STEM: Har FADL et image-problem!

Er den med bogladen/klubben ikke gammel vin på nye flasker:
http://www.studmed.dk/viewtopic.php?t=866&highlight=
(særligt henvises der til indlægget fra FADLs forlag)

Hvis i gerne vil have FADL (jeg regner med at I mener formanden), kan i evt. sende en mail til KKF - Karen Bøje [email protected] eller hvis det vedrører HF - Simon Serbian [email protected] og bede dem kommentere et bestemt indlæg, hvis I mener det er vigtigt. Mailadresser til Århus og Odense findes på fadl.dk
Både i ovenstående indlæg (FADLkontingent) og i denne debat har de “almindelige” medlemmer af KKR udtalt sig, men det er tilsyneladende ikke nok.
Det kan jo også være, at nogen synes studmed.dk drukner i indlæg om blodtryksapparater og muskelforstørrende operationer.

Til Gundestrup:
Ang. om FADL “vil bruge studmed.dk til noget”, skal det siger at Frold har ønsket at være en citat:“fri fugl”, og ikke samarbejde med FADL.

Mht. til indput fra medlemmerne skrev jeg i indlæg nr. 2 eller 3, at hvis medlemmerne havde nogle konkrete forslag/tiltag, ville jeg hellere end gerne tage dem med til møderne.

mvh
Torben
Medlem af Københavns Kredsforenings Repræsentantskab

Hejsa,

Det var da en aggrasiv tone du lige pludselig har på :?: :?:

Det er jeg da ked af du synes, men jeg mener nu ikke det er rigtigt.
Jeg vil ikke gøre mig til overdommer vedr. hvad der skal postes - det må folk da selvom. Jeg er da ked af du ikke ser alle de saglige diskutioner der er her på siden, samt de løsningsforlag brugerne kommer med.

[quote]Til Gundestrup:
Ang. om FADL “vil bruge studmed.dk til noget”, skal det siger at Frold har ønsket at være en citat:“fri fugl”, og ikke samarbejde med FADL.[/quote]
Ooohh suk det var et svar på om jeg ville have en faktaboks her på siden der skulle informere om FADL og det takkede jeg nej tak til. Jeg har aldrig afvist andet end det…Hvis jeg skulle acceptere en sådan faktaboks, så kunne jeg også have en for alle andre organisationer. Og allerede nu er der en del bokse, så det gælder om at bevare overskueligheden her på siden. Jeg mener at studmed.dk er en oplagt mulighed for FADL at nå ud til deres brugere og i velkommen til at bruge siden, som alle andre er det.
Studmed.dk er hverken en for eller imod FADL side. Studmed.dk er en portal og bogforum for medicinstuderende. Og i et forum er debatten fri. Er der visse indlæg der støder dig behøver du jo ikke at følge op på dem.

Vedr. den “frie fugl” så er det fordi at jeg ikke ønsker at være bundet til at “støtte” nogle som helst. Jeg søger et objektivt forum hvor alle meninger er i orden (jvf betingelserne under indmeldelse) og hvor dialogen brugerne imellem er det der skaber indholdet.

Det var dejligt. Om ikke andet kan brugernes ideer konstruktive eller ej, måske give jer/FADL ideer til nye arbejdsområder etc. Det var grundlaget for denne post.

Til Sveinar
Jeg prøver lige at kopiere ind fra et af mine tidligere indlæg. Blot for at alle skal vide, hvorfor økonomien er dårlig:

Nu må den evindelige henlæggelse af ansvaret for vagtbureauets dårligere økonomi snart stoppe. Hovedårsagen er jo, at Khb. og Århus absolut ville bruge 3 millioner (ja I læste rigtig 3 mio.) på et EDB-system. I Odense ville vi ikke være med, da det var det rene tyveri ved højlys dag. Ikke den tidligere men direktøren før denne sagde nemlig på et tidligt tidspunkt, at det kunne gøres for under 1/4 af prisen. Derfor ville Odense ikke være med (Vi har fået et meget billigt og velfungerende system). Hvilket vi sagde mange gange. Men de to andre fortsatte.
Ud over de 3 mio. blev der også brug omkring 1 mio. på forundersøgelser i alt i de tre byer.
Alle disse penge var noget som repræsentantskabet valgte at bruge, trods det vanvittige beløb.

