemmer anede noget om dette, selvom politikerne havde arbejdet med planerne i flere år! En demokratisk debat havde nok været på sin plads.

Vi reddede samarbejdet i første omgang, men endte i stedet i et kaos af opsigelser, fyringer, retssager… you name it! Jeg tager hatten af for dem der sad i formandsskabet i de måneder. Ikke dermed sagt at alt blev udført elegant eller 100% korrekt, men nogen gange er man altså nødt til at tage beslutninger uden at have alle forudsætningerne herfor i orden. Vi overlevede og har i dag en ny direktør, flere nye vagtledere osv.

I denne tråd (og andre) kan man læse, at niveauet var sååå lavt på Odenses berygtede ekstraordinære generalforsamling november 2003. Come on, skal vi ikke lige løsne korsettet lidt, hvad? Nu er jeg nok ikke den rette til at give en helt uvildig vurdering af begivenhederne, så jeg vil nøjes med at sige, at et eller andet sted må man acceptere, at bølgerne kan gå højt ved diskussion af følsomme emner.

Lasse: Det er ærgeligt, at du er endt i så kraftig opposition til FADL, når du også har gjort meget godt for foreningen. Du fremfører dine regnestykker, som var de den evige sandhed. Et stykke af vejen har du formentligt ret, men du tager altså fejl omkring dynamed. Har du hørt FADL-OKF beklage sig over dem og de sundhedsfaglige studerende? Hvis FADL skulle leve op til sit ry som rigide og betonagtige, havde vi forlængst sparket de illoyale medlemmer ud, der har fået kurser i FADL og samtidigt arbejder for dynamed. Det er imidlertid ikke sket, og jeg tror primært det skyldes, at de nuværende Odense politikere er gået ind i foreningen, fordi de gerne vil gøre noget godt for medlemmerne, og ikke orker flere slagsmål! Jeg forstår dem godt.

Jensemand: Det er fint, at du ikke gider være medlem af FADL, men er det ikke lidt for nemt at fyre den automatreaktion af, hver gang navnet FADL nævnes her på siden? Jeg tror ikke på din løse påstand, om at du har tjent bedre som afløser (læs: kom med tallene eller drop det!), og tro det eller lad være, der er mange muligheder for at få relevante og lærerige vagter!

Froldedreng: Gamle ven! Du er som altid klar på en lille diskussion. Du har mange gode pointer, men til din information drives vagtbureauerne ikke af frivillig arbejdskraft!

Martin

Tidligere bestyrelsesmedlem for FADL-OKF

Hmm forstår ikke helt din reaktion på min post, i den anden tråde, jeg stillede blot spørgsmålstegn til hvorfor alle medicinstuderende som små lemminger melder sig til FADL og gladeligt betaler +1000kr årligt for noget som langt majoriteten overhovedet ikke bruger til andet end vagtbureau

du får det til at lyde som om jeg er den evige agitator mod FADL, og mig bekendt har jeg kun skrevet eet eneste indlæg hvor jeg mere eller mindre åbent stillede spørgsmålet om hvorfor jeg skulle være medlem af FADL, jeg fik intet svar - i hvert fald ikke indtil nu … og det er nærmere skæld-ud end et egentlig svar - har jeg ikke lov til at spørge om hvad jeg får igen for 1400kr om året? - jeg har været medlem af mange foreninger - men aldrig een med så højt et kontingent

Du tror ikke på mine tal siger du, det er jeg ked af at høre, kan ikke se hvad jeg umiddelbart har ud af at stå og fyre den ene løgn af efter den anden herinde - men ok

Da jeg var social og sundhedshjælper afløser fik jeg 126 kr i timen om aftenen (14.00-23.00), og et natillæg på 31kr, ydermere fik jeg næsten en fordobling af lønnen på helligdage

Sidst jeg tjekkede var det bedre lønninger end fadl… desværre er lønningerne ikke offentligjort på internettet men hvis du ringer på 76292929 til Horsens Kommune er jeg sikker på de vil oplyse dig det samme som mig

Jeg må indrømme ikke at være 100% inde i FADL’s lønninger p.t., det er muligt at FADL vagter kan tjene et par håndører mere i timen end jeg kunne som ufaglært afløser, men vi snakker et par få kroner, og lad mig lige understrege at disse kroner tjenes på bekostning af:

 • medlemsskabskontigent af FADL

 • manglende mulighed for at arbejde med social og sundhedspleje uden for FADL

 • 70 timers kursus for SPV vagter under studiet med eksamner vel at mærke

 • een eller flere hele missede dage på uni pga. af FADL-vagters arbejdsmønster

 • begrænset mulighed for at få vagter i det hele taget (vil du benægte det?)