Den omtalte direktør, som frarådede det dyre EDB, var direktøren før Marianne Hammer. Nævner ingen navne, da jeg synes, at denne debat allerede er alt for personfikseret. Ovenstående viser netop problemet med studerende, som ikke har tilstrækkelig indsigt i økonomi.

Til Sobriquet
Jeg ved ikke hvad du mener med at falde i ryggen. Det må være nogle meget løse rygter. Jeg tager gerne ansvaret for det jeg gør, men jeg tager ikke ansvaret for andres gerninger. Tingene blev efter den ekstraordinære GF ændret i en retning, som hele den gamle bestyrelse var meget uenig i, derfor valgte alle også at trække sig. GF’en ville have en anden linien. Det er helt i orden - og demokratisk. Derfor havde jeg intet at gøre i en ny bestyrelse. Havde jeg stillet op, var jeg med garanti aldrig blevet valgt.

Til Martin Gottlibsen:
Du ved, at jeg gerne ville et samarbejde på landsplan. Men det viste sig, efter min mening, at det ikke kunnne lade sig gøre, hvis vi også skulle kunne drive forretningen rentabelt. Historien om EDB’en er et klart bevis på dette. Odense skulle tvinges med. Alle pengene blev brugt, uden Odense havde accepteret aftalen. På den måde kan man ikke samarbejde. For mig ville FADL ikke kunne overleve, hvis vi ikke kunne tilbyde et godt vagtbureau. Overenskomsten lagde så mange restriktioner, at FADL aldrig ville kunne hamle op med et konkurrenceminded bureau. Desværre, for FADL kunne sagtens udkonkurrere alle de andre, men ikke blot med medicinere. Det ville kræve flere til at efterleve efterspørgslen fra sygehusene.

Men holdning var, at det er bedre at ansætte de andre faggrupper i ens eget vagtbureau, fremfor at skulle konkurrere med dem. Sygeplejesker er altså bedre til plejeopgaver en os.

Jeg har intet imod FADL som helhed. Tanken er god, og mulighederne er store, men jeg er kommet frem til, at det grundet konstruktion og de mange forskellige meninger ikke er muligt at lave det store projekt. Til dette svinger GF’ens hold for meget. Der vil aldrig være mulighed for at have en linie i flere år til gavn for alle - ligemeget hvilken linie der er tale om.

[quote=“Antzbo”:19le9i24]Mht. til indput fra medlemmerne skrev jeg i indlæg nr. 2 eller 3, at hvis medlemmerne havde nogle konkrete forslag/tiltag, ville jeg hellere end gerne tage dem med til møderne.

mvh
Torben
Medlem af Københavns Kredsforenings Repræsentantskab[/quote]

[quote=“Gundestrup”:19le9i24]Det eneste jeg har noget i mod, er de arrogante folk der findes på vagtberuet, dette gælder særdeles sekratærerne.
Det er heller ikke fremmende for nogens image.

Jeg kan tilgengæld ikke peje fingrer af FADL der ligger på Panum, de er altid søde og hjælpsomme.

At have et godt image, er mange ting, og en ting man kan starte med er at behandle folk som mennekser, det kommer man langt med.[/quote]

Hvis du var i tvivl, så er det faktisk et forslag, opfordring, et ønske, som ikke burde være så svært at føre ud i livet.

mvh
svend

Jeg skrev et langt indlæg igår, men det forsvandt i cyberspace. Tilsyneladende skal man ikke være indlogget for længe, for så logges man ud igen, og alt man har skrevet til da slettes. Nuvel, denne gang gemmer jeg det før jeg forsøger at sende det. Jeg gider dog ikke starte fra toppen igen, så jeg springer lidt.

jensemand:
Til at være en fagforening er det ikke dyrt. Problemet er jo at de fleste ikke ser på det som en fagforening, og at vi er studerende, så det føles som mange penge. Pengene bruges for det meste til løn til de medarbejdere der sørger for sagsbehandling og sekretariatsarbejde. Ellers bruges der endel penge til støtte af diverse studentersociale formål, og i København MOK og MSR.
I Hovedforeningen har man også en konfliktfond, så FADL om nødvendigt kan strejke og stadigvæk betale løn til dem der har FADL som fast arbejde.

Personlig mener jeg at såfremt man arbejder og er medicinstuderende, bør man være medlem af FADL. Og det gælder nok de fleste. At man ikke kan arbejde indenfor samme område som det VB formidler er simpelthen fordi det ville undergrave den overenskomst FADL har forhandlet frem.
Såfremt du ønsker at arbejde på samme plejehjem efter du er blevet medlem af FADL er det som regel nemt at få en dispensationsordning. På den måde får du fordelen af FADLs løn og dit gamle arbejdes fleksibilitet.

frold:
Jeg var heller ikke uenig i at FADL har et imageproblem :slight_smile:

Jeg tror meget vel at studmed.dk kan blive et udmærket forum til dialog mellem politikerne og de menige medlemmer, at det ikke er det endnu skyldes nok at ting tager tid, samt at politikerne generelt er lidt bange for at udtale sig på FADLs vegne. Jeg bryder tavsheden nu, for jeg er ikke længer “officiel talsmand” for FADL. Jeg tror det er en barriere der skal overvindes, men det kommer nok.

gundestrup:
Det er svært at gøre noget med de ansatte på VB, for det er ikke noget som FADL har så meget at gøre med. Men en brugertilfredshedsundersøgelse eller lignende kunne måske være tiltrængt. Jeg tror generelt de gerne vil hjælpe, jeg kender dem som hjælpsomme og søde, men det kan jo gå galt ind i mellem.

Sobriquet:
Du har en god pointe, jeg vil ikke forsøge at kommentere den yderligere, da jeg ikke kender nok til de to virksomheder. Måske vil andre læsere af debatten kunne svare.

Nørgaard:
Det argument holder slet ikke. Jeg kender ikke så meget til selve systemet, det var andre der havde mere forstand på dette end mig der tog sig af det.
Men i København har vi en underskudsdækning der gør at såfremt VB får underskud dækkes det af HS og Amtsrådsforeningen, men får det overskud skal dette betales tilbage. Derfor skal også større investeringer godkendes af HS og ARF, som EDB-systemet også blev. Der var en klar plan for hvorledes denne investering skulle afskrives over nogle år, og var således på intet tidspunkt en faktor i det kæmpeunderskud som Marianne Hammer skabte i Kbh.

omkring ansatte i FADL VB, som et nok se del af FADL som flest oftes stifter bekendskabmed, kan jeg oplyse, som tidl. ansat i Q8 Danmark’s Hovedkontor, at hvis folk ikke kan løse en opgave, uden at virke aggresiv, hvis man har et spr eller ligende, bliver man fyret, da man så ikke egner sig til opgaven.

Det er min personlige holdning, det skal også nævnes at Q8 Danmarks kundeventer blev det bedste kundecenter indefor oliebranchen, og inden for nr 10 i Danmark, mens jeg arbejdede der.

mvh
svend

Det er ikke fordi jeg som sådan er uenig, men den daglige drift af VB har ikke politikerne så meget med at gøre. De har selvfølgelig indflydelse, og kommunikerer med direktøren, så om det er nødvendig kan de godt gøre noget.
Det kræver dog nok at man kan dokumentere en stor utilfredshed med specifikke ansatte, så i første omgang skal man nok nøjes med at undersøge hvor udbredt problemet er. Jeg tror ikke det er alle som er enig med dig, men om holdningen er udbredt er det selvfølgelig et stort problem. Det er dog godt du er tilfreds med sekretariatsmedarbejderne.

Til Frold:
Jeg ser skam mange saglige diskussioner, som jeg som person synes er meget spændende, men som FADL ikke har direkte interesse i at kommentere. Jeg vil derfor ikke klandre de pågældende formænd for ikke at scanne studmed.dk for ting som FADL bør kommentere, da jeg ikke mener FADL bør blande sig i hvor hårdt 3. sem er o.l. - dermed ikke sagt at problematikken ikke er interessant…

Nu vil jeg gerne undgå, at der går ord-fnidder-fnadder i det. Det var egentlig bare ment som et svar på Gundestrups indlæg. Du skrev at FADL havde på en eller anden måde begrænset ytringsfriheden i MOK … samt at hvis FADL skulle have lov, så skulle mange andre … Jeg mener FADL er en meget integreret del af medicinstudiet og ikke “mange andre”.