 • i det hele taget et upraktisk “låst” vagtsystem

dette skal ikke (hovedsagligt) ses som en kritik af FADL’s måde at køre vagtbureau på - jeg har såmænd ikke forfærdelig mange bedre ideer på hvordan det skulle køre - blot ses som en argumentation for hvorfor jeg, på nuværende tidspunkt ser det at arbejde som en afløser som en bedre mulighed - men vil gerne understrege at jeg da på hvilket som helst tidspunkt er villig til ændre standpunkt hvis der kommer fakta frem jeg ikke kender - jeg er ikke ideologisk modstander af FADL (i modsætning af hvad du fremstiller mig som i din post) - har blot svært ved at se hvad FADL kan gøre for mig - hvis nogen kan åbne mine øjne op skal de være velkomne

Sidst men ikke mindst - jeg er klar over at der igennem FADL er mulighed for at få lærerige vagter mht til studiet - og lige præcis derfor er jeg ikke afvisende for senere i studiet at melde mig ind i FADL (når man kan blive noget lidt mere interessant end SPV-vagt) men lige nu … pt. … og for de fleste medicinstuderende - ser jeg ikke nogen fordel

ser frem til dit svar
Jens

Hej Jens

OK. Sidste indlæg bærer nok præg af, at jeg lige havde læst en række indlæg om FADL og derefter endte med at sende et par skud ud til højre og venstre. Tag det ikke som et personligt angreb.

Jeg har kigget lidt på tallene, og sjusser mig frem til at SPV’erne ligger over din afløserløn i aftenvagt men formentligt under i nattevagten. Tjeck evt
http://forening.fadl.dk/index.php?conte … nstId=2450

Så står vi sådan ca lige (hvad det så end skal betyde), men bottomline er at du helt sikkert får en god løn. Nok om tallene - videre til indholdet!

Vi kan hurtigt blive enige om at kontingentet i FADL er for højt, og som Frold tidligere har nævnt går en meget stor del heraf til hovedforeningen. Dog skal du huske på at det er fradragsberettiget (du får ca 40% retur), og desuden har FADL har en fordelagtig forsikringsordning med Codan.

Jeg vil gerne vende et par af dine argumenter om:
*Gode kurser som vi får udbetalt løn for hvis man afholder nok timer (for SPV’ere 200 indenfor det første år)
*Flexible arbejdstider. Aften-nat-weekend. Hvis man har lyst kan man arbejde lidt løbende i semestret og holde fri i sommerferien eller vice versa.

Omvendt er det da et kæmpe problem, at det er svært at få vagter i øjeblikket. Jeg har oplevet når man kunne komme afsted på vagt altid, og jeg håber da, at vi får skuden på ret kurs igen. Det er sådan set min motovation for at poste noget her på siden.

Mit primære argument for at være i FADL er til syvende og sidst, at vi har ventilatørholdene og andre mere eller mindre specialiserede former for arbejde. Gode penge og gode erfaringer.

Du har sådan set ret i flere af dine betragtninger om FADL, men i sidste ende har vi nok bare vægtet for og imod forskelligt. Som Sveinar tror jeg også at FADL har meget brug for input fra medlemmerne.

Venligst

Martin

Jeg sagde indledningsvis:

Det tror jeg nok at jeg har fået gjort.

@Sveinar

Som jeg prøver at sige, med udgangspunkt i mit univers, så overfor mig har FADL et imageproblem.
Jeg kunne måske gøre noget for selv at rette op på det ved at læse en masse ref. fra møder hos FADL med mere - men det gør jeg altså ikke.

Og for at vende tilbage til topic, så ser det jo også udtil at 80+% af brugerne her på siden er samme opfattelse som jeg, nemlig at FADL har et imageproblem :!: men det kan da ikke afvises at vi alle ligger noget forskelligt i det. Det siger heller ikke noget om folk er medlem af FADL eller ej - der har stemt, men det burde give FADL selv den idee at lave en bruger undersøgelse evt. via deres hjemmeside eller hvordan de nu vil gøre det.

Dialog dialog og atter dialog. I er mere end velkommen til at benytte dette forum til at lave indlæg som brugerne kan respondere på - lige som alle andre er velkomne til det.

Jeg vil gerne understreje igen, som det måske ikke fremgår helt klart ovenfor, så er jeg på ingen måde modstander af FADL eller har set mig surt på dem.
Baggrunden for starten af denne post var simpelthen af søge at belyse det problem FADL står med og som jeg mener de ikke tidligst nok kan få øjnene op for - nemlig konkurrence. Og som tidligere spurgt er FADL klar til at tage den op hvis et firma a la dynamed kommer til f.eks. KBh og er den i Odense klar til at matche dynamed - jeg ved det ikke?
Spørgsmålet og hele problemet er, at mange studernede kun er medlem af FADL for at tage vagter - det er i hvert fald den primære årsag. Hvis det bliver muligt at få/tage lige så velbetalt vagter via et andet firma, hvor “trofaste” tror I så medlemmerne er? Hvis 80+ svare at FADL har et imageproblem, skal der nok være nogle procent der siger, farvel FADL og dermed kan FADL sige farvel til et kontigent. Det svækker FADL og det arbejde der laves.