Til Sveinar / Gundestrup
Synes en brugertilfredsanalyse lyder interessant. Måske kunne det sendes ud med næsten feriepengekort eller lign. Så får alle der har taget vagter det sidste år det (og udgifterne holdes nede på porto).
De søger forresten telefontagere på VB i Kbh.

Ang. FADLpolitikernes taleangst.
FADL bliver jo repræsenteret offentligt af formanden, dvs. at udtalelser for FADL skal komme fra formanden eller evt. folk der har fået et mandat. Det forhindrer da ingen (inkl. undertegnede) i at komme med deres helt personlige mening :slight_smile:

mvh
Torben

Jeg synes det er en god ide med en tilfredsheds undersøgelse.
Jeg mener bare at all FADL medlemmer med SPV eller der over, der har taget kursus, skal have lov til at stemme.
Jeg kender flere der ikke har taget vagter det sidste år, men fundet andet arbejde, da de blev trætte af den behandling de modtog, deres stemmer vil så ikke blive hørt.

Jeg mener at det måske var bedre hvis det var annonymt, og ikke sendt sammen med noget andet.
For at spare penge, er nettet en mulighed.

mvh
svend

Nå nu kan politianmeldelsen af MH vist ikke trækkes op af hatten flere gange i denne debat :wink:

Jeg har svært ved at se, at det tjener noget anstændigt formål at skrive mere om anmeldelsen her på siden. Der er ikke udsigt til at København og Odense når til enighed om “FADL’s nyere historie” i denne omgang, så der må argumenter på bordet, hvis den del af debatten skal fortsætte. At lave en politianmeldelse sandsynliggør i sig selv ikke at der er substans i sagen, og der er nu engang langt fra en politianmeldelse til en evt. domfældelse.

Ovenstående er ikke et forsøg på at bremse debatten om FADL’s image, tværtimod læser jeg indlæggene med interesse, og jeg tror alle grene af FADL kan have nytte af at kigge med og evt deltage.

Venlig hilsen

Martin

Til Sveinar og andre interesserede

Ang. økonomi: Jeg kan ikke huske, at det nogensinde har gået gogt for FADL’s vagtbureau.

Der var vist en gang for meget længe siden. Formuen må vel stamme fra et sted. Men de sidste mange år (mindst de 6 jeg har været studerende), har der aldrig været rigtig styr på økonomien. Dette hverken i Odense, eller så vidt jeg er orienteret i Kbh. eller Århus.

Jeg har aldrig oplevet, at man har haft en forretningsfører eller direktør, som FADL som helhed har været tilfreds med. I Odense har vi i mange år, før den meget omtalte direktør, haft voldsomme underskud. Efter mine oplysninger var det samme gældende i Kbh.

Der er derfor jeg finder det direkte latterligt, at så mange giver direktøren skylden. For 4 år siden gav Odenses politiker også den daværende direktør skylden for et stort underskud og dårlig styring.

For mig et det tydeligt, at FADL’s vagtbureau aldrig har været drevet ordentligt. Grunden til dette er manglende økonomisk indsigt og forståelse fra stud.med’erne. Dårlig ledelse fra direktionen. FADL-ånden som ikke fordrede en effektiv drift. Samt en overenskomst, som gør FADL handicappet i kampen mod de øvrige vagtbureauer.

Så nu synes jeg vi skal stoppe denne evige “kasten mudder”, omkring hvem der bærer skylden, for det bliver FADL ikke bedre af.

FADL skal i retningen af et professionelt vagtbureau. Århus prøvet noget i den retning (nogle professionelle og få studerende med interesse (vist nok 3)). Måske er dette vejen. Måske skal man danne et regelret A/S, som skal tage konkurrencen op.

Vigtigt er det blot, at FADL bliver i stand til at konkurrere, ellers er det lige fedt, at FADL kun beskæftigere medicinere, for der vil ikke være nogen beskæftigelse at få.

Så hvad med at starte en ny tråd med konstuktiv kritik til FADL eller hvor FADL kommer med forslag, som folk kan kommentere. Så jeg vil opfordre FADL til at være mere åbne, og glemme fortiden og komme fremad. Der er mange som gerne vil komme med gode råd. Blot er det træls, hvis alt bliver afvist med meldingen om, at der går godt nok, og de specifikke problemer kan vi ikke gøre noget ved fx. tonen som er beskrevet i vagtbureauet i Kbh.

Det kunne være at VB skulle have en “rigtig” direktør, med en ordenlig økonomisk uddannelse.
Han/Hun ville måske være bedre til at skære igennem, finde og løse de problemer som FADL har.

Jeg håber på at FADL kommer ovenpå, og udvikler sig som forening og foretning.

mvh
svend

Man skal nu heller ikke glemme at kontigentet trækkes fra i skat så at det netto er meget billigere end det ser ud.

Og den årlige udlevering af medicinfortegnelsen og den enlige udlevering af lægemiddelkataloget er heller ikke uvæsenlig.

det kan alle kontingenter…så det er stadigævk dyrt.
Ang. lægemiddel, så kan man bare bruge http://www.lk-online.dk samt dadlnet, hvor håndbogen er som elektronisk fil i TR format…se evt http://www.pdamed.dk
Ang. lægemiddel kataloget, er det flere firmater og ligende, som giver dem gratis væk, hvis mn sprøg pænt.

mvh
svend

Det er ikke alle kontingenter der kan trækkes fra i skat. Kun til fagforeninger. Andre studenterforeninger kan ikke trækkes fra i skat. F.eks. kan de dyrlægestuderendes forenings kontingent ikke trækkes fra i skat.

der er selvfølgelig forskel på en forening og en fagforening, men stadivæk, er vores fagforenings kontingent meget højt, set i forhold til at vi er studerende.
Ja, men kan bare tage to vagter, så er det betalt, MEN man skal huske på at SU styrelsen ikke tager højde for hvad du betaler til en fagforening, så faktisk ryger 25% af dit fribeløb en mdr, fordi du skal betale kontingent.

mvh
svend

Har FADL et image-problem?
Det ved jeg ikke, om jeg vil give nogle af de ovenstående debattanter ret i, men jeg vil til enhver tid give alle ret i, at FADL gennem længere tid har haft et stort kommunikationsproblem.
Jeg vil ikke gå ind i, hvorledes FADL i Odense og Århus forklarer deres branding eller mangel på samme, jeg vil ikke gå ind og forsøge at skyde skylden på andre, men jeg vil gerne sige noget om FADL i København og fremtiden for FADL - for jeg tror på en fremtid for FADL.
Og lad os starte med kommunikationsproblemet!
Medicinstuderende ved ikke nok om FADL og om mulighederne indenfor FADL! Det er ikke de medicinstuderendes problem, men FADL’s problem, og et problem, som jeg håber og tror på, at et nyt repræsentantskab i FADL-København vil arbejde på at forbedre.
Mange siger, når de siger FADL, også Vagtbureau, og Vagtbureauet er en vigtig aktør i FADL-verdenen, men slet ikke den eneste. FADL er mere end et Vagtbureau, og det skal alle medicinstuderende informeres om. Hvorvidt de så efterfølgende vælger at melde sig ind eller ud, det er op til den enkelte. FADL’s opgave er at informere om alle de fordele, der er ved et medlemsskab af FADL - og det er mange udover studierelevant arbejde til en god løn.
Efter min menig er der i meget af det ovenstående ukorrekte oplysninger, unuancerede udtalelser og direkte forkerte informationer, og det giver da stof til eftertanke, for der er jo så i hvert fald 29 mennesker (ifølge afstemningen på nuværende tidspunkt), der mener, at FADL har et image-problem, og som øjensynligt ikke er informeret i tilstrækkelig grad om FADL. Det skal FADL gøre noget ved.
Og så opfordringen! Kom til FADL med brok, ris eller ros, der vedrører FADL, nøjagtig som I forhåbentlig i andre situationer fortæller dem, I har et horn i siden på, hvorfor I har et horn i siden på dem.
Kommunikationen skal FADL tage på sine skuldre, men det er lettere at løse problemer, som man ved eksisterer, end at løse problemer, som man tror findes!
I København kan alle medicinstuderende benytte vores postkasse ved sekretariatet, hvis de har noget på hjerte, og ikke ønsker at sige det til medlemmer af repræsentantskabet.
Og så lige til sidst. Vagtsituationen i København er god, der er mange vagter, og vi er ikke ramt af udliciteringer og konkurrenter som i Odense og Århus. Eneste konkurrent er lige nu medicinstuderende, der skriver sig op til vagter, og kort tid før en vagt melder fra. Det betyder i nogle tilfælde, at vi ikke kan stille med en vagttager på en given vagt, og det er dårlig reklame for FADL! Vagtbureauet i København har derfor strammet op med hensyn til framelding af vagter, men FADL - Kredsforeningen vil meget gerne høre fra medlemmer, der føler sig dårligt behandlet fra Vagtbureauets side - samme divise - hvis I ikke siger noget, så ved vi ikke noget!
Som sagt - jeg tror på en fremtid for FADL, jeg tror på, at FADL’s manglende kommunikationsevne i det kommende år bliver meget bedre, hvilket vil medføre, at medicinstuderende ved, hvad det er, de vælger eller fravælger.