@MG

Hey martin, jeg er altid frisk på en diskussion og dem er der mange saglige af her på siden :wink: Jeg ved godt at vagtafdelingen ikke drives af frivillig arbejdskræft, men hvor mange arbejder “gratis” i vagtafdelingen? Nåå det er heller ikke det primære problem, og der er ingen grund til mudderkast…

FADL har et imageproblem og det håber jeg at de kan få rettet op på :!: :!:

Dette er også noget der som alm medlem af FADL kan irritere mig. Det emmer lidt af en holdning af skide hver med hvor effektive vi er - vi kan bare hæve kontigentet - medlemmer kan jo trække det fra.

Der kan du se, sådan har 100vis af andre medlemmer det sikkert også, men hvad er der tilhindre for at dynamed(læs et hvilket som helst andet vagtselskab) tilbyd det samme. Du ville jo stadigvæk have samme kvalifikationer. Det kunne resultere i den før nævnte onde cirkel…

Se ovenfor. Personlig staver jeg som en dør, men har masse af ideer - nogle mere tossede end andre, men at sætte mig ned og skrive et indlæg til et studenterblad gider jeg ikke - hvilket netop var baggrunden for siden her :stuck_out_tongue: her kan man nemt skrive et indlæg og deltage i en debat… Men hvor har FADL’s repræsentantskab været det år hvor studmed.dk har eksisteret? Medlemmerne har i hvert fald været her.

Gode pointer.
FADL brug siden, hvis I vil have feedback.
Jeg tror at Frold mere end gerne vil lave et “FADL” forum…
Da studmed.dk er for alle medicinere forstår jeg ikke hvorfor FADL ikke før har reageret og aktivt gjort noget for studmed.dk eller brugt det til noget.

Jeg har ikke selv tid til at tage med til en masse møder, hvor det eneste der kommer er et referat, og ikke meget handling.

Hvis FADL gerne vil noget, eller vil have nogle tilbage meldinger, så er dette forum oplagt, som follk kan se, er dette indlæg læst af +500, det er vist mere end hvad der ellers kommer til møderne i FADL :slight_smile:

Det eneste jeg har noget i mod, er de arrogante folk der findes på vagtberuet, dette gælder særdeles sekratærerne.
Det er heller ikke fremmende for nogens image.

Jeg kan tilgengæld ikke at peje fingrer af hos FADL der ligger på Panum, de er altid søde og hjælpsomme.

At have et godt image, er mange ting, og en ting man kan starte med er at behandle folk som mennekser, det kommer man langt med.
mvh

svend

Da jeg i sin tid startede denne side sendte jeg en email ud til alle brugergrupper, FADL, GIM, SATS, Medicinerråd, kristne medicinere etc. og tilbød dem at de kunne få enten:

Deres eget lukked forum, som kun var adgang for gruppens medlemmer
eller
at jeg lavede et åbent forum

Disse 2 tilbud står selvfølglig stadigvæk ved magt og det hvad enten man hedder FADL eller hvem man måtte være.

Har undersøgt sagen nærmere. Har nu været på FADL’s Forlags hjemmeside og har set i et bogkatalog udsendt til alle medlemmer af Ergoterapiforeningen, som en af mine bekendte modtager.

Sneppen m.fl. Ortopædisk kirurgi. FADL’s Forlag A/S

I RUNDE TAL:

FADL’s Forlag: 790,00 kr. (790,50 kr.)
Ergoterapeuternes Bogklub: 610,00 kr. (611,00 kr.)

Pris for stud.med.:
KU (10% rabat): 710,00 kr.
SDU/AU (15% rabat): 670,00 kr.

Pris for medlemmer af Ergoterapiforeningen: 610,00 kr.

Ligeså med en række andre bøger, der bruges af begge studieretninger!!

[size=4]Håber, at der er nogle medlemmer af FADL, der undrer sig over, hvorfor det er dyrere for dem, som medlemmer af FADL, at købe bøger fra FADL’s Forlag, end for ergoterapistuderende, der ikke betaler kontingent til FADL???[/size]

Nu kender jeg svaret, eller en del af det, men vil af retoriske grunde vælge ikke at bringe det her. Der må være nogle FADL-politikere, der kan svare. Nu har der desværre lige været GF i Kbh. og Århus, men håber, at der er nogle, der vil afkræve deres lokale politikere et svar.

Hmm det var da ærgeligt…