undskyld, hvilke forkerte informationer snakker du om?
Hvis du mener at folk ikke fortæller sandheden, så skriv hvad du mener er sandheden, samt referancer.

mvh
svend

Det er ikke et spørgsmål om sandhed!
Det er et ord, du vælger at benytte;jeg benytter “forkerte oplysninger”, og mener dermed, at det skal ses i sammenhæng med FADL’s manglende evne til at kommunikere til omverdenen, hvad der er FADL, hvad der sker, samt hvad det betyder for det enkelte medlem.

Og så med hensyn til direktør for Vagtbureauet! I København er der en direktør (en “rigtig” direktør med økonomisk uddannelse og business i hovedet), og det har allerede nu smittet at på vagtmarkedet i København.
Det der nu mangler, er, at de medicinstuderende begynder at opfatte, at deres opførsel på vagter samt sene afmelding af vagter, påvirker vagtmarkedet for alle andre medicinstuderende.
Hvis hospital A bestiller en FADL-vagt, der opfører sig som “en hest”, så er det tvivlsomt, om hospital A igen forsøger sig med at bestille en FADL-vagt.
Og så vil jeg afslutningsvist igen påpege, at FADL’s Vagtbureau kun er en del af FADL!
FADL er en fagforening/interesseorganisation, der varetager medicinstuderendes forhold på studiet, i fritiden og på arbejdet. Vagtbureauet er ikke arbejdsgiver, men anviser af arbejde for medicinstuderende!
Men FADL har ikke værnet nok om informationen i den sidste lange tid, og derfor opstår naturligt tvivl hos nogle om, hvad er det egentlig, FADL er, kan og vil!

Vagters opførsel over for FADL er nok resultatet af den opførsel FADL VB har sået hos sine vagter.
Men at en FADL vagt ude på jobbet ikke er god nok, kan ikke undskyldes.
Faktisk mener jeg at hvis det kommer dårlige tilbage meldinger, så skulle folk smides ud, da det skader andre vagter.

Jeg har selv valgt at være medlem af FADL, men droppet at tage vagter.

Jeg mener at det skal betyde noget at være SPV eller ligende, og skulle have nogle konsekvenser hvis man ikke gør arbejdet ordenligt.

Jeg har personligt aldrig hørt om en person som har fået kritik, advarsel pga “dårlig” opførsel på en vagt. Jeg har kun hørt om vagter der klager over at de bliver behandlet som “lort” af personaler på en afdeling.

Hvis det er en rigtig direktør som sidder på FADL VB, hvorfor er der så stadigvæk problemer med tonen fra FADL til FADL’s medlemmer (vagttagere), samt fra FADL VB og ud af til?
Efter min opfattelse er det en direktørs vigtigste opgave, at tage hånd om problemer, og at forbedre foretningen men nye tiltag.

mvh
svend